Interview med Vassula Ryden: “Guds stemme er varm og mild”

Den verdenskendte kristne profetskikkelse Vassula Rydén talte i København.

Fredag før pinse gæstede den verdenskendte kristne profetskikkelse Vassula Rydén Danmark.

Her talte hun for flere hundrede mennesker i Kirken i Kulturcentret på Drejervej i København. Vassula har besøgt Danmark to gange før, og denne gang var anledningen, at hendes selvbiografi med titlen “Himlen er Virkelig – Helvede ligeså” netop er udkommet på dansk.

Bogen fortæller historien om Vassulas usædvanlige åndelige rejse, der startede en dag i november 1985, mens hun skrev en huskeseddel. Fra da af begyndte hendes skytsengel at kommunikere med hende og forberede hende på, at Gud selv ville tale til hende.
Det foregår ved indre lokution, som er et velkendt mystisk fænomen og en nådegave.
Det, som kendetegner samtalerne er et klart budskab til hele menneskeheden om at vende tilbage til Guds som dén kærlige fader, mange i vores tid enten ikke tror på eller har glemt – ligesom Vassula også selv havde, da englen først henvendte sig til hende.

Opvokset i Ægypten

Vassula Rydén er græsk født og opvokset i Ægypten og i Schweiz. Senere giftede hun sig med en svensk mand og levede i over tyve år et internationalt liv, da hendes mands karriere i international udvikling bragte hende til Afrika og Asien.
Hendes dage gik med selskabelighed og med at male og spille tennis. Det var et liv i nydelse og uden stress uden nogen form for tilknytning til kirken.
Alt dette blev forandret dramatisk med tilsynekomsten af hendes skytsengel, Daniel, som bragte et kald til hende om at hellige sit liv til at tjene Gud.

Budskaberne

Budskaberne fra Gud, der går under navnet “Sandt Liv i Gud”, og som Vassula modtager, fokuserer på omvendelse, bøn, Guds kærlighed og tilgivelse og kirkens enhed.
Gud ønsker, at protestanter, katolikker og ortodokse opnår enhed. Ikke at alle skal tilhøre den samme kirke, men der skal være en forsoning mellem de tre store grene af den kristne kirke. Alle tilhører I mig, gentager Gud i budskaberne, der er oversat til 40 sprog.

Vassulas mission er at bringe budskaberne ud til hele verden som “Herrens ekko”. Hun rejser derfor rundt til alle verdenshjørner, men kun på invitation og ikke eget initiativ. Hun modtager ingen royalities for salget af bøgerne med budskaberne, som hun nedskriver, nøjagtigt som hun hører dem, og heller ikke for foredragene. Alt overskud går til hendes velgørenhedsorganisation “Beth Miriam” (Maria Hus), som er huse, fortrinsvis i den tredje verden, hvor fattige kan få gratis mad, medicin og lægehjælp.

Guds stemme er varm og mild

Det, som man først lægger mærke til, når man møder Vassula Ryden, er hendes jordnærhed og meget afslappede facon.
Hun ligner en helt almindelig moderne kvinde med sit lyse lange hår og hendes bemærkelsesværdige ungdommelige udstråling – til trods for, at Vassula lige har rundet de 74 år.
Det vækker en vis nysgerrighed at sidde overfor en person, der hævder at kunne høre Guds stemme, så det mest nærliggende er selvfølgelig at spørge, hvordan den lyder:
“Første gang jeg hørte Guds Faders stemme, blev jeg slået over, hvor enkel og helt ubegribelig varm og mild, den var”, svarer Vassula.
Hvad var det første, han sagde til dig?
“ ‘Jeg er din far. Du kommer fra Mig, du tilhører Mig, du er Min, du nedstammer fra Mig, du er Mit afkom.’


Artiklen fortsætter efter annoncen:I det øjeblik, han sagde det, var det, som om jeg havde lidt af hukommelsestab hele mit liv og nu vågnede op og genkendte min far, der stod og forsøgte at ruske mig til live. Der var overhovedet ingen tvivl i min sjæl om, at jeg hele mit liv havde taget fuldstændig fejl. Jeg kunne næsten ikke bære at tænke på alle de år, der var gået, uden at jeg havde skænket Gud den fjerneste tanke og uden at jeg havde vidst, hvem jeg egentligt tilhørte.”

