Vi skal ikke styre og kontrollere alting

Mange af de livsproblemer, vi står med i dag, begyndte med ungdomsoprøret og de glade 60’ere. Da fik vi en opfattelse af, at der ikke var grænser for hverken samfundsudviklingen eller den personlige udvikling.

Preben Kok mener, at mange af vores skuffelser, frustrationer og nederlagsfølelser skyldes, at vi har nogle urealistiske forventninger til, hvad vi kan og bør. Han anbefaler, at vi skal indse, at vi ikke kan styre og kontrollere alting – og ikke skal det. Og det ligger der en befrielse i, for så behøver vi ikke at føle os skyldige over ikke at kunne klare mere, end det faktisk er menneskeligt muligt.
Han synes, at vi skal ”genindsætte evnen til at sige ’jeg kan ikke’ ”.

Moderne mantraer modsiges

Om det moderne mantra, at hvis du kan tænke det, så kan du gøre det, skriver han: ”det er da en skør tankegang, for man kan tænke sig til så utrolig meget, som man ikke kan gøre. Meget syge mennesker kan også sagtens tænke sig til helbredelse, uden at kunne gøre sig raske.”

Han kritiserer også, at stressede og udmattede tilbydes værktøjer til at arbejde med sig selv med i stedet for at få mulighed for hvile. ”Når folk bliver trætte, så skal de i første omgang have en sofa, ikke et arbejdsredskab.”

Magtesløshed – en styrke?

Preben Kok opfordrer til, at vi tør være magtesløse og ikke gå efter for hurtige svar, der alligevel ikke løser det egentlige problem. Vi skal endda turde lade noget, der er slemt, blive værre for så at opleve, at det er, når vi er mest magtesløse, der kan vise sig en ofte uventet forløsning og ny indsigt i livet.

Som eksempel bruger han de to disciples vandring til Emmaus. De går og er kede af, at Jesus er død, og Jesus kommer og går sammen med dem, men de genkender ham ikke. Han giver sig ikke straks til kende og løser deres problem, men lader det faktisk vokse ved at spørge ind til det. Først da deres vandring er ved at være til ende, opdager de pludselig, at det er den opstandne Jesus, de har gået sammen med.

Alment menneskelig

Preben Kok har været præst og sygehuspræst gennem 40 år og mødt mange menneskelige kriser og lidelser, også i sit eget liv i form af angstanfald, fortæller han.

Han bruger mange eksempler til at underbygge og illustrere sine synspunkter, så de ikke bliver tør teori. De tager udgangspunkt i levet liv og taler ind i det liv, vi lever.


Artiklen fortsætter efter annoncen:For ham selv spiller troen en rolle, men de råd, han giver, er alment menneskelige og ikke afhængige af, om man er troende eller ej.

Preben Kok: Slip livet løs
132 sider • 229,95 kr.
Tiderne Skifter