Helligaften før Allehelgen blev til Halloween

Jens Peter Lauge Giversen
Nørager 1 B st. th
6400 Sønderborg

I Udfordringen d. 23. oktober er der i Aase Randems indlæg bl.a. noget om Halloween. Et typisk amerikansk ord, der er opfundet efter 1961.
For nogle år siden på HF kom jeg en dag i Samfundsfag til at sige, at Gud blev afsat ved en højesteretsdom i USA i 1961. De andre gloede på mig, som om jeg var blevet tosset. Og kikkede så hen på læreren for at få hjælp.

Ved den højesteretsdom blev Gud og Bibelen forvist fra ”det offentlige rum”. Undtagen, når en ny præsident tages i ed. Så sværger han med hånd på en Bibel. – Ligeså, når en præsident ønsker at sværge sig fri af en ubehagelig anklage. Det har to præsidenter gjort: Bill Clinton og den ene Busch-præsident. I begge tilfælde var det løgn og mened.

Den efterfølgende lovgivning har gjort det vanskeligt at udtale sig offentligt om noget religiøst og kirkeligt. Det har ”nødvendiggjort” opfindsomhed. Det er derfor, vi ofte læser og hører noget mærkeligt, for os uforståeligt ævl derovrefra.

Ligeså med kirkelige højtider og arrangementer. Kirkelige arrangementer udenfor hjemmene og kirkerne fik også brug for opfindsomhed: Holly even = Helligaften før Allehelgen blev til Halloween. Ved arrangementer udenfor hjemmene og kirkerne blandet op med meget forskelligt. – Sådan er det også gået i Europa, hvor Halloween / Helligaftenen ofte indeholder mere regulær hedenskab, som Aase Randem har eksempler på.