På platformen var der billeder af Jesus og Maria.
Budskaberne også for muslimer

I sit foredrag i Kirken i Kulturcenteret indleder Vassula også med at sige, at budskaberne er som et kærlighedsbrev fra Gud fader. Og at de gælder for alle. Også muslimer.
Vassula har lige været på en tur til Syrien, hvor hun talte til en række imamer og muftier.
“Gud har virkelig overrasket mig ved at sende mig til muslimer også. Det gør han, fordi de skal høre om Guds kærlighed. Og da de anerkender Jesus som profet, lytter de til, hvad jeg fortæller om ham.”

Vores ligegyldighed smerter Gud

Men hvorfor taler Gud til os i vores tid? Hvorfor viser Jesus sig for både muslimer, jøder og ikke-troende?
“Det gør han,” svarer Vassula, ”på grund af det store frafald fra troen, som særligt er sket i den vestlige verden. Gud, som den fader han er, sidder ikke bare stille og ser på, men rejser sig og løber hen til os for at få os til at komme tilbage.”
Vassula forklarer, at frafaldet skyldes, at vi har intellektualiseret Gud og har fået en opfattelse af ham som en kold Gud eller en mumie.
Vi har glemt, at Guds ord er aktivt og levende. Der hersker en sløvhedens ånd over hele verden.
“Denne ligegyldighed smerter Gud meget”, siger Vassula og peger på, at dette store frafald er forudsagt af Paulus i Andet Tessalonikerbrev, hvor der også tales om oprørets ånd.
“Det er den tid, vi lever i nu”, understeger Vassula.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gud er ikke vred, men tilgivende.

“Men Gud vil tilrettevise os med kærlighed, ikke med vrede. Gud taler altid til os med kærlighed. Han giver håb. Gud vil altid løfte sjælen og aldrig efterlade nogen i håbløshed”, siger Vassula.
“Gud er meget hurtig til at tilgive, hvis vi viser selv det mindste tegn på anger og fortrydelse af vores forkerte handlinger. Gud ser på vores ønske om at forandre os. Jo mere autentisk anger vi har, desto mere vokser vores venskab med Gud. Når Jesus tilgiver os, prøver han altid at retfærdiggøre os, fortæller Vassula.
Han vil sige: Har du gjort noget dumt eller forkert, fordi ingen har lært dig at gøre det på den gode eller rigtige måde? Han bebrejder os ikke vores synder og vil tilgive os en million gange. Gud er fuld af kærlighed og medlidenhed.

Synd blokerer for Helligånden

På spørgmålet om, hvad der er det vigtigste, Gud har sagt til hende, svarer Vassula: “At han elsker os”.
Men hun forklarer også, at for at leve i Guds kærlighed og tage imod den, er det vigtigt, at vi tømmer os selv for synd.
Helligånden kan ikke tage bolig i en sjæl, der er fyldt med synd. Synden blokerer. Derfor peger Jesus i budskaber til Vassula også gentagne gange på, hvor vigtig angeren er.
“Vi skal gå i rette med os selv og se på det, som vi har gjort forkert. Når vi har renset ud, bliver vi parate til at blive optændt af Helligånden, så vores tro bliver brændende. Det er Helligånden, der giver denne ild, og ikke os selv”, siger Vassula.

Afdø fra dit ego

Det er netop vigtigt for Vassula at understrege, at det er Gud, der i centrum og ikke hende selv eller os selv.
Da Jesus først henvendte sig til hende, spurgte han hende: “Hvilket hus er vigtigst? Dit eller mit?” Vassula svarede: “Dit,”
“Jesus ville fortælle mig, at jeg blev nødt til at afdø fra mit ego, hvis jeg skulle tjene ham. Hvis vi er fulde af os selv, kan han ikke løfte os. Men hvis vi beslutter os for at blive lærevilligt instrument i hans hånd, kan han gøre arbejdet for os.
Det er denne fortrolige forening og dette samarbejde i kærlighed mellem Gud og mennesket, som er hele kernen i Sandt Liv i Gud-budskaberne, slutter Vassula.

Sandt Liv i Gud-budskaberne kan findes på enten: www.sandtlivigud.dk elle tlig.org.


Artiklen fortsætter efter annoncen: