Med Jesus i centrum

Den amerikanske lutherske præst Daniel Preus er ret klar i mælet i sin glimrende bog om Martin Luthers lære. Den lutherske bekendelse sætter Jesus i centrum, og ingen anden bekendelse udviser en sådan troskab i forhold til sandheden i Guds ord, hævder Preus.

Daniel Preus får over et par hundrede sider, godt og vel, præsenteret hovedpunkterne i den klassiske kristendom i luthersk forståelse, der har Jesus og nåden som omdrejningspunkt.
”Jeg er luthersk af samme grund, som jeg er kristen. Ikke på grund af et valg, men af nåde”, skriver Preus i bogen, som har undertitlen: Jesus i centrum.

Formålet med bogen er at demonstrere, at Jesus er centrum for al sand kristendom. Jesus brugte de første og sidste bogstaver i det græske alfabet til at indikere, at hele Bibelen, fra Første Mosebog til Åbenbaringsbogen, var om ham!

Daniel Preus ønsker at vende vores fokus mod Jesus og fremhæver de befriende evangeliske sandheder, som Luther genopdagede.

Mange moderne mennesker er travlt optaget i jagten på en Gud, som de ikke kan finde, og Daniel Preus’ bog husker os på, at der ingen grund er til at foretage alle disse menneskelige krumspring, for Jesus har allerede fundet os.

I stedet for at hvile i tilliden til Guds store nåde er mange kristne forhippede på selv at medvirke til frelsen. Men den frie vilje er falsk lære og bidrager til ødelæggelse af den kristne tro, siger Preus.
”Derfor er jeg luthersk” er målrettet lægfolk, velskrevet og nem at læse. Den griber fat om centrale kristne temaer som synd og nåde, lov og evangelium, frelse, omvendelse, sakramenter m.v. og underbygges af skriftsteder strøet med let hånd.

Læren om retfærdiggørelsen ved troen alene er en central trossandhed for enhver evangelisk-luthersk kristen, og det tema går igen bogen igennem.
Bagest i bogen er Luthers lille katekismus taget med.

Vagn Lyrstand har oversat og forsynet den danske udgave med Luther-salmer.
”Derfor er jeg luthersk” udkom første gang i USA for 13 år siden, men Guds nåde har ingen udløbsdato, så det er velkomment, at forlagene Credo og Logos Media er gået sammen om at få den oversat i forbindelse med 500-året for Reformationen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den er velegnet for enhver, der vil vide mere om centrale temaer i kristendommen og i den lutherske forståelse og er klart anbefalelsesværdig til brug i bibelkreds o.l.

Daniel Preus: Derfor er jeg luthersk /Jesus i centrum
232 sider • 199,95 kr.
Logos Media & Credo