FN: IS begår etnisk udrensning

s9_børnNy FN-rapport dokumenterer, at Islamisk Stat systematisk udrydder det yezidiske mindretal i Irak. Mission Øst hjælper yezidiske børn og unge på fode og vil hjælpe med genopbygningen.

En dugfrisk rapport fra FN’s menneskerettighedsråd dokumenterer Islamisk Stats systematiske drab og overgreb på yezidier og opfordrer til psykosocial støtte til de overlevende – præcis som Mission Øst gør det på Sinjar-bjerget og yderligere fem børnecentre i det nordlige Irak.

Grove overtrædelser af menneskerettighederne

Rapporten ”Et opråb om ansvarlighed og beskyttelse: Overlevende yezidier og overgreb, begået af IS” dokumenterer med et væld af øjenvidneberetninger Islamisk Stats brutale fremfærd over for det yezidiske mindretal i Irak fra august 2014 og juni 2016.

FN’s Højkommissariat for menneskerettigheder skriver i rapporten, at Islamisk Stat begår ”grove overtrædelser af menneskerettighederne… på en systematisk og udbredt måde, målrettet mod helt eller delvist at udslette den yezidiske folkegruppe”. Op mod 50.000 yezidier flygtede op på Sinjar-bjerget, da Islamisk Stat angreb byen Sinjar den 3. august 2014. Frem til juni 2016 er 360.000 yezidier fordrevet fra deres hjem uden mulighed for at vende tilbage.

Små piger voldtages for øjnene af deres mødre

Overlevende fortæller samstemmende i rapporten om fordrivelse, tvangskonvertering, bortførelse, frihedsberøvelse, systematiske og omfattende henrettelser, seksuel vold og seksuelt slaveri. Ofrene fortæller i detaljer om grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling. Kvinder og piger tages til fange og sælges på slavemarkeder til IS-krigere, der må købe op til tre kvinder hver. Piger helt ned til otte år bliver voldtaget, mens deres mødre tvinges til at se på. Selv gravide kvinder bliver voldtaget. Mænd gennes sammen i klynger og henrettes i hundredvis, når de nægter at konvertere til islam. Kilder fortæller om 35 massegrave, som nu venter på at blive udgravet og dokumenteret.

– Rapporten fra FN’s Højkommissariat for menneskerettigheder bekræfter, hvad yezidier har fortalt mig under vores uddeling af nødhjælp på Sinjar-bjerget, fortæller Mission Østs generalsekretær Kim Hartzner. – Det er glædeligt, at en officiel rapport nu dokumenterer Islamisk Stats overgreb. Nu håber jeg, at FN’s sikkerhedsråd tager rapporten til efterretning og kalder overgrebene for folkemord, så ofrene kan få oprejsning og forbryderne blive retsforfulgt.

Slaver er blot ejendom, der kan videregives

Overgrebene dokumenteres ikke blot af yezidiernes egne øjenvidneskildringer. FN er kommet i besiddelse af materiale, hvor IS-ledelsen selv legitimerer overgrebene mod de kvindelige fanger og kalder dem ”slaver” og ”krigsbytte”. I en pamflet skriver de, at det er lovligt at have samleje med piger, som endnu ikke er kommet i puberteten, og at en ”slave” blot regnes for en ejendom, som kan videregives til andre efter ejermandens død.

Brutaliteten er gået ud over tusindvis af yezidier. Ifølge FN’s kilder er mellem 2.000 og 5.500 yezidier blevet dræbt siden Islamisk Stats invasion af det nordlige Irak den 3. august 2014. Omkring 6.386 er blevet bortført af IS-krigere. Midt i maj 2016 lykkedes det omkring 2.587 yezidier at flygte fra IS’ fangenskab. Og da rapporten blev skrevet, var omkring 3.799 yezidier stadig fanget af IS.


Artiklen fortsætter efter annoncen:FN fordømmer overgreb i skarpe vendinger

”Denne rapport demonstrerer den udbredte og systematiske måde, hvorpå IS har begået disse grusomheder mod yezidierne og andre etniske og religiøse samfund. Stillet over for sådanne beviser er det af afgørende betydning for ofrene og de overlevende fra disse forbrydelser, at gerningsmændene til disse afskyelige handlinger, som krævet af den kollektive menneskehedens samvittighed, fuldt ud og behørigt bliver stillet til ansvar”, udtaler Ján Kubiš, der er særlig repræsentant for FN’s generalsekretær i Irak.

”Rapporten afslører umenneskelighed og grusomhed i en ufattelig skala. Det er et angreb på de mest grundlæggende menneskerettigheder og en hån mod menneskeheden som helhed. Vidnesbyrdene i denne rapport tjener som et opråb til alle medlemmer af det internationale samfund”, udtaler Zeid Ra’ad Al Hussein fra FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder i Genève.

Støt omgående – også til genopbygning

FN’s menneskerettighedsråd udtrykker dyb bekymring for de 3.500 kvinder, børn og mænd, som stadig holdes fanget i IS-dominerede områder, og opfordrer Iraks regering og verdenssamfundet til at sikre tilstrækkelig medicinsk, psykosocial og anden form for støtte til ofrene.
”Psykosocial, medicinsk og anden form for støtte er påkrævet omgående, især til de overlevende fra seksuel vold og seksuelt slaveri. Ydermere bør der gøres alt for at skabe sikre og værdige betingelser, for at yezidierne og andre fordrevne minoriteter kan vende tilbage, hvor de kommer fra”, lyder rapporten.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Når pigerne og deres familier snart kan vende tilbage til deres byer, er vi klar til at hjælpe dem med genopbygning og genetablering, lover Kim Hartzner fra Mission Øst.
Når pigerne og deres familier snart kan vende tilbage til deres byer, er vi klar til at hjælpe dem med genopbygning og genetablering, lover Kim Hartzner fra Mission Øst.
Mission Øst: Vi er klar!

Her er Mission Øst på forkant:
– På Sinjar-bjerget og fem andre steder i det nordlige Irak driver vi centre for børn og unge piger, der er dybt traumatiserede efter at have set familie og venner blive voldtaget, bortført eller dræbt af Islamisk Stat. På centrene kan de lette deres hjerte og få personlig rådgivning, mens de også lærer basale skolekundskaber og færdigheder. At komme sig i trygge omgivelser og modtage psykosocial støtte er helt afgørende for et barns sunde udvikling. Aktiviteterne hjælper dem til at hele og komme videre med håb for femtiden. Og når de og deres familier som forventeligt snart kan vende tilbage til deres byer, er vi klar til at hjælpe dem med genopbygning og genetablering, lover Kim Hartzner fra Mission Øst.

Hjælpeorganisationen har erfaring med genopbygning efter katastrofer i bl.a. Nepal, Afghanistan og Nordkorea.
SLM+Henri.