Skærsilden

Ernst Jessen
Torvegade 19a
6800 Varde

”Himlen er virkelig. Helvede ligeså”, er titlen på den kendte profet Vassula Rydéns biografiske bog, anmeldt i Udfordringen uge 10. Da jeg nu har læst bogen, og fordi anmelder Kirsten Krogh finder Vassulas beskrivelse af Skærsilden provokerende, måske tvivlsom, for os protestanter, vil jeg til bogens titel gerne tilføje: ”Skærsilden er også virkelig”.

Altså mener jeg som protestant ikke, vi bør strides med katolikker om Skærsilden. For det katolske syn på himmel, helvede, skærsild, synd og skyld er faktisk mere luthersk end nutidig protestantisk lære.

I bogen ser Vassula i et syn den Skærsild, som Luther ingenlunde afskaffede. (Han afskaffede finansiel aflad som erstatning for det skriftemål, som enkelte folkekirker heldigvis genindfører). Hun fortæller, at lige udenfor Helvedes port er den nederste Skærsild, hvorfra sjælen i takt med sin soning kun kan stige opad. Altså er Skærsilden ikke Helvedes, men Himlens forgård (jødernes Tempel havde jo også en forgård).

Altså er Nåden også virksom i Skærsilden, men bundet til soning, ikke til den tilgivelse, de levende skænkes. Derfor ser Vassula de afdøde sjæle myldre om sig og trygle om forbøn. Hun genkender afdøde, der i levende live gjorde hende ondt, og de beder hende tilgive deres synder, så de ikke skal sone disse og bruge ekstra tid i Skærsilden. – En fin bibelsk iagttagelse over Matt. 5,22-26, hvor Jesus præcist forbinder det denne- og det hinsidige med sin formaning om at forlige os her på jord, for at vi ikke skal kastes i fængsel (Skærsild) og først slippe ud, når sidste øre er betalt.

Lignelsen om den rige mand og Lazarus (Luk.16,19) handler også om Skærsild. Abraham hører hverken den rige mands bøn om vand eller ønsket om at advare de 5 levende brødre (lidt medfølelse har den rige altså). Spørgsmålet er, om Abraham lytter, hvis de 5 brødre bad for deres afdøde? – I så fald ville der endog være forbindelse til Skærsilden.