Kristen asylsøger på vej hjem til hængning?

Jeg har bedt i Jesu navn sammen med Matin. Jeg har sunget lovsange sammen med ham og hørt ham udlægge bibelen med visdom og inderlighed. Det er opbyggende handlinger, som man ikke snyder sig til, fortæller Stella Skov Meldgaard, som her underviser med Matin som tolk.

Det er en skamplet på Danmark at udvise Matin, siger hans danske venner.

Afgansk-fødte Matau Nasseier står til udvisning den 17. januar, selv om han er blevet døbt i Danmark. Matau, der er kendt under navnet Matin, er netop nu sat i fængsel i Ellebæk nær asylcenter Sandholm.

Dødsdømt pga to bibler

En vendelbo, som har kendt Matin i næsten to år og oplevet ham som tolk i kirken i Brovst under en udsendelse i ”Mennesker og tro”, fortæller:
”I Afghanistan var han ansat som tolk af de australske militærstyrker; i forbindelse med sit arbejde her fik han foræret et par bibler, og som ejer af to bibler blev han af mullahen erklæret troløs og dømt til hængning. Matin nåede at flygte og kom ad vanskelige veje til Danmark.

Tilbageholdt i Kastrup

Matin har familie i Canada og ville dertil, men blev i foråret 2014 tilbageholdt i Kastrup grundet falske papirer – den eneste mulighed for at komme videre til Canada. Han søgte asyl i Danmark, men fik afslag med krav om, at han skulle sendes tilbage til Afghanistan i sommeren 2014.
Matin er gift, og da hans kone – efter Matins flugt – nægtede at lade sig skille, blev deres hus brændt ned, og hun blev af samfundet lagt på is, ingen ville tale med hende eller have med hende at gøre. Matins bror blev fængslet med besked om, at han ikke bliver løsladt, før Matin vender hjem. Broderen blev senere frikøbt, fordi familien pantsatte deres hus og betalte 15000$ i kaution.

Blev kristen i Danmark

Matin lærer i Danmark kristendommen at kende og begynder at læse bibelen. Han lærte hurtigt dansk og blev døbt i en folkekirke på Sjælland i september 2014. Han blev en yndet og meget brugt tolk i kirken, tog flittigt del i kristen mødevirksomhed og var medvirkende til, at en del flygtninge blev kristne og døbt”, fortæller Flemming Holt Andersen fra Brønderslev.

Tolk på kristne møder

Stella Skov Meldgaard, der er ansat i tværkirkeligt arbejde på Sjælland, fortæller om Matins status lige nu:

• Matin er udvist af Danmark og skal sendes tilbage til Afghanistan om få dage – et land, som i følge eksperter (UNHCR, ”Åbne Døre” og andre menneskeretsorganisationer), ikke er i stand til at garantere for hans sikkerhed.
• Han er døbt og dermed konverteret til kristendommen. Derfor risikerer han forfølgelse eller værre i Afghanistan.
• De danske myndigheder tror ikke på ægtheden af Matins tro og konvertering og dermed afviser de alle udtalelser fra kirkepersoner herom.

Stella kender Matin både som tolk og medkristen:
”Jeg har selv bedt i Jesu navn sammen med Matin, både på tomandshånd og i fællesskabet – en fortrolig handling, som man ikke bare kan snyde sig igennem.
Jeg har selv sunget lovsange sammen med Matin og set og hørt glæden over Jesus i ham – en spontan handling, som man ikke snyder sig til.
Jeg har selv hørt ham udlægge bibelen med visdom og inderlighed – en opbyggende handling, som man ikke snyder sig til.
Jeg kan ikke bare forholde mig passiv og se på, at vi fra Danmark sender Matin tilbage til et land, hvor han pga. af sin tro er i alvorlig fare. Jeg kan simpelthen ikke være ligeglad.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Troen kan koste ham livet

– Jeg spørger mig selv, om det virkelig kan være rigtigt, at vi som danskere simpelthen ikke ænser og forstår hvad tro er.
At vi i vores demokratiske system ikke tillægger en dyb tro på kærlighedens Gud nogen som helst betydning. At vi faktisk ikke kan forestille os og begribe, at troen kan koste et menneske selve livet”, slutter Stella Skov Meldgaard fra Allerød.

Dansk hykleri!

– Matin lider under adskillelsen fra sin kone og bevidstheden om hendes dårlige kår i hjemlandet. Samtidig har hans indsats blandt flygtninge i høj grad været medvirkende til at modvirke parallelsamfund og til at give grobund for forståelse flygtninge og danskere imellem.
Matin meldte sig den 7. juli 2016 til Asylcenter Sandholm for at få genoptaget sin sag. Han fik en aftale om at melde sig to gange om ugen på centeret. Det overholdt han. Siden er han blevet sat i fængsel under bevogtning i Ellebæk. Hvorfor? For mig ligner det ren menneskeforagt – så man den dag, man ønsker at sende ham i døden, er sikre på, at han er der! Hvilke tanker må Matin ikke gøre sig om at fejre jul i det danske samfund med den nye kulturkanon, hvor to vigtige ord er ’kristendom’ og ’tillid’? Kan vi skose ham, om han tænker: Hykleri uden sidestykke!!
I Danmark er vi meget opmærksomme på radikalisering af flygtninge/indvandrere… men er vi også opmærksomme på vor egen ”radikalisering”, når det drejer sig om flygtninge: Stiller vi krav om, at alle får samme behandling, selv om blot nogle har forbrudt sig?
Jeg vil på det kraftigste opfordre til, at Matin får asyl i vores land. Sender vi ham tilbage til Afghanistan, hjælper vi ISIS og deres venner med at finde og dræbe kristne borgere, og det vil blive en uafvaskelig skamplet på Asylnævn og dansk rets udøvelse. Det må aldrig ske!, opfordrer Flemming Toft Andersen.