”Hvis nogen tror, at Gud skabte verden på 7.000 år er det en privat sag”

I dag mener nogle kristne, at udviklingslæren strider mod Bibelen, mens andre ikke ser konflikten, skriver Esben Fog
I dag mener nogle kristne, at udviklingslæren strider mod Bibelen, mens andre ikke ser konflikten, skriver Esben Fog

Læserbrev:

På Lindenborgs missionsstævne faldt jeg over Udfordringens sommerudgave. Her besvarer Karsten Pultz et spørgsmål om evolutionsteorien. I korthed går svaret ud på, at der ikke er hold i den. Det er Bibelen, der er sand.

Det vil føre alt for vidt at gå i rette med svaret på dette sted. Her er blot nogle generelle betragtninger til overvejelse.
Bibelen er til alle tider blevet fortolket. I 1633 blev Galilei tvunget til at fornægte Kopernikus’ verdensbillede, hvor Jorden ikke er centrum for universet. Det stred mod Bibelen, mente kirken.
Kopernikus selv så i sin tid ingen modsætning mellem Bibelen og det nye verdensbillede med solen som centrum. Det gjorde den daværende pave, Paul III heller ikke. Men senere paver så altså meget anderledes på den sag!
I dag mener nogle kristne, at udviklingslæren strider mod Bibelen, medens andre ikke ser konflikten.

Er evolutionsteorien videnskab? Videnskabsfolk fremsætter teorier og afprøver dem. De skal hele tiden forholde sig kritisk til egne og andres arbejder. Darwin offentliggjorde ”Arternes oprindelse” i 1859. Teorien er siden blevet prøvet og testet med stadig nye opdagelser og videnskabelige landvindinger – og med nye videnskabsgrene som DNA og epigenetik. I mere end 150 år har den været udsat for kritisk videnskabelig forskning. Gennem alle disse år er den langsomt men sikkert blevet bekræftet og videreudviklet.
Dele af Kopernikus’ teori, om Solen som centrum, kunne i øvrigt først eftervises flere hundrede år efter hans død.

Hvis nogen tror på, at Gud skabte jorden på 7000 år – eller hvad man nu tror på – og at den etablerede videnskab derfor tager fejl, er det en privat sag.
Problemet opstår, når man forsøger at spænde videnskaben for sin egen vogn.
Det er forstemmende at se, hvordan visse kristne ”autoriteter” udvælger de bidder og dele af videnskaben, der passer til deres forudfattede konklusion og udelukker de store dele, der ikke gør. Og – i mange tilfælde – vælger nogle argumenter, som påstås at være evulutionslærens væsentligste – for derefter at ”modbevise” dem. Det ville man aldrig slippe af sted med i den videnskabelige verden. Her er der langt højere krav til lødigheden, bl.a. med peer-review proces før offentliggørelse i videnskabelige tidsskifter.

De ”argumenter” mod evolutionen, som nogle kristne fremfører som bevis mod evulotuonen, er taget fra den selv samme videnskab, som man argumenterer imod – og er velkendt stof for forskere verden over.
Med mindre man bekender sig til en fantasifuld forestilling om, at forskere og videnskabsmænd over hele kloden er med i vendensomspændende konspiration mod den ”den sande lære” fra Bibelen, er det svært at forklare, hvorfor den etablerede videnskab betragter evulutionslæren som et faktum, trods disse påståede ”beviser” imod.
For mig er det vigtigste i øvrigt det daglige gudsforhold. Hvordan livet og universet blev skabt, kommer jeg alligevel aldrig til at fatte!
Venlig hilsen
Esben Fog, Brande.

Svar:

Kritikken af evolutionsteorien bygger ikke på fordomme, men på videnskab konklusioner – tværtimod

Professor Richard Dawkins har spændt videnskaben foran sin ateistiske vogn, skriver Pultz.
Professor Richard Dawkins har spændt videnskaben foran sin ateistiske vogn, skriver Pultz.

Jeg har fuld forståelse for Esben Fog; jeg havde samme holdning for 10 år siden. Fog ved jo ikke, at jeg engang selv var ateist og syntes, at kreationister var de værste tåber.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg blev først kreationist, da jeg på baggrund af egen research opdagede de informationer fra intelligent design-forskerne, som undertrykkes af den herskende akademiske elite. Jeg har aldrig interesseret mig for at bevise, at Biblen skal forstås bogstaveligt.
For mig handler det primært om at vise, at evolutionsteorien er i konflikt med de videnskabelige facts. Først da jeg gennem intelligent design lærte om beviserne for skabelse, begyndte jeg at se, at Biblens ord nok ikke var så tossede endda.

