Sig JA til Jesus

Af Henrik Søndergaard
Præst i Kristuskirken, Baptistkirken i Odense

Teksten stiller et vigtigt spørgsmål: Er Gud en hobby eller din prioritet?

Denne lignelse fortæller en helt absurd hændelse: ALLE de inviterede gæster sagde nej til invitationen.

Når Jesus fortalte en lignelse, havde han altid én pointe. Det drejer sig ikke om at tolke detaljerne i lignelsen, som fx hvem manden med okserne er et billede på, osv. Jesus havde én ting, han ville fortælle.
Hvad var hans pointe i denne lignelse?

De naturlige gæster

Når man holder fest, er der altid nogle naturlige gæster. Fætter Peter, moster Ruth, en gammel nabo, en skolekammerat…
På samme måde er det med Guds rige, siger Jesus. De naturlige gæster ville på Jesu tid være jøderne. Det var dem, Gud havde lavet en pagt med, og som han sendte profeter til.

Men Jesus siger overraskende, at det ikke er sikkert, at man skal sidde med ved bordet, bare fordi man er en af de naturlige gæster.
Dvs. selvom man er jøde og er vokset op med troen på Gud, står man ikke nødvendigvis på bordplanen til den himmelske fest.

I dag ville de naturlige gæster måske vær børn fra kristne hjem. Det er børn, som har været med i søndagsskole eller børnekirke og har en tilknytning til en kirke.

Men på samme måde som dengang vil Jesu budskab til os i dag være, at det ikke er sikkert, at man skal sidde med ved bordet, selvom man er vokset op i en kristen familie og kommer i en kirke.

Jeg vil gerne – men

De, der siger ”nej”, har ikke nødvendigvis modstand over for Jesus. Mange siger:
Jeg vil gerne komme, MEN…


Artiklen fortsætter efter annoncen:I dag ville nogen måske sige: Jeg har ikke lige tid til at gå i kirke. Når jeg bliver ældre, så…

Eller man siger: Det med Jesus fylder ikke så meget i mit liv lige for tiden. Der sker så meget andet. Når jeg får mere tid og ro, vil jeg tænke noget mere på det.
Jeg vil gerne, men…

Guds invitation gælder alle. Din baggrund, etniske oprindelse, religiøse opvækst, fortidens fejl og synder osv. gør intet fra eller til i forhold til at komme med eller ej. Det eneste, der betyder noget er, at du i dag siger ja til den frelse, Gud har sendt.
De unaturlige gæster

Det gode budskab er, at festen ikke bliver aflyst, selvom alle naturlige gæster siger nej. Tværtimod. Manden beslutter at invitere ALLE. Først nævnes de mennesker, som blev betragtet som samfundets bund. Dernæst inviteres alle, uanset hvem de er.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg ved ikke, om du kan forestille dig en fest uden en eneste af de naturlige gæster. Ingen familie og venner til den, der holder festen, kun en række tilfældige mennesker, som takkede ja til invitationen.

Sådan inviterer Gud alle til fest hos sig.

At sige ja eller nej

Du skal ikke misforstå det. Det betyder ikke, at Gud elsker de unaturlige gæster mere end de naturlige. Det betyder heller ikke, at kun de unaturlige gæster kommer med.
Jesu pointe er, at din baggrund, etniske oprindelse, religiøse opvækst, fortidens fejl og synder osv. intet gør fra eller til i forhold til at komme med eller ej. Det eneste, der betyder noget, er, at du i dag siger ja til den frelse, Gud har sendt.

Pointen er, at det handler ikke kun om at være inviteret, det handler om at sige ja til invitationen – sige Ja til Jesus.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hobby eller prioritet

Teksten stiller dig et vigtigt spørgsmål: Er Gud en hobby eller er det din prioritet?
Jesus beder os om at tage en beslutning i dag. Ikke i morgen, men i dag.

Det, der er vigtigt – det skal du vælge NU!

Det andet kan du altid gøre en anden gang.

Marken er der også i morgen. Okserne er der i morgen. Konen – Ja hun er der vel også i morgen. Men at gøre dig klar til fest, det er i dag og ikke i morgen. Det er i dag, Jesus spørger, om du vil vælge ham som det vigtigste i dit liv. Det er i dag, han gerne vil have dit svar.

Findes der noget, der er vigtigere for dig i dag end den frelse, han tilbyder dig?

Søndagens tekst: Luk 14,15-26

Teksten er fra Biblen på hverdagsdansk

Historien om den store bryllupsfest
15 En af gæsterne, som havde hørt, hvad Jesus havde sagt, udbrød nu: »Det må være en stor velsignelse at blive inviteret med til festen i Guds rige.« 16 Jesus svarede med en historie: »Der var engang en mand, der ville holde en stor fest og sendte indbydelser ud til mange mennesker. 17 Da tidspunktet for festen var kommet, sendte han sin tjener af sted for at sige til de indbudte: ‘Nu må I komme, for alt er parat!’ 18 Men de begyndte alle som én at komme med undskyldninger. ‘Jeg har lige købt en mark, og jeg må ud at se på den,’ sagde den første. 19 ‘Jeg kan desværre ikke komme,’ sagde den anden, ‘for jeg har lige købt fem par okser, og jeg skal hen og prøve dem.’ 20 ‘Jeg er lige blevet gift,’ sagde den tredje. ‘Derfor kan jeg desværre ikke komme.’ 21 Da tjeneren vendte tilbage og meddelte, hvad de indbudte havde sagt, blev hans herre meget vred og sagde til ham: ‘Gå straks ud på byens gader og stræder og indbyd de fattige, de blinde, de lamme og andre handicappede, og bring dem herhen.’ 22 Kort efter kom tjeneren tilbage og meddelte: ‘Jeg har gjort, som du sagde, men der er stadig plads til flere.’ 23 Hans herre sagde da: ‘Så gå ud på landevejene og ved hegnene og overtal alle dem, du kan finde, til at komme, så mit hus kan blive fuldt.’ 24 Det siger jeg jer: Ingen af de først indbudte kommer med til mit festmåltid.«
25 Store menneskemængder fulgte Jesus, og han vendte sig til dem og sagde: 26 »Enhver, som vil være min discipel, skal sætte mig højere end sin far og mor, sin ægtefælle og sine børn, sine brødre og søstre – ja, højere end sit eget liv.”