En mediativ vandring i fasten

Cand. theol. Poul A. Beck har skrevet bogen ”Frihed og fred – En mediativ vandring i fasten”. Hensigten med bogen er at hjælpe nutidens travle mennesker med at finde ind i fastens åndelige fordybelse gennem de tre centrale begreber: renselse, oplysning og forening.

Fasten betegner de sidste 40 hverdage før påske. Fra askeonsdag til påskelørdag. Bogen består af 40 refleksioner. Én til hver af de 40 hverdage i fasten. Her finder du en enkel vejledning i, hvordan du hver dag kan tage et skridt på din åndelige vandring.
Inden man starter sin vandring, kan man på indersiden af omslaget læse, hvordan man kommer godt i gang på ”den trefoldige vej”. Med andre ord: hvordan man før, under og efter skal forholde sig for at få det optimale ud af sin vandring. Kort fortalt starter man med at læse dagens refleksion langsomt og grundigt. Derefter kommer tiden til at falde til ro, både fysisk og metalt for at kunne tale med Gud om dagens tekst. Afslut tiden i stilhed, og lyt efter, hvad Gud siger.

Lørdagene bruges på et tilbageblik over ens egne refleksioner i løbet af ugen. Søndagen er en pausedag fra den personlige vandring og er i stedet for en dag til fællesskab med andre kristne. Bogen indeholder også et stykke til søndagene, men det er for at forberede læseren på dagens gudstjeneste – på at møde den opstandne Jesus fremfor at arbejde med sig selv og sit trosliv.

I bogens indledning får vi beskrevet formålet med fasten:
”I middelalderen betød faste afsavn fra bl.a. kød, men faste indebærer også at give plads til noget nyt. Ved at skære ned på det unødvendige og overflødige øver og øger vi vores opmærksomhed og vores nærvær. Ved at rense ud i det gamle giver vi grobund for noget nyt. Faste er derfor snarere at skabe rum i sindet og hjertet for den frihed og fred, som Kristus og påskens nye liv rummer. Til glæde og forvandling for hele vores liv og dermed for den verden, som Gud har betroet os at leve i.”

Udover præstegerningen ved Silkeborg Baptistkirke arbejder Poul A. Beck som selvstændig med retræter, workshops og åndelig vejledning.

Poul A. Beck: Frihed og fred – en meditativ vandring i fasten
120 sider • 158 kr. • Eksistensen