Professor Richard Dawkins, som er vor tids førende evolutionist og ateist, har udtalt, at ”Darwin made it possible to be an intellectually fulfilled atheist”. (Oversat: Darwin gjorde det muligt at være en intellektuelt tilfredsstillet ateist.)
Dawkins, som sidder i toppen af den akademiske elite, som bestemmer, hvad der skal stå om livets oprindelse i vore lærebøger, indrømmer her, at han har spændt videnskaben foran sin ateistiske vogn. Dette faktum er Esben Fog fuldstændig uvidende om, da han formentlig ligesom jeg selv er vokset op med det indtryk, at videnskab er en objektiv entreprise.

Jeg kunne tænke mig at spørge Fog, om han synes, det er ok, at Dawkins bruger videnskab til at retfærdiggøre sin ateisme? Og hvis det er ok, hvorfor er det så uønsket, at kreationister gør det samme, altså fremlægger de videnskabelige beviser for skabelse for at retfærdiggøre troen på Gud?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fog nævner løseligt DNA og epi-genetik (information som ikke ligger i DNAet), men er ikke klar over, at netop her findes de allerbedste argumenter for skabelse.
De rækkefølgespecifikke molekyler i DNA er informationsbærende på samme måde som et skrevet sprog eller en digital computerkode.
Evolutionsteorien hævder, at løbende fejl i koderne fører til bedre og mere avancerede programmer, hvilket naturligvis går imod enhver erfaring fra den virkelige verden. Prøv at indføre små fejl i dine computerprogrammer og se, hvor længe du har et brugbart program. Epi-genetikken handler om, at information andre steder end i DNAet har indflydelse på fx et fosters udvikling.

Dr. Jonathan Wells mener, at viden om epi-genetikken kan blive dødsstødet for evolution.
Dr. Jonathan Wells mener, at viden om epi-genetikken kan blive dødsstødet for evolution.

Dr. Jonathan Wells dokumenterer, hvorledes disse opdagelser kan blive dødsstødet for evolutionsteorien, og jeg vil da opfordre Fog til at læse Wells’ peer reviewed artikel fra 2014 Membrane Patterns Carry Ontogenetic Information That Is Specified Independently of DNA. Så kan han og jeg derefter diskutere, hvorvidt epi-genetikken peger i retning af evolution eller skabelse.
Fog skriver: Det er forstemmende at se, hvordan visse kristne ”autoriteter” udvælger de bidder og dele af videnskaben, der passer til deres forudfattede konklusion, og udelukker de store dele, der ikke gør.
Hvis Fog læste min bog, ville han forstå, at der ikke er tale om bidder, ej heller forudfattet konklusion. Er Fog klar over det verdensomspændende Berufsverbot i akademia, som gør, at forskere med beviser imod Darwin systematisk undertrykkes? Se filmen ”Expelled”, og lad os så diskutere, hvem der udvælger de bidder af videnskaben, der passer til deres forudfattede konklusion.

Fog skriver: Hvis nogen tror på, at Gud skabte jorden på 7000 år – eller hvad man nu tror på – og at den etablerede videnskab derfor tager fejl, er det en privat sag.

1) Der ikke noget, der hedder etableret videnskab, videnskaben skal og bør hele tiden udfordres – bliver en videnskab etableret, bliver den dogmatisk og ophører med at være videnskab og bliver i stedet til en tro, hvilket præcis er det, som er sket med evolutionsteorien.


Artiklen fortsætter efter annoncen:2) Fog er tilsyneladende uvidende om eksistensen af videnskabsfolk som den svenske geolog Matts Molén, der er ungjordskreationist.

3) Hvorfor bringe en 7000 tusind år gammel jord ind i kritikken af mit arbejde med ID – intet i artiklen fra den 3. juli har med en ung jord at gøre.

4) Fog mener, at troen på en 7000 år gammel jord er en privat sag – okay! Men hvad så med troen på evolution, er det så også en privat sag? At en videnskabelig hypotese er statsstøttet, gør det den automatisk til sandhed?

Venlig hilsen Karsten Plutz,
forfatter til bogen
Exit Evolution