Katolsk tro – et svar på reformationen

Niels Arbøl gør status på 500 året for reformationen ved at se på, hvad der kom ud af det sat i relief til den katolske kirke.

Hans grundtese er, at den katolske kirke er holistisk og forener, mens reformationen har ført det modsatte med sig gennem splittelsen i mange kirkeretninger. Måske trækker Arbøl skillelinjerne skarpere op, end de nødvendigvis er i praksis, da folk ikke altid overholder læren inden for deres kirker!

Den kristne tros grundpæle

Arbøl gennemgår troens grundpæle, især i en katolsk sammenhæng, men alligevel så alment, at det giver mening for alle andre at tænke med. Arbøl citerer Bibelen, katolske og protestantiske kilder, fx kirkefædrene, Vatikanets koncilier, C.S. Lewis, Grundtvig og flere andre.

Efterhånden som man læser sig ind i bogen, så bliver det mere og mere interessant at tænke med, hvad det egentlig er, vi tror på, uanset om det er katolsk eller ej. Luther og de protestantiske kirkeretninger udsprang jo af den katolske kirke og tog meget med sig, hvilket er uddybet. Det giver en større forståelse for, hvad vi gør og tror på i kirkerne og den teologi, som ligger bagved, hvad enten den oprindeligt er katolsk eller protestantisk.

Tro og enhed i Kristus

Arbøl gennemgår forskellene i katolsk og protestantisk tro, og en vigtig forskel er den apostolske succession, dvs. kirken i lige linje fra apostlen Peter til paven som leder af en universalkirke, modsat den protestantiske kirke opdelt i mange retninger med fokus på individualisme og nationalisme. En anden vigtig forskel gælder sakramenterne.

Bogen er i tre dele: Den naturlige Gudserkendelse, hvor det handler om, at vi er skabt til at tro på Gud. Anden del er Frelsen i Jesus Kristus og tredje del er Den hellige universelle kirke. Det er et tankevækkende bidrag til at søge enheden i Kristus ved reformationsjubilæet.

Ind i mellem er abstraktionsniveauet i overkanten af, hvad man måske er vant til, men bogen er alligevel velskrevet og overkommelig at læse. Arbøl fremhæver det positive i den pietistiske bevægelse, frikirkerne og senest den karismatiske bevægelse på tværs af kirkesamfund som et væsentligt økumenisk nybrud, hvor mennesker oplever et personligt møde med Guds kærlighed, en ny frimodighed, en Helligåndens dåb. Han har et håb om, at både katolikker og protestanter viser mennesker henimod en forening med Gud, og i sidste ende en genforening af kirkerne.

Niels Arbøl: Kirken der forener – Katolsk tro efter 500 år med protestantisme
264 sider • 248 kr.
Queenswood


Artiklen fortsætter efter annoncen: