Hjælp på vej til 86.000 internt fordrevne i Homs

86.000 af de mest udsatte mennesker i Homs kan nu modtage akut og langsigtet hjælp gennem ADRA. Danida har netop bevilliget 9,8 mio. kr. til ADRAs indsats i den syriske by.

Efter flere år med voldsomme kampe kan organisationen ADRA nu igen komme ind med nødhjælp til dele af byen.

Mange familier er begyndt at vende tilbage til Homs, men det meste af byen ligger i ruiner. De mange bomber har ødelagt store dele af byens vandforsyning, kloakker, elforsyning samt skoler og hospitaler. De familier, som er blevet i byen, har stort set været afskåret fra hjælp udefra i seks år. De har brug for al den hjælp, de kan få – især adgang til rent vand, oplyser ADRA.DK.

ADRA planlægger at genopbygge el- og vandforsyning, kloakker, lægeklinikker og skoler i Homs.

”Det er vigtigt, at vores arbejde så vidt muligt også hjælper familierne i Homs på langt sigt. Det handler om at hjælpe dem med at få en hverdag og et liv, som trods de umenneskelige forhold er så normalt, trygt og værdigt som muligt”, siger ADRA Danmarks generalsekretær Jens Vesterager.