Hyggelig læsning om liv og kald

s15_KaldetLohses forlag har i en årrække udgivet selvbiografier skrevet af kendte skikkelser i Indre Mission, og med bogen ”Kaldet” er turen nu kommet til tidligere sognepræst Frede Møller.

Kaldet til præst var på ingen måder oplagt for drengen Frede, men Guds veje og måder at kalde på er lige så mangfoldige, som vi mennesker. I sin selvbiografi fortæller Frede Møller, hvordan en lille detalje som en kirkeklokkes ringen en søndag morgen blev vendepunktet i en ung 15-årig drengs liv. Klokken ikke bare ringede, den kaldte: ”Kom nu! Kom nu!”, og fra den dag var Frede Møller ikke bare fast kirkegænger men fik også kaldet til selv at blive præst. I beretningen om hans ungdoms- og studieliv tegnes billedet af, hvordan Gud gradvist og næsten i det skjulte fører en ung mand dybere og dybere ind i livet med ham og ind i et kristent fællesskab, som får afgørende betydning for den åndelige retning, som hans liv som præst senere kommer til at tage.

En højkirkelig rosenianer

Når Frede Møller skal betegne sit åndelige ståsted, kalder han sig selv for ”højkirkelig rosenianer” – ”rosenianer” efter den navnkundige svenske vækkelsesprædikant Rosenius. Dermed placerer Frede Møller sig på den ene side på den højkirkelige fløj, der vægter kirken og liturgien og på den anden side midt i vækkelsebevægelserne, herunder Indre Mission, Luthersk Mission og Evangelisk Luthersk Mission.

Igennem hele bogen får vi et grundigt indblik i begge kirkelige retninger og stifter bekendtskab med mange af deres markante skikkelser, ligesom vi bliver inviteret ind i de menigheder, Frede Møller har været præst i. Dette giver bogen et meget personligt præg og gør, at mange fra disse menigheder og bevægelser må opleve bogen som særdeles vedkommende og næsten ”familiær”. Samtidig betyder denne stil også, at bogen kan forekomme lidt ”indspist” og uvedkommende for læsere, som ikke lige færdes i forfatterens cirkler. En svaghed der for øvrigt med større eller mindre grad er gennemgående i hele serien af selvbiografier.

God fortælling trods mange detaljer

På samme måde betyder iveren efter at få så mange detaljer, pudsige beretninger og mere eller mindre navnkundige mennesker med i bogen, at den desværre kommer til at fremstå en smule overfladisk og springende. Den ville have vundet ved længere og mere dybdeborende kapitler og større vægt på det kristne vidnesbyrd, noget som endelig sker på de sidste sider.

Frede Møller er imidlertid en god fortæller, og bogen er i ordets bedste forstand hyggelig læsning – en beretning om kaldets hverdagsliv i stort og småt.

Frede Møller: Kaldet
250 sider • 249,95 kr. • Lohse