Blå Kors må ikke forbyde alkohol på opholdssteder

Mange ønsker at bo på et alkoholfrit hjem for ikke at risikere tilbagefald til misbruget, siger generalsekretær Christian Bjerre.

Ankestyrelsen har netop afgjort, at Blå Kors ikke må hindre druk på bostedet i Vorbasse. 

Ankestyrelsen har den 3. januar med henvisning til selvbestemmelsesretten afgjort, at Blå Kors ikke må forbyde alkohol på sine bosteder.

Men det kommer ikke beboerne til gavn, mener Blå Kors’ generalsekretær Christian Bjerre.

– Vi forudser, at det bliver rigtigt svært for den mangeårige alkoholiker med sundhedsskader, og som har brug for et beskyttet hjem, ikke at få lov til at vælge at bo et sted, hvor der er sikkerhed for at undgå, at naboen er faldet i druk igen og dermed undgå selv at falde i igen.

De vil fremover blive rigtig dårligt hjulpet med den her afgørelse, siger Christian Bjerre.
Han tilføjer, at afgørelsen for Center Sydjylland i Vorbasse må antages at gælde alle Blå Kors-enheder og andre lignende organisationer.

Må ikke vælge alkohol fra

Med afgørelsen kan Blå Kors ikke længere kræve, at beboerne ikke må drikke alkohol, mens de bor på hjemmet.
”Vi har stor respekt for borgernes selvbestemmelsesret, men vi undrer os over, at selvbestemmelsen åbenbart ikke rækker så vidt, at borgerne kan vælge at bo et sted, hvor man er fri for røg og rusmidler i det fælles hjem,” siger Christian Bjerre.

I Blå Kors oplever man, at mange netop vælger at bo i et alkoholfrit miljø, fordi de har erkendt, at det har de brug for, for ikke at få tilbagefald.

”Jeg tror, at netop rusmiddelfrihed på stedet er en stor del af begrundelsen for, at mange vælger Blå Kors-hjem fremfor et offentligt tilbud, hvor den slags ikke kan garanteres,” siger Christian Bjerre.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Oganisationen overvejer nu, hvad der kan gøres i sagen.
– Dette er ganske alvorligt, hvorfor vi også retter henvendelse til Socialministeren. Umiddelbart tænker jeg, at der et ”hul i lovgivningen”, siger generalsekretæren.

Alkoholforbud i 150 år

Forstander på Blå Kors Center Sydjylland René Boye Knudsen undrer sig over afgørelsen fra Ankestyrelsen.
”Vi har haft alkoholforbud i 150 år. Vi og alle andre, der arbejder med alkoholbehandling, har altid haft en rusfri behandling. Man går jo netop i behandling for at komme ud af det, så derfor drikker man ikke på behandlingsstedet.

Men det, som tilsynet nu siger, er, at som de tolker loven, må man godt drikke på behandlingsinstitutioner. Det er noget, borgeren selv bestemmer. Så nu har borgere ikke længere den valgmulighed, at de vil være et sted, hvor man ikke drikker,” siger René Boye Knudsen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Det, som vi gerne vil have, er, at borgeren selv må bestemme, om han eller hun vil bo et sted, hvor man ikke må drikke alkohol,” siger René Boye Knudsen.

Blå Kors’ tilbud
Blå Kors tilbyder alkoholbehandling på tre niveauer:
Ambulant behandling og hhv. dag- og døgnbehandling.
Alkoholbehandlingen bliver udført af psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og andet faguddannet personale.
Blå Kors’ alkoholbehandling er baseret på bl.a. kognitiv psykoterapi, systemisk terapi og relationspædagogik. Her får mennesker hjælp til at komme ud af deres misbrug. Samtidig får de støtte til at leve et sundere liv både fysisk, psykisk og socialt.

I behandlingen indgår fx:
Psykoterapi, individuelt eller i grupper
Parsamtaler og familieterapi
Individuelle handleplaner
Motion
Social genopretning
Psykiatrisk konsultation

Blå Kors tilbyder også:
Familierådgivning og Terapi for unge. Samtalegrupper for børn af alkoholmisbrugere samt sommerlejre for børn og unge fra familier med alkohol- og stofmisbrug.


Artiklen fortsætter efter annoncen: