Lillian Wiese har udviklet en app med mannakorn

Efter at hun selv blev omvendt fra ateist til kristen, ønsker hun at dele ud af den ”manna”, som hun selv har fundet i Bibelen.

– Jeg blev aktiv kristen i 2007, og har siden samlet bibelvers, der betød noget for mig, fortæller Lillian Wiese. Hun har nu skabt en app med bibelvers, ”Bible Manna”, som man kan downloade på sin smartphone.

– Først blev jeg fascineret af den visdom, jeg fandt i Guds ord; senere oplevede jeg Guds ord som kraftfulde og livsforvandlende, og nu lever jeg med Gud som den eneste sandhed, fyldt med opmuntring og vejledning, fortæller Lillian.

Hun er sjællænder, men har undervist i markedsføring på Erhvervsakademiet i Esbjerg. Hun bor nu i Aarhus.

– I 10 år har jeg været på vej – levet et liv i hans nærhed, og det har formet mig til den, jeg er i dag.

Det er den bedste rejse, jeg har været på i hele mit liv, og det er denne rejse, der har inspireret mig til at udvikle Bible Manna.

Dele ud af Manna’en

– For ca. 3½ år siden kom tanken til mig – jeg ville dele alle de bibelvers jeg havde fundet, i alt 1221 citater.

Jeg fik den tanke, at alle de bibelvers, jeg havde samlet, kunne samles som mannakorn i en slags virtuel krukke – implementer i en app, forklarer Lillian.

Udtrykket manna kommer fra israelitternes ørkenvandring, hvor det regnede med manna, som de kunne spise. Senere blev det en kristen tradition at skrive bibelvers på papirlapper og lægge dem i en krukke, så man kunne tage et tilfældigt bibelvers, når man havde brug for opmuntring. Det er denne tanke, Lillian har ført videre i app’en.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Udover at dele bibelsk ”manna” ud vil hun også gerne give en del af det evt. overskud videre.
Det gør hun tydeligt i visionen for app’en, hvor hun skriver, at ”vi vil hjælpe børn, der sulter, lider nød eller er på flugt.”

Missionen er at bygge med på Guds rige, så brugerne af app’en opdager og oplever Guds visdom, sandhed og kærlighed.

Mange har hjulpet

– Mange har fulgt med i arbejdet og ville gerne bidrage med deres talenter. Nogle har oversat til engelsk og tysk, andre har bidraget til teksten på hjemmesiden og læst korrektur, andre igen har programmeret appen og dele af hjemmesiden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi har fået lov til at bruge fotos fra folk der har været i Israel. De fleste har bidraget som frivillige.

I stedet for sølvbryllup

– Kun programmeringen af appen har vi betalt os fra. Min mand og jeg besluttede at skyde penge i appen. Så i stedet for at holde et dyrt sølvbryllup brugte vi pengene på et professionelt app-udviklingsfirma – det har været en helt fantastisk og spændende proces.

Jeg er meget taknemmelig for de mennesker, der har hjulpet med at færdiggøre appen og hjemmesiden, fortæller Lillian, der faktisk har brugt ca. 70.000 kr. på at udvikle app’en med bibelvers.

Nutidens IT-apostle

– Vi betragter os som nutidens Apostle, der motiveres af at bygge med på Guds rige – vi ønsker at arbejde for Guds rige og være med til at nå mennesker med hans ord – med budskabet om frelse og et løfte om at leve et liv i hans nærhed, når vi tilhører ham, forklarer hun.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Når vi taler om, at vi er nutidens apostle, er det fordi vil bruger nutidens teknologi i form af en app, understøttet af en hjemmeside, der fortæller om appen.

Og viser der sig et behov for at få en Facebook side, hvor folk deler deres vers og fortæller, hvad de betyder for dem, så er vi også åbne over for det.

Vi vil gerne bygge med på Guds vision om at nå ud til alle nationer med Guds visdom, kærlighed og vejledning. Vi vil gerne være med til at så, give næring og høste – alt sammen for at få lov til at opleve Guds rige i glimt, leve i hans nærvær og være vejledt af hans ord.

Som nutidens apostle har vi også ansvar for, hvordan administrative opgaver og ledelse foregår. Her stødte jeg på begrebet Divine Administration, som vi tager med os ind i Bible Mannas hverdag.

