Missionær Knud Elmo Knudsen udvist fra Tanzania

Missionær Knud Elmo Knudsen har siden år 2000 arbejdet i områderne omkring Tanganyikasøen.

Knud Elmo Knudsen, der har været udsendt af Brødremenighedens Danske Mission (BDM) i en længere årrække, kom til Danmark den 21. juli 2017.

Tanzanias myndigheder bad Knud Elmo forlade landet med kort varsel. Begrundelsen var, at han ifølge en illegal indvandrer, som nu tilbageholdes af myndighederne, skulle have haft denne ansat i år 2000. Det afviser Knud Elmo selv, ligesom anklagen af både BDM, kirken og samarbejdspartnerne vurderes at være helt ubegrundet. Derimod har Knud Elmo – på foranledning af internationale myndigheder – i år 2000 været med til at sende congolesiske flygtninge videre til en flygtningelejr i Kigoma, Tanzania.

BDM og Brødrekirken i Tanzania arbejder nu på at få situationen afklaret, så Knud Elmo hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdet i Tanzania, oplyser BDMs generalsekretær, Jens Peter Rejkjær. I mellemtiden fortsætter andre missionærer arbejdet i Tanzania, mens Knud Elmo via internettet holder kontakt med dem fra Danmark.