15-året for 11. september viser, at Amerika ikke omvendte sig

Terrorangrebet fra de muslimske Al Qaeda-folk sammenligner Jonathan Cahn med syrernes angreb på Israel i bibelhistorien. Han mener, at Gud - midlertidigt - fjernede den beskyttelse fra Amerika, som præsident Washington havde nedbedt. Angrebet skete netop på dagen, hvor al gæld efter de bibelske sabbats-love skulle eftergives...
Terrorangrebet fra de muslimske Al Qaeda-folk sammenligner Jonathan Cahn med syrernes angreb på Israel i bibelhistorien. Han mener, at Gud – midlertidigt – fjernede den beskyttelse fra Amerika, som præsident Washington havde nedbedt. Angrebet skete netop på dagen, hvor al gæld efter de bibelske sabbats-love skulle eftergives…

Amerikanske politiske ledere gjorde – ubevidst – Israels trods-ord før bortførelsen til Babylon til deres egne i stedet for at omvende sig til Gud igen. Derfor mener Jonathan Cahn, at katastroferne i sabbats-årene: 11. september i 2001 – Wall Street børskrakket i 2008 – vil vise sig i 2015-2016.

Var katastrofen den 11. september 2001 i virkeligheden det første forvarsel om USA’s undergang?

Den kristen-jødiske rabbi Jonathan Cahn, New York, fandt overraskende tydelige sammentræf ved 11. september i USA med de 9 forvarsler, som Israel fik, før landet blev ødelagt og befolkningen bortført til Babylon.
Det er så tydeligt, at det ikke kan være tilfældigt…
Kahn afslørede dette i sin bog ”The Harbinger” (forvarslet), der er solgt i 2 mio. ekspl.

Morbærtræet (tv) blev rykket op med rod - men myndighederne plantede i trods et stort cedertræ i stedet.
Morbærtræet (tv) blev rykket op med rod – men myndighederne plantede i trods et stort cedertræ i stedet.
Historien i Bibelen

Før Jerusalems ødelæggelse modtog Jerusalem og Juda-riget profetiske advarsler, som man kan læse om bl.a. i begyndelsen af Esajas bog i Gamle Testamente. Et forvarsel, som skulle have fået landet til at omvende sig, var syrernes angreb.
På grundt af landets ugudelighed trak Gud midlertidigt sin beskyttelse væk fra Israel. Men Jerusalem omvendte sig ikke.
”Men i hovmod og hjertets overmod sagde de: »Teglstenene er faldet, men vi bygger med kvadersten; morbærtræerne blev fældet, men vi erstatter dem med cedre.« (Esajas Bog kap. 9,9-10)

Og fordi de ikke omvendte sig, men trodsigt blev ved, fortsatte ulykkerne.
Nu gentager det samme sig for USA, siger Jonathan Cahn, og hans argumenter er overbevisende – ja, chokerende, som vi skal se.

I denne gamle kirke, St. Pauls Chapel, bad USAs første præsident Geroge Washington og de øvrige ledere for Guds velsignelse af den nye amerikanske nation i 1789. World Trade Center lå på kirkens gamle grund - og kirken overlevede ”mirakuløst” terrorangrebet den 11. september 2001.
I denne gamle kirke, St. Pauls Chapel, bad USAs første præsident Geroge Washington og de øvrige ledere for Guds velsignelse af den nye amerikanske nation i 1789. World Trade Center lå på kirkens gamle grund – og kirken overlevede ”mirakuløst” terrorangrebet den 11. september 2001.
USA blev en supermagt ”under Gud”

USA blev grundlagt på ledernes kristne tro. ”Én nation under Gud” hed det i forfatningen.
Efter indsættelsen i 1789 gik den første præsident George Washington fra Federal Hall i New York (som var den første hovedstad) sammen med de øvrige ledere hen til St. Pauls Chapel for at bede om Guds velsignelse over nationen. Og de primitive amerikanske stater voksede til en supermagt – til verdens førende land økonomisk og militært.

Denne kirke ligger påfaldende tæt på ”Ground Zero” – og står uberørt af de to tvillingetårnes sammenstyrtning efter den muslimske terroraktion. Ja kirken ejede endda oprindeligt den jord, hvor Ground Zero ligger.
Kirken blev reddet – som ved et mirakel skrev aviserne – men der kom en revne i Federal Hall – hvor grundloven blev underskrevet.
Cahn mener bestemt ikke, at disse hændelser er tilfældige sammentræf – den 11. september var et varsel, der skulle vække USA fra at bevæge sig væk fra Guds velsignelse og beskyttelse. Og her er, hvad han har opdaget:

”Frihedsstenen”

”Teglstenene er faldet, men vi bygger med kvadersten” sværger israelerne i oldtiden. Det hebræiske ord for kvadersten er gazit, og det er en hård tilhugget stenblok.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Efter angrebet den 11. september bragte myndighederne en 20 tons stor granitblok fra bjergene og transporterede den til Ground Zero. Her svor guvernøren og de politiske ledere ved en ceremoni, at man med ”den revolutionære ånd af trods lagde denne hjørnesten” som et signal til verden om, at landet var besluttet på ”at kæmpe for frihed”. Selv om dette var vendt imod muslimske terrorister, mener Cahn, at det udtrykker samme trodsige ånd, som i Israel før ødelæggelsen. Man lod ikke ulykken føre til omvendelse, men fortsatte i trods. Man brugte endda ordene ”spirit of defiance” – ånden af trods.

Jonathan Cahn er Jesus-troende jøde og leder i den messianske bevægelse. Han er ledende præst / rabbi i menigheden Jerusalem Center i Wayne, New Jersey og formand for Hope of the World Ministries.
Jonathan Cahn er Jesus-troende jøde og leder i den messianske bevægelse. Han er ledende præst / rabbi i menigheden Jerusalem Center i Wayne, New Jersey og formand for Hope of the World Ministries.
”Morbærtræet”

Men dette var blot et af de 9 tegn, som Cahn genfinder fra Bibelen i nutiden. Det næste tegn var morbærtræet:
”Morbærtræerne blev fældet, men vi erstatter dem med cedre” svor Jerusalems borgere, efter at syrerne havde ødelagt deres land.
Da terroristerne angreb New York, var de ikke ude på at ramme et morbærtræ. Men det utrolige sker, at da det nordlige tårn styrter sammen, så river en jernbjælke sig løs og rammer i et lille bevokset område mellem alle betonbygninger og asfalt. Den rammer et træ, som den river op med rod – og dette træ er netop et morbærtræ!

Det kaldes en sycamore, men det var netop ikke det israelske morbærtræ, men den nordamerikanske sycamore, som her rives op med rode….
Og igen – uden at ane noget om de bibelske paralleller, gør byens myndigheder træet til et mindesmærke. Og den 22. november 2003 henter de et stort træ og planter det i morbærtræets sted ved en ceremoni som et ”håbets træ”. Og dette træ er et stærkere og større træ – nemlig et cedertræ – ligesom i den bibelske parallel!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hverken terrorister eller politikere ved, at de gentager et bibelsk doms-drama fra Esajas’ bog for ca. 2800 år siden. Men Gud væver dette sammen for at give anskuelsesundervisning, mener Jonathan Cahn. Og der er mere endnu:

Børskrakket i 2008 – træet rykket op med rod

Cahn nævner Buttonwood-træet. Det var under dette træ, at Wall Street Børsen blev oprettet ved et hemmeligt møde i 1700-tallet. 20 handlende byggede en mur for at beskytte et marked, og deraf kom navnet Wall Street.

Igen var det et morbærtræ – et sycamore træ, som lagde skygge til Amerikas start som en økonomisk supermagt. For markedet blev til verdens største børsmarked.

Efter 11. september fik børsmæglerne fremstillet en bronzestatue af det oprykkede morbærtræ – og opstillet den netop på Wall Street. Uden at ane det lavede man et symbol på, at USA økonomiske magt er rykket op med rod, mener Cahn.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Politikere brugte bibelord uden at forstå

Dagen efter 11. september i 2001 udtalte lederen af senatets flertal, Tom Dashle (Republikanerne) sig på Amerikas vegne. Han brugte endda bibelverset fra Esajas 9,10. Uden åbenbart at forstå dets sammenhæng gør han det til USAs i den tro, at det er positivt. Men det er ord, der udtrykker en ånd af trods og menneskets selvsikkerhed midt i Guds dom, forklarer Jonathan Cahn i et interview med Sid Roth i tv-programmet ”Supernatural”. Senere forsvinder Tom Dashle i vanære fra politik.

Den 11. september 2004 udtalte vicepræsidentkandidat John Edwards (Demokraterne) ved en mindehøjtidelighed også netop disse ord fra Esajas 9,10 blandt tusindvis af bibelord – og gjorde dem til sine, til nationens.
Han vidste åbenbart heller ikke, at de var udtryk for det oprørske jødiske folks trods. Han talte profetisk uden at vide det. Senere blev han anklaget for svindel med valgkamppenge og forsvandt ud af politik.

