Ny sangbog med tidebønner

s15_Ugens TidebønnerSelskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang har netop udsendt første bind af den nye udgave af Dansk Tidebog.

Bind 1 indeholder ugens tidebønner, alle de bibelske salmer og øvrige bibelske lovsange. Sammen med Tidebogen udgives et meloditillæg, Antifonale, hvor også nykomponerede melodier præsenteres på noder.

Tidebønnerne er den samling af korte andagter til brug på bestemte tider af døgnet, som i mange hundrede år har været bedt i kirker og klostre verden over, men som i Danmark efterhånden er ukendte for mange.

At synge bibelske salmer direkte som de står skrevet, og ikke bare som de rimede gendigtninger, vi finder i salmebogen, er en meget gammel tradition, der går helt tilbage til apostlene og stammer fra jødedommen. Men også andre lyriske bibeltekster end Davids salmer er igennem kirkens levetid blevet sunget, som de står skrevet , fx Zakarias’, Marias og Simeons lovsange.

Men med en lyrisk tekst, som ikke har versefødder og rim, kan man naturligvis ikke bruge en melodi i gængs forstand, som gentages vers for vers og passer til det hele. Her er det så, at man fra gammel tid har brugt den gregorianske sang, hvor melodiens skift markeres med et system af små tegn inde i bibelteksten, som fortæller den øvede sanger om melodiens forløb.

De forskellige sangbare tekster er blevet fordelt på årets og døgnets tider – deraf benævnelsen Tidesang.
I løbet af et døgn synges i sin fulde form otte tidebønner:
Aftensang (Vesper), Nattebøn (Completorium), Vågenatsbøn (Matutin), Morgenbøn (Prim), Morgensang (Laudes), Formiddagsbøn (Terts), Midddagsbøn (Sext) og Eftermiddagsbøn (Non).

Det kræver en vis øvelse – og en rimelig sangstemme – at synge med på tidebønner i en forsamling; ifølge hjemmesiden gregoriansktidebøn.dk har interessen de senere år været stigende i forbindelse med den generelt stigende interesse for nye gudstjenesteformer. Det har også betydet en ny interesse for at genopdage de værdier, der ligger i den oldkirkelige tidebøn og den gregorianske sang.

Formand for Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang er kantor Kim Thinggaard, Bethlehemskirken.


Artiklen fortsætter efter annoncen: