”Kæmperne var på jorden i de dage, men også siden…”

Af Karsten Pultz Forfatter og musiker. Brevkasseredaktør.
Af Karsten Pultz
Forfatter og musiker.
Brevkasseredaktør.

Ugens kronik:

(I forbindelse med kronikken om kæmper, bragte vi desværre nogle fotos, som ikke stammede fra den bog, der blev citeret. Da der er tvivl om billedernes ægthed, er de fjernet. Kronikkens tekst kan læses her.)

I første Mosebog læser vi om, at der fandtes kæmper (eller nephilim) på jorden i de dage. Denne oplysning blev af den amerikanske forfatter Richard Dewhurst regnet for 100% ren mytologi.

Dewhurst fortæller i et interview, at han altid har været fascineret af historier om kæmper, måske, siger han, fordi han selv er af en betragtelig højde. Da han manglede stof til et nyt skriveprojekt, faldt det ham derfor ind at researche kæmper for at se, om der skulle kunne komme en bog ud af det. Han blev meget hurtigt fanget af emnet, som viste sig ret fyldigt dækket, hvis blot ens internetsøgning ramte de helt rigtige ord.

Dewhursts research ændrede fuldstændigt hans syn på kæmperne, idet han fandt mængder af aldeles uomtvisteligt bevismateriale, som dokumenterede, at kæmpemennesker har eksisteret.

The Ancient Giants Who Ruled America

“De store kæmper, som herskede i Amerika” blev titlen på Dewhursts bog fra 2014, og værd især at bemærke er undertitlen, som hedder ”The Missing Skeletons and the Great Smithsonian Cover-Up” altså ”De manglende skeletter og den store hemmeligholdelse fra Smithsonians side”.

Smithsonian National Museum of Natural History er et museum, som fungerer nogenlunde som vort eget nationalmuseum, og det, Dewhurst fandt ud af, var, at der fra dette ledende museums side har været foretaget en systematisk undertrykkelse af enhver viden omkring kæmpemennesker. Vi taler her om bortskaffelse af skeletter og en bevidst indsats for at hemmeligholde enhver oplysning om fund af kæmper og deres artefakter, rester af bygningsværker samt HELE BYER bygget og beboet af kæmper (op til 100.000 indbyggere).

De veldokumenterede fund (som han har med i sin bog) dækker grupper med højden 2,1-2,75 m og andre grupper på 3-3,65 m. Et enkelt veldokumenteret eksempel sætter rekorden med 5,5 m, fundet sammen med et sværd på 2,75 m. (Andre bøger nævner kæmper på helt op til ca. 10 m.) Dewhurst bliver spurgt, om kæmperne er et rent amerikansk fænomen, hvortil han svarer: Bestemt ikke, kæmper har sandsynligvis beboet alle afkroge af verden, og han tilføjer: Men den systematiske undertrykkelse af viden om kæmperne er også et internationalt fænomen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:“De store kæmper, som herskede i Amerika” er titlen på Richard Dewhursts bog fra 2014.
“De store kæmper, som herskede i Amerika” er titlen på Richard Dewhursts bog fra 2014.
Videnskabeligt svindel

Dewhurst fortæller om, hvorledes ansættelsen af en glødende Darwin-tilhænger som leder af Smithsonian blev begyndelsen på den systematiske fjernelse og hemmeligholdelse af ethvert fund af kæmper. Og man tvinges uvægerligt ud i den mistanke, at hemmeligholdelsen skyldes, at man her har stået – og stadig står – med fund, som kaster grus i maskineriet på den etablerede evolutionshistorie.

Evolutionsteorien er jo i dag i hele den vestlige verdens akademia et fasttømret dogme, og det er ikke spor svært at forestille sig, at man har følt sig nødsaget til at ”justere” lidt i, hvad der bliver ”fundet” og ”ikke fundet” ved arkæologiske udgravninger. Der er således tale om, at én videnskabelig disciplin, arkæologien, dækker over en anden såkaldt videnskab, nemlig evolutionsteorien. Videnskabelig uredelighed bliver faktisk et lidt for mildt ord i denne forbindelse; kun begrebet videnskabelig svindel synes mig at dække denne praksis.