Og endelig har også præsident Obama udtrykt lignende trods-ord ved sin tiltrædelse i 2009. Om den ødelagte økonomi sagde han: ”We will rebuild!” – Vi vil genopbygge, og vi vil blive stærkere end før. Vil han lige som de to andre forsvinde i vanære fra det politiske liv?

Sabbatsår hvert 7. år…

Næste tegn var netop den økonomiske krise.
Som nøgle til at forstå den nævner Cahn, at en af Israels synder før bortførelsen til Babylon netop var, at de ikke havde overholdt sabbatten. Jorden skulle efter Guds bud hvile hvert 7. år. Dette sabbats-år kaldes smitah og betyder ”lad falde”. Al gæld skulle eftergives – alle slaver frigives.

Men jøderne holdt ikke fri – de udpinte jorden og fastholdt hinanden i gæld. Som straf blev jøderne bortført til Babylon i ligeså mange år, 70 år, som de havde undladt at holde fri-år. Velsignelsen vendtes til en dom.
På samme måde går det nu med USA, mener Cahn. Den overophedede økonomi uden hensyn til sabbatshvile førte til et sammenbrud.

Wall Street krak i 2008

På en uge i 2008 brød banker og store virksomheder sammen i en verdenskendt krise. Men det tankevækkende er, at dette skete præcis 7 år efter den 11. september efter den jødiske kalender. Og det skete præcis på den nøjagtige dag i den jødiske kalender, hvor al gæld skulle eftergives i sabbatsåret.
Og markedet mistede netop 7 pct. Krakket blev udløst af en lov på 7 hundrede milliarder dollars.
I 2001 skete det værste fald nogensinde på aktiemarkedet. Men på næste sabbatsår 2008 kom der et endnu værre krak.

Da USA’s første præsident, Washington, blev indsat 30. april 1789, var der national bededag, og han talte om Gud og gav denne advarsel: ”Vi kan ikke forvente Himlens fortsatte smil til en nation, der ikke følger de evige love for orden og ret, som Himlen selv har givet.”
Jonathan Cahn har også fundet de andre 9 tegn gentaget i USA, og han mener, at fx krigen i Irak var tegn på, at man fortsatte i trods – uden omvendelse.

Hvad skete der i 2015

Cahn forudså, at der igen ville ske en voldsom rystelse af USA i 2015, når det næste sabbatsår indtraf. Blandt de begivenheder, han bemærkede i 2015 var:
– Aktiemarkederne var urolige i en hel måned.
– En kæmpe jordskælv rystede dele af Amerika.
– Ebola-virussen brød ud og påvirkede også amerikanere.
– USAs højesteret gennemtrumfede homoseksuelle ægteskaber på nationalt plan.
–  Kina overhalede USA på 1. pladsen som økonomisk magt.
– Rusland viste sig som en stærkere militærmagt end USA.
Cahn mener, at dette antyder, at USAs rolle som økonomisk supermagt er brudt.

Bogen ”The Harbinger” afslører endnu flere overraskede detaljer.
Bogen ”The Harbinger” afslører endnu flere overraskede detaljer.
Jubelåret udløber – lige før præsidentvalget

Cahn understreger, at Gud ikke er bundet af årstal, men han nævner også, at perioden 2015-2016 er det jødiske Super-Shemitah – Jubelåret, som følger efter 7 perioder à 7 år. Dette år udløber netop i september 2016.
Så der kan nå at ske endnu mere nu i september måned, som netop leder op til præsidentvalget.
Mange frygter, at den ustyrlige Donald Trump bliver præsident, når USA går til valg 9. november. Men det sandsynlige er nok, at den politisk-korrekte liberale Hilary Clinton bliver valgt med det politiske establishments og mediernes opbakning. Og dermed vil Obamas politik i strid med kristne moralbegreber fortsætte.

Den norske profet Emanuel Minos profeterede forud for præsidentvalget i 2007, at USA ville vælge Hilary Clinton, og derefter ville Amerika miste sin betydning. Ganske vist blev Obama først valgt, men Clinton var med på sidelinjen som udenrigsminister. Og nu står hun til at vinde.
Uanset hvad der vil ske, befinder vi os åbenbart i en periode med afgørende forandringer. Vi kan ikke længere finde vores tryghed i den turbulente verden.

Men de kristne, der søger Gud i denne situation, kan få tryghed midt i stormene og indsigt i, hvad der sker i verden.
Den jødisk-kristne rabbi Cahn har netop udgivet en ny bog, ”The Book of Mysteries”, som handler om at være åben, så man kan rumme Guds mysterier. En lukket krukke kan kun rumme sit eget indhold. Men en åben krukke kan rumme det uendelige og det overnaturlige.

Artiklen blev første gang bragt i Udfordringen i 2012, og er her opdateret.