Guds helbredende kærlighed

Mange mennesker lider i dag fysisk og psykisk, uden at de ved hvorfor.

Psykologien har givet os mange gode redskaber til forstå os selv og vores traumer med, men samtidig er den også mangelfuld, fordi den ikke inddrager Guds helbredende kærlighed.

Det er et af hovedbudskaberne i bogen “Journey Into Wholeness. Prayer For Inner Healing. An Essential Ministry Of The Church” (Rejse mod helhed. Bøn for indre helbredelse. En væsentlig tjeneste i kirken, 2013)

Videnskabsmand blev forbeder

Forfatteren er Alan Guile, en katolsk lægmand, der har fyrre års erfaring med, hvordan bøn kan hjælpe mennesker med at komme fri af deres traumer og genvinde deres sande selv ved at åbne sig for den overvældende kraft, der findes i Guds kærlighed.
Bogen er fyldt med case-stories og vidnesbyrd fra mennesker, der er blevet helbredt såvel fysisk og psykisk.
Oprindeligt var Alan Guile universitetsprofessor indenfor videnskaben, men efter at have gennemgået en personlig omvendelse, følte han, at Gud kaldte ham til at sige sit job op og flytte til en anden by. Og fra da begyndte folk at ringe til ham for at bede om forbøn.

Psykologi er ikke nok

Som videnskabsmand afviser Alan Guile på ingen måde psykologien, men arbejder udfra en erkendelse af, at den ikke er tilstrækkelig i sig selv.
Psykologen kan hjælpe med at  finde ind til problemet, men ofte opnår man ikke fuld helbredelse. Det skyldes, at kærligheden mangler. Alan Guiles har set, at mange mennesker først blive helt helbredt, når de åbnede sig for Guds kærlighed.

Traumer tilbage fra fostertilstanden

Jeg er taget til Stockton-upon-Tees som er en lille by i Nordengland syd for Newcastle, hvor Alan Guile bor. Mens vi sidder i bløde lænestole, fortæller han om de erfaringer, han har fået ved at bede for mennesker i sin stue:
“Min erfaring siger mig, at al angst og uro i voksenlivet kan spores tilbage til alderen før 7 år.
Mange af de måder, vi reagerer på i voksenlivet, kommer fra vores underbevidsthed. Tankemønstre i vores ubevidste sind dannes, før vi bliver 7 år.

Et problem kan have rødder tilbage til et meget tidligt stadie i vores liv. Skaden kan allerede ske i fostertilstanden, hvor barnet kan modtage negative påvirkninger fra forældrene.

Jeg har bedt for helbredelse for mange, som går helt tilbage til deres liv som foster. De kan have følt afvisning, hvis enten moderen eller faderen ikke ville have barnet. Deres liv kan have været truet, hvis moderen har prøvet at abortere, så der er sket en skade i fostertilstanden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der kan også være traumer fra selve fødslen, hvis det har været en vanskelig fødsel, eller hvis barnet har svært ved at trække vejret selv første gang og føler, at det er ved at blive kvalt. Og måske 20 eller 30 år efter vil man som voksen have svært ved at klare nye udfordringer, fordi man ønsker at trække sig tilbage til et sikkert sted, som ofte er livmoderen. Det er reaktionsmønstre, der ligger i vores underbevidsthed.

Den største helbredende kraft er kærligheden

Alan Guile understreger, at det ikke er et enten-eller mellem psykologien og troen. Gud tilsidesætter ikke lægevidenskaben eller den psykologiske viden, men han arbejder med det. Og det er her, bønnen kommer ind som noget ekstra, sammen den bedste professionelle hjælp, man kan få fra læger, psykologer og psykiatere, – men alene er psykologien ofte ikke tilstrækkelig.

Terapien efterlod åbne blødende sjælesår

Alan Guile kommer med et eksempel: “Der kom et ægtepar til mig, fordi de havde problemer i deres ægteskab.
Manden havde gennemgået en terapi, fordi han havde det svært med følelser. Her havde han fundet frem til den smerte, som han havde begravet og bar rundt på, men terapien havde efterladt ham med åbne blødende sår i sjælen. Han kom til mig for at finde ud af, hvad han skulle stille op med alle disse følelser. Det er her, du har brug for Kristus, hans død og lidelse på korset.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den eneste måde, vi kan blive befriet fra al afvisning, vrede og ensomhed og smerte, som ligger begravet i os, er ved at lade Jesus røre  – med hans sår – ved vores sår, som ligger dybt i os.

Der står i Esajas’ bog: “Ved hans sår blev vi helbredt”. Det er kun gennem Kristi blod, kun gennem hans sår og lidelse, at han kan helbrede den smerte, vi ikke kan bære, og som truer med at ødelægge os. Det er kun på den måde, vi finder sand fred.”

Gud kender din smerte

Fælles for de personlige historier i Alan Guiles bog er, at forandringen først virkelig kom, da personerne erfarede medfølelse og kærlighed. Selvom de havde søgt hjælp mange andre steder, så havde de ikke erfaret den kærlighed. Den store helbredende kraft er kærlighed, understreger Alan Guile.
Selvom psykologien har mange brugbare redskaber til selvanalyse, sker det, at traumer ligger så dybt begravet, at man ikke selv kan huske det.
Alan Guile har mange gange været vidne til, at Gud gennem bøn har vist mennesker årsagen til deres problemer.

Jesus har en journal

“Jesus har en journal over enhver smertefuld situation og hændelse i vort liv. Han elsker ethvert menneske med en ubetinget kærlighed. Når en person er såret, deler Jesus denne persons smerte. Jesus kender til alle vores smerter og traumer.
Så selvom en person ikke kan huske det, og nogle hændelser synes at være ubetydelige, så kender Gud vores tilstand.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Når jeg lytter til en person, har jeg ingen idé om, hvordan tingene vil flaske sig, men jeg ved med sikkerhed, at Kristus ikke svigter nogen. Hvis det er nødvendigt kan Jesus give ”et ord”, som en nøgleinformation, så vi går tilbage i tid og beder for personen som f.eks. 2-årig, hvis det er dér, traumet ligger.”

Gud er udenfor tid

”Jesus Kristus er sand Gud og sandt menneske og er udenfor tiden. Derfor kan jeg invitere ham til at finde dig, da du var et, to eller fire år, og der skete noget, som går dig på. Jeg kan invitere ham til at være sammen med dig og holde dig i hans arme, til at trøste dig og lytte til dig, hvis du er en lille femårig, der er bekymret. Du kan sidde på hans skød og fortælle om dine bekymringer, og han vil trøste dig. Fordi han er Gud, har han kraften til at helbrede dig i dybden, og jeg ved, at han gør dette for mennesker, for hundredevis er kommet her, og mange har skrevet vidnesbyrd om, hvordan Jesus har forandret deres liv.”

Er det bare psykologi?

Men hvordan kan Alan Guile være sikker på, at det, der sker hos ham, ikke blot er ren psykologi, fx fordi han er god til at lytte?
“Der skal helst indtræffe en dyb, dyb fred, efter vi har bedt for personen. Gør der det, kan man godt stole på, at Gud har rørt ham eller hende. Føler man mere håb og fred i livet – bliver smerten mindre. Folk kommer ofte mange gange i måneder og år for at blive bedt for. Det er ikke et hurtigt fix. Helbredelsen sker ofte gradvist.
Gud kender det rette forløb for hver enkelt person. Det kan tage måneder og år. For eksempel er tilgivelse altafgørende for helbredelse, og tilgivelse kan tage lang tid.”

Kirken skal tilbyde helbredelse

Med bogen om indre helbredelse vil Alan Guile også gøre opmærksom på, at kirken har glemt at udøve denne tjeneste for mennesker i dag:
“Der er så mange mennesker, der lider i dag på alle mulige måder – mentalt, følelsesmæssigt og fysisk. Kirken må tro på, at Jesus virkelig vil helbrede også i dag og søge efter mennesker, som er troværdige, og som Gud har kaldet til at bede for folk. Kirken må tro dette”, siger Alan Guile og fortsætter:
“Jeg har lyttet til så mange mennesker, der har fået et negativt billede af kirken og derfor har forladt dem. Det er ofte billeder, der ikke har noget med kirkens sande lære at gøre.

Mange har ikke modtaget den livgivende sandhed om Guds konstante allestedsnærværende kærlighed for hvert enkelt menneske gennem de mennesker, som har omgivet dem i hjem, skoler og selv i kirker.
Men frelsen handler om helbredelse af hele mennesket, og derfor må kirken særlig i vores tid komme tilbage til sit udgangspunkt, nemlig at tilbyde mennesker helbredelse. Kristus betroede denne kraft til kirken og de troende, og det bør være nerven i al evangelisering. Det gælder om at lede mennesker til et personligt møde med den levende Gud og en erfaring af Helligåndens kraft. Når kirken gør det, oplever mange flere mennesker helhed, frihed og fred.”