Næstekærlighed ifølge Brønnum

Jakob Brønnum har med sin nyeste bog ”Matthæuseffekten” sat fokus på næstekærligheden, ja lavet et ”udkast til en håndbog i næstekærlighed”, som bogens undertitel siger det.

Begrebet ”Matthæuseffekten” henviser til lignelsen om de betroede talenter, hvor dem med de fem og to talenter fordobler formuen, mens deres herre er bortrejst, mens ham, kun med den ene, graver talenten ned og derfor ikke har nogen fortjeneste at give sin herre, da han vender tilbage. Jakob Brønnum kommer med en tankevækkende og givende tolkning af denne lignelse netop med henblik på næstekærligheden, der bliver fattigere af at blive gemt væk, men vokser, hvor vi tør investere i den. Bogen har i det hele taget mange gode pointer om menneskelighed, næstekærlighed og det at leve frigjort, hengivet til livet, og jeg kan sagtens følge hans opgør med den materialistiske kynisme, der præger vores tid. Hvad det angår, bliver der sagt nogle vigtige ting.

Derimod er hans bibelsyn og deraf følgende kristendom langt fra traditionel kristent. Til forskel fra mange andre bibelkritiske teologer, der kan skrive så forblommet, at det ind imellem kan være svært at forstå, hvad de egentlig mener, er Jakob Brønnum forbløffende klar i mælet, hvilket taler til hans fordel, om man nu er enig eller ej. I hvert fald bliver man ikke ført bag lyset. Problemet er bare, at han ikke blot tager sig selv til indtægt for sine holdninger, men så at sige alt og alle, når han fx skriver: ”Tidligere forstod man Bibelen som ”Guds ord” og alt, hvad der står, som inspireret af Guds vilje. […] I dag ser vi ikke Bibelen som noget, der er hævet over verden, en særlig hellighed” (s. 15f.). Eller senere: ”Dommen ved tidernes ende. Sådan en tror vi ikke længere på” (s. 31). Og for at fuldende billedet ”Der er heller ikke rigtig nogen, der tror på hele det gamle set-up fra Bibelens sidste bog, Johannes Åbenbaring, med himmel og helvede og guldbelagte gader og endeløs smerte til de andre” (s. 47). For øvrigt bliver alle Jesu ord også fulgt til dørs med et ”som tillægges Jesus”. Så er det meste af troen da vist aflyst – og undskyld mig, men jeg frabeder mig at blive inddraget i dette ”man” og ”vi”, der ikke længere tror på Bibelen!

Hvad er der så tilbage? Ifølge forfatteren ”et opgør med en materialistisk livstolkning, der forhindrer næstekærligheden i at få plads” (s. 69f.), og ja, det er da både rigtigt og vigtigt, men står det alene, er det godt nok en meget tynd, udvandet udgave af kristendommen.

Jakob Brønnum: Matthæuseffekten
164 sider • 168 kr. • Forlaget Eksistensen