Abraham Lincoln vidste, der engang var kæmper

En af de oplysninger, som helt i starten forbavsede Dewhurst, og som ansporede ham til at gå videre med sin research, stammede fra et afskrift af en tale holdt af Abraham Lincoln i 1848. I talen refererer Lincoln til menneskekæmper: “The eyes of that extinct species of giant, whose bones fill the mounds of America, have gazed on Niagara as our eyes do now.” – “Øjne tilhørende den uddøde race af kæmper, hvis knogler fylder Amerikas gravhøje, har stirret på Niagara, som vore øjne gør det nu” En meget direkte reference til noget, som tydeligvis ikke var myte, men kendsgerning for Lincoln – og formodentlig også for hans tilhørere. Lincolns tale samt flere hundrede avisartikler, som omtaler fund af kæmper, var det første, Dewhurst stødte ind i. Avisartiklerne, hvor der nævnes fund af kæmper, strækker sig fra omkring 1800 og op til ca. 1950, hvorefter Smithsonian har fået så meget kontrol over udgravninger og reportager, at der sidenhen er blevet helt stille omkring emnet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Biblens fortællinger skal tages alvorligt

FigC1Richard Dewhurst er langt fra den eneste, som har efterforsket fænomenet kæmpemennesker. Tom Horn, Steve Quale, L.A. Marzulli og Rob Skiba er nogle af de folk, man kan søge på på internettet, fx på YouTube, for at blive klogere på kæmper. Faktisk vælter det frem med materiale om sagen, og igen ser vi, at en videnskabsdisciplin kommer under pres, fordi den ikke har rent mel i posen. Emnet er vanvittigt spændende, og sætter man sig grundigt ind i stoffet, bekræftes man i, som så mange gange før, at Bibelens beretninger skal betrages som historie, ikke som myte. Så ja, der var kæmper på jorden i de dage, og også sidenhen.

Historien, de vil sælge os

Med arkæologiens undertrykkelse af relevant historisk information omkring kæmper, ser vi igen et eksempel på videnskabeligt fusk – fusk, som skal forhindre faldet af et videnskabeligt dogme. Biologiens fagbøger er fulde af fusk, som skal fastholde evolution som en troværdig videnskabelig teori.

Med sagen omkring kæmperne ser vi nu et eksempel på, at én videnskab dækker over en anden og derved miskrediterer sig selv. Der er tydeligvis tale om, at man fra akademisk side ønsker at sælge et ganske bestemt billede af menneskehedens historie til dig og mig – en historie, som udelukker, at Bibelen kan indeholde faktuelle oplysninger om vores oprindelse, fortid, nutid og fremtid – en historie, som fortæller, at vi er ligegyldige dyr, som nedstammer fra aber, et tilfældigt produkt af millioner af års evolution på en jord, som er et betydningsløst støvfnug i et uendeligt univers, som fremkom ved en eksplosion for 14 milliarder år siden.

De videnskabelige dogmer under pres

Evolutionsteorien er under voksende pres fra Intelligent Design-hypotesen og står umiddelbart overfor et totalt sammenbrud. Big Bang-teorien er under voksende pres fra ”det elektriske univers-hypotesen”, som kan se sine forklaringer bekræftet praktisk talt ugentligt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Eksempler på historiske beretninger om kæmper.
Eksempler på historiske beretninger om kæmper. (klik for stort billede)

Med de nye afsløringer af arkæologiens fusk med fund af kæmper ser det ud til, at endnu en videnskabelig disciplin er på vej ud i modvind, fordi den ikke er videnskabelig objektiv, men er farvet af at skulle sælge et ganske bestemt verdenssyn til offentligheden. Jeg tror, vi alle skal begynde at forberede os på at få rystet vores verdensbillede i de kommende år.

Evolution, kosmologi og arkæologi er sandsynligvis blot toppen af et gigantisk isbjerg af videnskabeligt bedrag, som har til hensigt at sælge os et ganske bestemt verdensbillede, en ganske bestemt filosofi og et ganske bestemt syn på meningen med livet.

Jeg forudser, at fremtidige afsløringer af såkaldte videnskabelige sandheder får voldsomme og måske ligefrem traumatiske følger for vores virkelighedsopfattelse. En ting vil dog stå tilbage uanfægtet af fremtidens afsløringer af videnskabeligt bedrag. Det er en bog. Vi kender den alle sammen, den hedder Bibelen.

 

Kronikker er udtryk for forfatterens holdning.