Himmelsk far?

Hanne Heiden
Bekkasinvænget 8
5560 Aarup

Kære Elisabeth Munch. Hvor er det godt, at du fremhæver, at vi som kristne skal holde os til det, Luther mente. Han var en troende munk. At Paven på Luthers tid var Antikrist er sikkert en af sandhederne. Men den danske folkekirke er langt fra det, Luther selv prædikede, og Paven i vor tid er langt fra den pave, som Luther gjorde op med. Når verden er glad for Pave Frans, når man ser ham omfavne et muslimsk overhoved, er det måske netop, fordi han henvender sig til muslimer med Jesu ord: ” Du skal elske din næste som dig selv ”. Massoud Fouroozandeh, som kender den muslimske verden og ISLAM fra sit eget liv siger: Elsk muslimerne, men frygt ISLAM. Muslimer flygter fra ISLAMS herredømme, når terror er handlemåden, som medfører drab på de vantro, (som især er kristne og jøder i vores verden). Husk troende kristne i denne verden er meget andet end protestanter.

Forhåbentlig vil Danmark i dette Reformations-jubilæumsår blive klar over, at Jesus mente det, når han sagde ”I skal alle være eet”.
Vi kristne skal bruge vores kræfter på at vise, hvem vi selv er, således som adskillige folkekirkepræster er i gang med, når de underviser og døber muslimer, der konverterer til kristendommen.