Hverdagslivsvisdom om livsbegrænsningens kunst

s15_Der er så meget vi ikke er nødt tilEn ny bog af Tomas Sjödin er altid en glædelig begivenhed, for han skriver usædvanligt godt og har altid noget vigtigt på hjerte.

Dette er også tilfældet med hans nyeste bog ”Der er så meget vi ikke er nødt til”, som netop er udkommet på dansk på Forlaget Boedal.

I bogen gør Tomas Sjödin op med den moderne stræben efter at nå alt og lykkes i alt. Hvem siger, at vi skal det, spørger han. Er det ikke sådan, at vor evindelige kamp for at opnå og nå alt gør os ulykkelige?
Vi lever i en livsforslugenhedens tid. Denne livsforslugenhed giver sig bl.a. udtryk i stakker af bøger om temaet ”ting, du skal gøre, før du dør”. Til dette siger forfatteren: ”Der er tydeligvis sket en forskydning her – fra taknemligheden over det, man har fået lov til at opleve, til ærgrelse over det, man hele tiden går glip af”.
Men livsforslugenheden kan også gemme sig bag den ureflekterede ”livsvisdom” om ”at vi skal leve i nuet”, som på samme måde kan blive et stræb og et krav om at suge mest muligt ud af nuet.
Man kan i stedet følge Tomas Sjödins råd om at lave sig en ”not-to-do-liste” – for, der er jo så meget, vi ikke er nødt til.

Lær at leve i dybden

Selvom hovedtemaet i bogen må siges at være, hvordan vi lærer os livsbegrænsningens kunst, på en måde, så vi kommer til at leve i dybden og ikke kun bevæge os på livets overflade, er den også fyldt med vigtige refleksioner over temaer som bøn og tro. Her kommer et par stykker:
”At bede er at lægge hånden mod denne verdens hævede brystkasse og turde mærke hjerteslaget, men bøn er også at tilføre verden noget, som er større end vores egen velvilje. At bede er at lægge sin åbne hånd mod Guds hjerte og møde den smerte og kærlighed, som kostede Gud livet.”
Eller hvad med følgende ærlige definition på, hvad tro egentlig er:
”Jeg [har] nok altid haft en ret skrøbelig tro. Men jeg har troet på en stor Gud. Og det er jeg tilfreds med. For det vigtige er, hvem man tror på”.

Bogen, som er opdelt i tre hovedafsnit, indeholder hele 77 korte kapitler, der alle – på nær et – er på kun to sider. Kapitlerne har tidligere været bragt som klummer i Göteborgs-Posten. Længden på kapitlerne gør dem lette at gå til, men selvom hvert af dem øger appetitten på at læse endnu et, kan det stærkt anbefales at læse dem enkeltvis og så grunde over dem og lade dem hvile i tankerne, til man – måske dagen efter – læser endnu et kapitel. Hvert af dem indeholder nemlig så megen hverdagslivsvisdom, at de fortjener plads og tid til at udfolde sig på.

Tomas Sjödin: Der er så meget vi ikke er nødt til
174 sider • 199,95 kr.
Forlaget Boedal