Genkend dig selv i Luther

Jakob Knudsens storslåede roman om Martin Luther er på ny genoptrykt – og det fortjener den.

Den gamle præst, forfatter, højskolemand og folkeoplyser Jakob Knudsen (1858-1917), hvis navn i dag ikke kendes blandt så mange (og slet ikke i kulturradikale kredse), kunne godt fortjene en læser-renæssance.

Det kan han risikere at få med forlaget Hovedlands stærkt fortjenstfulde genoptryk af denne Luther-roman i to dele fra 1912.
Bogen er med forord af teologen Viggo Mortensen, der bl.a. ser Luther som ”et billede på det moderne selvoptagne menneske, hvis forhold til virkeligheden er brudt. Jakob Knudsen har genkendt sig selv i Luther. Og skal man forstå Luther i dag på de fem hundrede års afstand, så er det måske netop det, man skal: Genkende sig selv i Luther. Så har man i hvert fald et godt udgangspunkt for forståelsen af den historiske person” (s. 7).

På de mange års afstand er det naturligvis en forfatter tilladt at tage sig friheder i forhold til en biografisk romans historiske korrekthed. Man skal lige have det present, når fx unge Martins fader tillægges en undrende tanke i forhold til ”alle de mellemmænd”, der optræder i kirken. Ja, dem er det galt med – og munkene! og præsterne med:
”Det skulle jo være sådan, at der var kun een mand for det hele, den Herre Kristus selv – og hvad, sådan måtte det dog vel også i virkeligheden være – og når man havde opfyldt sine pligter for ham, eller han da havde taget en for god – så skulle man ikke have med andre at gøre. Men det kunne være godt, om sådant noget havde været noget mere tydeligt” (s. 26).

– På et senere tidspunkt i livet skal Luther stille sig spørgsmålet, hvorfra hans far dog havde sin tro ”overfor alle de store spørgsmål? Overfor det evige?” (s. 181).

Biografier giver os indsigt, psykologiserende biografier så meget desto større. Her lettes overblikket, og dybderne anes. I den forbindelse er den historiske detalje måske ikke så vigtig, skulle jeg mene.

Det er kun godt, at den slags lidt forglemte eller hengemte bøger påny bliver tilgængelige. Derfor tak til det utrættelige forlag, der om nogen altid har holdt sin helt egen kurs.

Jakob Knudsen: ”Angst – Mod – Martin Luther. Fortælling.”
384 sider • 250 kr.
Forlaget Hovedland


Artiklen fortsætter efter annoncen: