”Har KD en fremtid?”

Kurt Nielsen
Ved Bækken 27
8722 Hedensted

Der synes ikke at være meget opbakning til et politisk parti, der går mod abort (drab på ufødte børn), skilsmisser efter for godt befindende, homoseksuel livsstil m.m.

Som kristen vil jeg ikke kunne afgive min stemme ved valg til Folketinget mv., når det betyder accept af forhold, der klart strider mod kristen tro og forståelse af et sundt samfund.

Et sundt samfund består af sunde familier / ægteskaber og ikke af mennesker, der lever efter egoismens uansvarlighed.
At fusionere KD med Konservative vil næppe betyde, at Konservative ændrer holdning til en livsførelse mod Guds standard.
Jeg tror, rigtig mange kristne vil undlade at afgive deres stemme ved valg, når det betyder accept af et umoralsk og syndigt liv.
Håber og beder til, at der bliver en mulighed for kristne for at afgive deres stemme ved fremtidige valg, enten partiet hedder KD eller noget helt nyt?

Trist, hvis man bliver udelukket fra at afgive sin stemme.