Jeg vil gerne være rask før jul

– Jeg mistede en salvedug og kom til skade tre gange på to måneder. Senere fik jeg en ny salvedug, som hjalp både mig og min datter. Er det Jesus, som gør det?

Kære Orla Lindskov.
Tak for at du tidligere har bedt over vedlagte salvedug. Jeg sender den nu tilbage og beder dig om at salve den og bede over den igen, nu da julen rykker nærmere.

Jeg kom til skade med min arm lige før forrige jul og blev dengang opereret og er nu blevet opereret igen og går til genoptræning. Vil du bede for min arm?

Vil du også bede for mine øjne? Optikeren har desværre altid svært ved at lave nogle briller til mig, som jeg kan bruge uden problemer.

Jeg er blevet opereret i det ene ben og har fået det rettet noget ud. Men hvis Jesus kan rette det andet ben, så vil jeg hellere det end endnu en operation.

Jeg vil gerne fortælle lidt mere om, hvad jeg har oplevet:
Den første salvedug, jeg fik, blev desværre væk, og derfor sendte jeg bud efter en ny hos dig. Kort tid efter jeg havde modtaget den første salvedug, kom jeg til skade hele tre gange. Første gang blev jeg bidt i en finger af et dyr og måtte til lægen og have en stivkrampe-indsprøjtning. Anden gang skar jeg min finger så meget, at jeg måtte have den syet. Tredje gang faldt jeg så og brækkede albuen og underarmen.

Alle tre ulykker skete inden for to måneder, så jeg blev lidt bekymret, om det nu var OK med den salvedug. Jeg beder om forladelse for de tanker, men sådan tænkte jeg. Men den første salvedug blev som sagt væk, og jeg sendte bud efter en ny fra dig.

Den ny var så fuld af kraft, at jeg tænkte, at den ikke kunne være til mig; men at du havde forbyttet salvedugen til mig med en salvedug til en anden. Ja, jeg kunne ikke holde ud at have den på mig eller i nærheden af mig. Jeg måtte anbringe den så langt væk i huset, som jeg kunne.

Men efterfølgende lånte jeg den ud til min yngste datter, som var blevet ramt af en sygdom, som hedder mononukleose. Den kaldtes i gamle dage for kyssesyge. Min datter var meget dårlig. Som mor gjorde det mig meget ondt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hun sagde så ja til at låne min salvedug, og sygdommen forsvandt da pludseligt, og min datter blev rask. Hun og kæresten kunne så alligevel komme på ferie få dage senere.

Jeg har efterfølgende fået salvedugen tilbage fra min datter, og jeg kan næsten ikke undvære den. Jeg tænker på, at du nok har bedt Jesus om at følge med den, og derfor er det ekstra skønt at have den hos mig.
Med venlige hilsener
B.

SVAR:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi kan altid bede om hjælp

Kære B.
Jeg forstår godt, du blev lidt bange for salvedugen.

Mange vil nok mene, at det blot var tilfældigt, at du kom til skade tre gange, lige efter du havde fået den første salvedug.

Jeg er tilhænger af, at vi som kristne beholder begge ben på jorden. Men jeg er alligevel ikke bleg for at sige, at dine tre uheld godt kan have en forbindelse til noget, Paulus taler om i Bibelen.

Paulus taler om noget, han kalder ”den ondes snigløb”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ved at du kontaktede mig og bad om forbøn og om en salvedug, så var det en måde, hvorpå du bad Jesus om hjælp.

Jeg tror, at de tre uheld, der så ramte dig, meget vel kunne være snigløb fra den onde. Han hader jo, at vi kontakter Jesus for at få hjælp.

Klædt på til kamp

Din bøn til Jesus om hjælp fik den onde til at gå til angreb på dig. Jeg kender en del, der har oplevet noget lignende.
Ifølge Paulus gælder det derfor for de kristne om at være klædt på til kamp.
Vores åndelige udrustning beskriver Paulus i Efeserbrevet kap. 6,versene 10 – 17:

”I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.

Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandheden som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium.

Overalt skal i løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile.

Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord.”

Jesus blev også angrebet

Hvordan skal vi stå djævelen imod? Hvordan skal vi få sejr i kampen mod det onde?

Jesus er vores forbillede: Da han blev fristet i ørkenen, brugte han netop Åndens sværd, som er Guds ord.
Han overvandt djævelen med Guds ords kraft. Da forlod djævelen ham for en tid, står der i Mattæus-evangeliet kap. 4.

Det Jesus gjorde, bør vi alle gøre, når vi angribes af djævelen. Nemlig bruge Guds ord som vores våben mod djævelen.
Jesus sagde: ”Vig fra mig, Satan, for der står skrevet.” Vi kan gøre det samme, når vi bliver angrebet.

Når vi fx bliver angrebet af sygdom, kan vi tale imod sygdom og smerte med Guds ord.

Vi kan fx sige: ”ved hans sår (Jesu sår) har vi fået lægedom”, eller som det står i den nyeste bibel-oversættelse: ”ved hans sår blev vi helbredt.” (Esajas Bog kap. 53, vers 5).

Djævelen forlod ikke Jesus med det samme. Læg mærke til det. Men Jesus var udholdende i sin afvisning. Han gentog Guds ord flere gange. Vi må derfor heller ikke give op for tidligt.

Mange kristne har troet, at når blot de var frelst, så var de i sikkerhed her på jorden. Hvis det var tilfældet, var der ingen grund til, at Bibelen fortæller os, at der er en åndelig rustning, vi skal tage

på.

Jeg vil bede for de behov, du beskriver, og jeg vil hermed også ønske dig og min Brevkasses læsere en rigtig glædelig og helbredende jul i Jesu navn.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov.

OPLEVELSE:

Kære Orla Lindskov
For en del år siden var jeg til forbøn ved dig. Jeg skulle af med noget meget vanedannende medicin. Det lykkedes uden bivirkninger overhovedet.
Kærlig hilsen
L.

Hvad er en salvedug?
Efter bibelsk forbillede i Apostlenes Gerninger kap. 19 og Jakobs brev kap. 5, salver Orla Lindskov et lille stykke klæde med olie (som tegn på Helligånden) og beder for den syge – på afstand. Derefter sendes klædet til den syge. Der er ikke tale om mystik, men om en konkret hjælp for den syges tro.