Irene drømte profetisk og leder nu en profetskole

Som helt ung havde Irene drømme, som senere gik i opfyldelse. Men først mange år senere forstod hun, at det handlede om en profetisk nådegave. Det var også i en drøm, at hun blev ledt til at starte en profetskole.

For Irene startede det profetiske allerede i hendes ungdom med drømme, som viste sig at være profetiske. Nu er hun med til at lede profetskole ud fra Holstebro Oasekirke.

Irene voksede op i en kristen sammenhæng, hvor det profetiske ikke var noget, man snakkede om. Hun vidste derfor ikke, at nogle af drømmene hun fik, var profetier.

– Det var ikke sjovt. Meget af det, jeg drømte om, var krige, ulykker og forfærdelige ting, som efterfølgende gik i opfyldelse, så jeg bad Gud om at tage den evne fra mig, og det gjorde han, husker Irene.

Mange år senere, da hun begyndte at komme i Holstebro Oasekirke, fik hun budskaber under gudstjenesten, som hun oplevede at skulle dele med menigheden. Hun havde i alle årene været vant til at dele vidnesbyrd, som nu fik en profetisk dimension, og hun bad igen til Gud – denne gang om, at han måtte give hende nådegaven igen, hvis han kunne bruge den til noget positivt.

Spiren til profetskolen startede med en drøm. I drømmen befandt hun sig i menigheden, og Niels Peter Dalsgaard fra Oasekirken i Silkeborg stod foran hende og sagde: ”Du skal gå i det profetiske – og du skal gå nu! Du skal ikke gå alene”, mens han pegede hen over skulderen på hende, som for at vise hende, at andre skulle følge efter.

– Jeg var sikker på, at jeg skulle følge efter en anden i det profetiske, for jeg kunne ikke tro, at Gud ville bruge mig til det. En aften, hvor vi havde lovsang og vidnesbyrd i kirken, fremlagde jeg min drøm for at få andres vurdering af den. Flere trådte frem og sagde: – Jeg tror, jeg er en af dem, der står bagved og skal følge efter dig. Men ingen oplevede, at det var dem, der skulle lede…

I dagene der fulgte, kørte en børnesang, Irene tidligere havde skrevet, rundt i hovedet på hende. ”Når Gud siger gå, så vil jeg gå.” Efter samtaler med både sin præst og andre kyndige udi det profetiske blev det bekræftet med andres profetiske budskaber, at det var nu, hun skulle i gang med at stå for profetskolen NAVI.

– Okay så, tænkte jeg. Jeg havde været så bange for at gå for tidligt eller gå forkert, men nu var det tid at gå. Min præst Peter Sode Jensen og jeg tog over til Merete Simonsen og Metus Kristensen, som havde holdt Profetskole ud fra Silkeborg Oasekirke, – og meget opmuntrede og spændte tog vi hjem og satte projektet i gang.


Artiklen fortsætter efter annoncen:De inviterede både deres egen menighed og andre til det første NAVI kursus i 2015, hvor 20 fra menigheden deltog. I år startede de ud med 43 deltagere fra Lemvig, Aulum, Videbæk og Holstebro. Der var deltagere fra mange forskellige kirkelige retninger.

– Det var en kæmpe velsignelse og styrke for holdet. Det var lidt, som det bliver på den nye jord, hvor vi skal opleve at være ét legeme uanset hvilken bogstavkombination, vi kommer fra, smiler Irene.

NAVI – en profetskole bliver født

Kurset er bygget op omkring bogen Basic Training for the Prophetic Ministry af Kris Valloton fra Bethel Church School of the Supernatural, Redding, Californien.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I Apostlenes Gerninger 2, 17-18 står der: – Det skal ske i de dage, siger Gud: Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge se syner, jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Og de skal profetere.

– Vi tror på, at alle kan komme til at modtage profetiske budskaber fra Gud. Helligånden taler og holder ikke op. Det er som en radiokanal, vi skal lære at stille ind på. Der er konstant radiobølger i rummet, men vi kan kun høre radioprogrammet, når vi har antennerne ude og stillet ind på den rigtige kanal. Faktisk tror vi også, mange i forvejen gør det, uden at de er bevidste om, at det er det, de gør – fx når vi bliver mindet om en person, der har brug for hjælp eller omsorg, når præsten beder Gud inspirere sin prædiken, og når man søger Gud i forhold til det, dagen vil bringe. Jeg tror ofte, vi selv tager æren for nogle af de gode indskydelser, vi får, hvor det i virkeligheden er Helligånden, der har født det frem i vores indre.

I 1. Kor 14, 1 står der: Jag efter kærligheden og stræb efter åndsgaverne, især efter at tale profetisk.
– Det er noget, vi alle er kaldet til at gøre, og dog fylder det så lidt i mange kristne sammenhænge. Når vi underviser i det, bliver der en større bevidsthed om det profetiske, og jeg tror faktisk, de fleste på kurset fik ord eller billeder til andre. For mange var det første gang, og de blev overraskede over, at det ”virkede”. Deres budskaber blev ofte mødt med genkendelse.

Der blev på kurset lagt vægt på, at profeti primært skulle bruges til opbyggelse, formaning og trøst.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Opbyggelse betyder ”at bygge op.”
Formaning betyder, ”at kalde nær.” (til Jesus)
Trøst betyder ”at opmuntre.”

Vi er alle skabt i Guds billede, – og alle skabt til at være Guds børn. Vi er sat til at fortælle mennesker, hvilken identitet de bærer i sig: Nemlig det nye menneske, som Gud har skabt dem til at være. Vi er sat til at kalde guldet frem i mennesker.

– På kurset opfordrede vi til frimodigt at dele de indskydelser, der kom til deltagerne. Nogle gange blev der ramt helt ved siden af, eller det var noget, der ikke gav mening lige nu og her, – men som måske vil gøre det senere i livet. Det skal der også være plads til, når man øver sig. Vi skrev de profetiske ord ned, vi fik til hinanden, så vi kan gå tilbage og læse dem senere. Vi mener, at profetiske budskaber bør overleveres med en ydmyghed og plads til, at profeten kan ramme ved siden af. Vi advarer derfor mod at sige: – Gud har sagt til mig… men mere at sige – Jeg oplever, at jeg får et ord eller billede til dig… Hvordan passer det ind i dit liv?

Ved slutningen af kurset var der en hel lørdag til undervisning og øvelser. Nogle af dem, der i første omgang ikke troede, at de havde gave til at gå i det profetiske, fik adskillige budskaber til andre i den store gruppe, som blev modtaget med genkendelse. Også under lovsang og bøn blev der forløst profetiske budskaber, og én oplevede at le og danse i ånden.

– Det ville nok have virket voldsomt den første aften, men der var så trygge rammer, at det var der også plads til. På kurset har vi også lært at skelne mellem at vandre i den profetiske gave, som alle kan få lov til – og så det at være en profet. En profet er født med et kald ind over sit liv, eller får det ved sin omvendelse, og det er et kald, der varer resten af livet.

Den profetiske nådegave går i sin enkelhed ud på at lytte til Gud og give det videre, som han minder dig om, og de forskellige metoder blev præsenteret på kurset. Det kan være gennem visioner, drømme, Bibelen og meget mere. Der var fx en, som oplevede indre lægedom for en traumatisk periode gennem en profetisk tegning til sang og musik.

– Vi underviste også om sande og falske profeter, siger Irene. – Hvis man ikke er uddannet i at håndtere det profetiske, kan det være farligt. Nogle kan vildlede både sig selv og andre med det profetiske. Hvis en profet agerer i modstrid med kendetegnene for de sande profeter, bør man være opmærksom og skeptisk.

Sande profeter

– Deres lære er i overensstemmelse med Bibelen.

– De overlader frihed til, at andre mennesker kan have anderledes tolkninger og opfattelser.

– De underordner sig en kirkelig ledelse.

– De ønsker at opbygge, formane og trøste.

– De giver Jesus æren.

– Deres livsførelse er i overensstemmelse med Guds ord og kendetegnet ved Helligåndens frugt.

– De er ydmyge i at overlevere budskabet og efterlader plads til, at de kan have ramt ved siden af.

– Hvis andre irettesætter dem, vil de søge Gud og en mentor for, om der kan være noget om det.

I Holstebro Oasekirke har de inkluderet det profetiske i deres fællesskab. Det kan være i forbindelse med forbøn eller i forbindelse med lovsang og gudstjeneste, at nogle får budskaber. For at holde orden og ro omkring det har de en gatekeeper og præsten, som spørges, inden noget deles i den store forsamling. På den måde er man flere til at søge Gud om, hvordan budskabet skal bruges, og det giver tryghed både for dem, der giver budskabet, og dem der modtager det.

– Det er vigtigt, at profeterne og dem, der vandrer i det profetiske, underordner sig deres kirkelige lederskab – og derfor vil den profetiske tjeneste også kunne udformes forskelligt i de forskellige sammenhænge, vi kommer i, understreger Irene.

– Gud har så meget godt til os. Hvorfor så nøjes med mindre? Hvorfor ikke tage imod alle de velsignelser, det dækkede bord, han har sat foran os? Vi skal søge ham og give det videre til andre, vi får. Det rette ord i rette tid kan give så meget liv og glæde, trøst og opmuntring samt vækst i nådegaverne i vore kirker, slutter Irene begejstret.

Vita og Casper blev styrket i det profetiske

Vita Bendix Nielsen var inden kurset noget skeptisk overfor det profetiske:

– Gennem kurset fik jeg rigtig mange skriftsteder, hvor der står, at vi alle skal stræbe efter det profetiske og bede Gud om det.

Jeg fik flere ord til andre til trøst, opmuntring og glæde og oplevede, at det ikke var tilfældigt, men at det blev taget imod med genkendelse, siger Vita.

 

 

 

 

 

 

Casper Møller på 20 år har før deltaget i et seminar om profeti på Sommer Oase, hvor han havde en ”virkelig fed oplevelse med det profetiske”.

På profetskolen ved Holstebro Oasekirke lærte han, hvor enkelt det er at lytte til Gud. Når han får gode opbyggelige tanker om andre, vil han i højere grad se det som inspireret af Gud og give det videre til personen.

– Jeg fik ord og billeder til andre, og andre fik det til mig, og jeg oplevede, at rigtig meget ramte plet, og det er med til at gøre en forskel. Det har gjort mig til et bedre menneske, smiler Casper.