Bør Danmark indføre aktiv dødshjælp?

Professor Peter Øhrstrøm har været medlem af Etisk Råd.
Professor Peter Øhrstrøm har været medlem af Etisk Råd.

Hvad er en værdig død? Hvad er argumenterne for og imod aktiv dødshjælp? Det diskuterer professor Peter Øhrstrøm i et foredrag i Pinsekirken i Thisted den 29. september.

Halvdelen af den danske befolkning ville sandsynligvis yde aktiv dødshjælp, hvis et familiemedlem eller en anden pårørende var uhelbredeligt syg og selv ønskede at dø. Det viser en ny måling blandt 1000 danskere lavet af Megafon for TV 2.

Emnet er igen blevet aktuelt efter, at en 78-årig mand er blevet idømt 50 dages betinget fængsel for at have dræbt sin uhelbredeligt syge hustru.

Men hvad er egentlig argumenterne for og imod aktiv dødshjælp? Det vil professor ved Aalborg Universitet Peter Øhrstrøm kortlægge ved et foredrag i Pinsekirken i Thisted torsdag den 29. september kl. 14.00. Peter Øhrstrøm er professor ved Institut for Kommunikation ved Aalborg Universitet. Han er dr. scient. og lic. phil. i idéhistorie og var medlem af Det Etiske Råd fra 2000 til 2010.
I foredraget vil Peter Øhrstrøm diskutere, om Danmark ligesom bl.a. Holland bør give mulighed for såkaldt “aktiv dødshjælp”, så mennesker med en meget alvorlig prognose kan vælge at blive aflivet af en læge. Dødshjælp kaldes også eutanasi, dvs. drab på begæring. Centralt i debatten står spørgsmålet om, hvad man skal forstå ved en værdig død.

Det Etiske Råd har i flere redegørelser analyseret argumenterne for og imod en ordning som den hollandske. Desuden har rådet fremlagt redegørelser om beslægtede temaer vedrørende behandling af døende og åndelig omsorg. Disse redegørelser vil også blive inddraget i foredraget, ligesom Peter Øhrstrøm vil redegøre for mulighederne ved hospice og lindrende pleje i hjemmet.

Foredraget er åbent for alle. Der er gratis adgang.
Svend Løbner, www.kristen.dk