Svend Løbners dialogkaffe

I sidste uge opfordrede Svend Løbner til mere dialog i Vollsmose.

Flemming Lau
Kragemosevej 3
4200 Slagelse

Den 31 okt. 2017 er vi nogle, der fejrer 500-året for Luthers provokerende protestantisme og hans brave kamp for den sande frimodighed, at kun Guds Søn, vor Herre Jesu Krist, kan frelse. Svend Løbner har imidlertid travlt med at advokadere for den gode tone, samtidig med at han søger at give andre mundkurv på. Det er ikke just i Luthers ånd. Civilisationen begyndte, da mennesket begyndte at kaste med ord fremfor sten. Hvem husker ikke Jesu ord om øgle og djævleyngel og de kalkede grave om farisæerne. Og hvad med Luthers ramsaltede bemærkninger om Paven som æsel og dennes hof i Rom, der stank over den ganske verden.

Jeg opponerer imod Svend Løbners kælne knæfald overfor et antikristeligt islam. Tag ikke fejl, rettroende muslimer vil aldrig være i øjenhøjde med de foragtede kristne. I mit mere end 10-årige virke som socialarbejder med muslimer i alderen 12-40 år er det ikke sjældent, at jeg har hørt deres form for gensidighed, hvor dansk åbenhed og generøsitet, beskyldes for: I ønsker bare at elske islam ihjel!

Idag bliver flere danskere muslimer end omvendt.
Og helt galt er tallene for muslimske konverteringer til kristendommen, da der er dødsstraf for at forlade islam. Selv nogle af vore biskopper har fået dialogkaffen galt i halsen. Det er ikke så lang tid siden, at retsteologen måtte irettesætte en af rigets bisper for at misbruge Guds hus til, at en muslim kunne recitere koran-vers. Glemt var, at Guds hus er indviet til Jesu ære og menighedens opbyggelse og ikke til at promovere en falsk profet. Kirken syntes at have glemt Jesu befaling til mission. Vi skal missionere og bede for de stakkels hedninge i håbet om, at Jesu ånd vil vise barmhjertighed og lave et mirakuløst Effeta!