Kristendommen kort fortalt

”Forestil dig” er en udogmatisk håndsrækning til at præsentere læseren for det kristne budskab.

Der er meget godt i bogen, men første halvdel er lovlig ”snakkende», mens anden halvdel i højere grad fortæller om kristendommen klart og mere konkret. Store del af bogen forekommer mig dog at være gearet til sekulær tænkning og er måske også henvendt til et multikulturelt publikum.

Tro og virkelighed

Mange afsnit slutter med ”Forestil dig..” forslag, som kan være gode for nogle, men meget afhænger af, hvem ens publikum er. Det er en udfordring at inspirere læseren til at overveje kristendommen uden at bruge specifikke kristne udtryk, som ikke alle er fortrolige med. Derfor præsenterer bogen sig med bl.a. disse ord: ”Vi kan læse i Bibelen, og vi kan læse om troen. Men hvis troen skal blive virkelighed for os, må vi forestille os….” Bent Arendt trækker på sine erfaringer som præst og religionspædagog og har tidligere været medforfatter til ”Kristendom med voksne.”
Et eksempel på hvad man kan forestille sig, er fra Jesu indtog i Jerusalem ledsaget af Markus-ev. 11:1-11, ”Forestil dig at være i et optog, en demonstration, til musikfestival eller et show, hvor du er en del af en kollektiv bølge af begejstring, der kan klare alt.” Om nadveren: ”Forestil dig, hvad et måltid gør for fællesskabet mellem mennesker, f.eks. til jul.”

Tro og sprog

Dilemmaet med bøger, der henvender sig til mennesker uden kristen bagrund er, at man kan komme til at præsentere det kristne budskab i en fortyndet udgave ved at bruge udtryk som ”myte” om skabelse og syndefald. Desuden er det unøjagtigt at skrive om, hvor Jesus stammer fra med udtrykket ”nordpalæstinensiske provins Galilæa”, da ”palæstinensisk” betyder ”filistrenes land”.
Bogen igennem bruges udtrykket ”Palæstina” i stedet for Israel, og det er problematisk, da den seneste danske autoriserede Bibel fra 1992 og tilsvarende engelske Bibel oversættelser konsekvent bruger udtrykket Israel. At Jesus-bønnen sammenlignes med et mantra er også misvisende, da udtrykket stammer fra hinduismen.

Hvis man kan sluge disse sproglige ’kameler’, så rummer bogen god undervisning om kristendom, tro, Guds løfter, Jesus og hans genkomst, opstandelsen, tvivl på flere planer, bøn, Bibel, gudstjeneste, nadver og et fortrinligt afsnit om dåb i en folkekirkelig ramme, begravelse, livet hinsides og evigheden.

Bent Arendt: Forestil dig
140 sider • 150 kr.
Forlag Eksistensen