Forstå hvordan ’I Mesterens Lys’ møder mennesker

Torsten Borbye Nielsen (tv) og Thomas Frovin er landsledere af ’I Mesterens Lys’, og svarer her på Stig Christensens kritik fra et indlæg i uge 34.

Torsten Borbye Nielsen,
missionspræst i Areopagos
Thomas Frovin, projektleder i Areopagos.
begge Ole Skjerbæk Madsens efterfølgere
som ledere af ”I Mesterens Lys”

”I Synspunktet i uge 34 tager Stig Christensen sagen om dyretelepati i folkekirken op her i Udfordringen under overskriften ”Åndeligt frafald”. Han citerer Ole Skjerbæk Madsen for bl.a. at sige, at “kontakt til både afdøde dyr og mennesker ikke er kristen praksis.” Så klart kan det faktisk siges. Både Stig, Ole og vi er enige om, at spiritisme og kristen tro ikke kan forenes. Og derfor er vi kede af, at Stig bruger præcis dette citat som et af udtrykkene for det, han kalder det “åndelige forfald”, der er i folkekirken.

Sagen fra Gislinge er et af mange udtryk for, at der i vores folk og land findes en længsel og en åbenhed overfor åndelige erfaringer. Vi tror, at Gud arbejder og er til stede i den åbenhed for at drage mennesker til sig, og at det er vores opgave som Jesu disciple at lytte os ind på det, som Gud gør i menneskers liv og i de åndelige strømninger, som deres søgen kommer til udtryk igennem. Her kan vi lede efter broer for evangeliet og komme folk i møde. Det kan ske både ved, at vi er til stede i andre åndelige miljøer, og det kan ske ved at invitere andre ind i vores miljø i kirken. I begge tilfælde for at vi respektfuldt og fordomsfrit kan lytte til deres erfaringer, så vi bedre kan forstå deres udgangspunkt, og for at vi kan dele vores liv og erfaringer med Jesus med dem på en relevant måde.

Og så et lille hjertesuk: En samtale med Ole eller os andre kunne måske have fået den misforståelse af vejen, at I Mesterens Lys-arbejdet ønsker spiritistiske praksisser ind i kirken. Dette er selvfølgelig ikke tilfældet. Tværtimod ønsker vi i alt, hvad vi gør, at være ledt og vejledt af Jesus Kristus.