Divine administration

– Divine Administration betyder, at vi tager Gud med i alle vores beslutningsprocesser og den måde, vi udfører ledelse og administration på.

Vi vil søge hans vejledning i alt, hvad vi gør, og vi vil prøve at handle, som Jesus ville gøre.
For os betyder det, at vi vægter gennemsigtighed, ansvarlighed og god ledelse højt.

Idéen om Devine Administration er relativt ny. Det blev opfundet som begreb i forbindelse med et seminar planlagt af Danmission og Bangladesh Lutherske Kirke i 2014. De ville sætte fokus på gennemsigtighed, ansvarlighed (stå til regnskab for), god implementering, styring og administration af en organisation og arbejde på at gøre det lige så helligt som at lede kirkens gudstjeneste.
I spidsen for arbejdet står Jens Fischer-Nielsen, som er tidligere præst i Kvaglund, hvor Lillian Wiese var næstformand i menighedsrådet, efter at hun selv kom til tro.
(Man kan læse mere om Jens Fischer-Nielsens arbejde på: https://jensfischernielsen.wordpress.com/2015/04/15/guddommelig-administration-kort-udgave/ )

Kan bidrage til noget stort

– Vi er en ikke-kommerciel virksomhed, der donerer hele overskuddet til de mest udsatte børn i verden, understreger Lillian.
Overskudet skal bl.a. gå til Mission Øst, som hjælper børn og familier efter de voldsomme kampe i den irakiske storby Mosul. Byen blev befriet fra ISIS i juli sidste år, og tilbage står en udmarvet og traumatiseret befolkning.
– Der er også mange mennesker i verden, der jo ikke lider nød og ikke har brug for vores barmhjertighedshandlinger, men de har stadig brug for Guds ord.
De læser Bibelen, hører forkyndelse, læser bøger, og nogle holder også meget af at trække mannakorn op af en krukke.
Og det er en kombination af de to ting, jeg har tænkt ind i den app, jeg har lavet, slutter Lillian.

Udfordringen har tidligere fortalt om Lillians dramatiske omvendelse fra ateist til kristen i avisen den 23. maj 2012.
Find artiklen på hjemmesiden udfordringen.dk.

Symbolik i designet

Som humanistisk datalog og underviser på bacheloruddannelsen i webudvikling har Lillian Wiese arbejdet meget med visuel kommunikation og interaktionsdesign.

– Jeg interesserer mig meget for tal, systemer, Guds matematik og Bibelens budskaber. Det har inspireret mig til design af logoet til Bible Manna.

Logoet er fyldt med Guds matematik og symbolik

– Det var lidt, som om logoet designede sig selv, logoet var næsten færdigt allerede i første forsøg.

Jeg forsøgte at få designere til at lave et konkurrence-design, men de sagde, at jeg skulle beholde det, som det var.

Logoet har form som et ikon, og bruges som ikon til appen. Det består af tre grafiske elementer; et aks, korn og en ramme.

Akset består af 12 korn, fordelt på de to sider, som symbol på Jesu 12 disciple; det krones af hovedet, som er Jesus.

Akset rækker ret op mod faderen som symbol på, at kornet er klar til høst.
Der ligger syv korn på marken. 7 er et helligt tal, som refererer til mange fortællinger i Bibelen, bl.a. skabelsesberetningens syv dage, den syvarmede lysestage udføres efter Guds nøje beskrivelse, Jesu syv breve til de syv menigheder, vi læser om i Johannes’ Åbenbaring som vejledning i, hvordan vi bygger enighed.

De syv korn er fordelt med 2 korn på den ene side og 5 korn på den anden side. Det har to betydninger. Den første henviser til at Jesus mættede 5000 mennesker med 5 brød og 2 fisk.

Den anden refererer til, at et korn skal lægges i jorden for at bære mange fold. Jesus siger: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold” (Joh. 12:24).

En firkantet ramme med runde kanter omslutter akset og kornene. Firkanten er et symbol på Guds evige og sande ord, som står stabilt på grundplanet. Det har runde hjørner, der bløder op på firkantens hårdhed som et symbol på, at han er en kærlig og nådig Gud.