Den store læge

Jens Peter Lauge Giversen
Nørager 1 B st. th
6400 Sønderborg

Det var spændende d. 18. juni s. 3 at læse om, hvordan Sara undgik en hjertetransplantation, fordi Den Store Læge reparerede det skadede hjerte. – For mange år siden skete noget lignende på et amerikansk hospital:

Efter en stor trafikulykke kom ambulancerne ind med tre patienter, som ved den første undersøgelse tydeligt havde behov for hjertetransplantation. I hospitalets kølerum havde man tre lig, som blev holdt kunstigt i live, så hjerterne kunne bruges til transplantation. Den vagthavende overkirurg gik i gang med forberedelserne. – Men pludselig begyndte samvittigheden at blande sig. Ganske vist var de tre i kølerummet officielt døde. Men de var holdt kunstigt i live. Med ordrer og instrukser til medarbejderne ville det være overkirurgen, der gav ordre til at dræbe tre. Og han havde jo også et ansvar for dem, der skulle foretage aflivningen.

Det blev for meget for ham. Transplantationen blev udsat. Og kort tid senere blev der udskrevet 6 patienter. De tre var dem fra kølerummet. Den Store Læge reparerede dem alle seks.
Jeg har vist aldrig tvivlet på den beretning. I 1993 oplevede jeg noget lignende. Ved en trafikulykke nord for Åarhus fik jeg flere indvendige skader. Også ved hjertet. Det første, der skete, var, at de to sammenhængende biler blev rykket fra hinanden og placeret i hver sin side af krydset, før jeg knapt havde nået at tænke en lille bøn, Esajas 65:24. Englene var undervejs, før jeg nåede at tænke bønnen.

Efter 10 dage på intensiv afdeling, hvor jeg blev synet og kontrolleret (Lukas 5:14 og 17:14) af nogle af DKs fineste eksperter, blev jeg overflyttet til hospitalet i hjembyen, hvorfra jeg snart blev udskrevet med hjælpemidler, som jeg kun begrænset brugte. – Overlægen på int. afd. udtalte senere: “Det udviklede sig, som det skulle.” Vist så. Den Store Læge gav mig dobbelt så meget, som der var aktuelt. Uden en eneste operation. Og jeg var hele tiden tryg og rolig. For jeg vidste noget, som lægerne ikke vidste: Salme 118:17.