Urimeligt godt nyt

Asger Chr. Højlunds ’Urimeligt godt nyt’ er en glimrende bog om Luthers vej til reformationen i lyset af, at kirken netop havde udset ham til at være lærer i Den Hellige Skrift.

Det forsøgte han med et brændende ønske om at forstå Bibelen ret, kommunikere indholdet på bedste vis og få det til at udmønte sig i hverdagens kristne liv hos lægfolket som det egentlige præsteskab. Han gik i rette med kirkens afladshandel og eneret på bibelforståelse, og Højlund belyser, hvordan det udviklede sig i forhold til paven, kirkens ledelse og konsekvenserne for teologi, etik og samfundsliv.

Evangelisk tro

Højlund beskriver Luthers tro og tanker såvel som kritikken af ham sat i relief til, hvad Luther ønskede at kommunikere, en evangelisk tilgang til troen. Selv om bogen er lettilgængelig, så fortjener den alligevel langsom læsning til at fordøje Luthers dybe tanker om Helligåndens virke, tro og gerninger, kærlighed eller regler, nåde og retfærdighed, Skabelsen, synd og Guds almagt, bøn og troens kerne: At Gud kommer til os i Jesus, ikke omvendt. Det sker i Bibelen med Helligåndens lys, i sakramenter som dåb og nadver – ikke blot symbolsk men knyttet til tro; gennem kirken som Guds folk båret af evangeliet og Kristi nærvær – ikke underlagt paven og kirkens verdslige magt i den oprindelige katolske kirke. Konsekvensen var, at lægfolket kunne udleve deres tro i hverdagslivet med Kristus i centrum uden at være munke og nonner.

Asger Chr. Højlund er professor på Menighedsfakultetet i Aarhus og har gennem mange år oparbejdet et indgående kendskab til personen Luther og hans skrifter.
Lær af Luther

Bogen har overrasket mig med, hvor meget Luthers tankesæt fylder i dagens protestantiske sfære på tværs af kirkeretning. Netop derfor er det spændende at læse om, hvilke konsekvenser Luthers bibelforståelse havde i at starte en reformation. For hans ærinde var ikke at bryde med den katolske kirke, men tog afsæt i, at han havde fået en fornyet forståelse af Gud som Skaber og forholdet til ham, en genopdagelse af evangeliet og Guds nåde.

Luthers læsning af Biblen med nye øjne førte til, at han ønskede at vende tilbage til oldkirken – ikke at gå imod pavedømmet og dets teologer. Det er denne vinkel, Højlund har ønsket at fokusere på og ikke det, Luther skrev på sine gamle dage om jøderne, men snarere om ”Luther som en del af hele den kristne kirke og derfor som en, alle kan lade sig udfordre af og eventuelt lære noget af.”

Bagerst i bogen er et fyldigt pædagogisk kildemateriale, så man selv kan lære mere om Luther!

Asger Chr. Højlund: Urimeligt godt nyt – Luthers reformatoriske opdagelse og dens konsekvenser
191 sider • 200 kr. • Kolon