Kvindevælde

Knud Bak
Sønderagervej 1, Føvling

I disse IT tider kan man altid få sin nysgerrighed stillet,så jeg var nysgerrig efter at se hvordan kirkelivet er i min barndomsby hvor jeg voksede op i fyrrerne og halvtredserne, så det er mange år siden. Det glæder mig at der stadig er et aktivt kirkeliv i den lille by både i kirken og missionshus, hvor min familie havde sin gang, selv om de ikke hørte til inderkredsen.

Man kan også på hjemmesiden se hvem der er med i ledelsen både i kirke og IM. Men hvor er mændene, har de vigtigere ting at tage sig til, så det er blevet kvindesysler at tage dette åndelige ansvar på sig? Alle 5 medlemmer i IM s bestyrelse er kvinder, mon ikke den gamle IM høvding Wilhelm Bech ville vende sig i sin grav hvis han oplevede dette.

I kirken i byen er der ifølge hjemmesiden 14 personer tilknyttet henholdsvis præster menighedsråd og andre ansatte, 13 kvinder og en mand. Så kan man jo diskutere om det er godt eller skidt.

I min barndom var der så vidt jeg erindrer til gengæld ikke en eneste kvinde i disse sammenhænge, det nytter nok heller ikke at nævne det bibelske mønster for ledelse er lidt anderledes.

Men jeg tror at man sender nogle signaler om at det ikke er så vigtigt med det åndelige, så det overlader vi til kvinderne.

Hvis vi regner med vi har en fjende og der er en åndelig kamp der skal kæmpes så kan vi ikke overlade denne kamp alene til kvinderne.