Brug Bibelen i kampen mod tilbagefald

Jeg blev helbredt – hvorfor er jeg nu syg igen?

– Hvorfor er min Parkinson vendt tilbage?

Kære Orla Lindskov

Jeg fik lyst til at skrive dette brev til dig på grund af en oplevelse, jeg har haft, og det var ikke nogen behagelig oplevelse.

For ca. to år siden oplevede jeg på et af dine møder at blive fuldstændigt helbredt for Parkinsons sygdom. Den såkaldte rystesyge.

Men nu er der så sket det, at Parkinsons sygdom er vendt tilbage med alle symptomerne.

Det gør mig godt nok ked af det. Og helt ærligt, så forstår jeg ikke, hvordan det er gået til.

Kan du hjælpe mig til at forstå det?

Venlig hilsen
En forhenværende helbredt kvinde.

 


Artiklen fortsætter efter annoncen:Brug Bibelen i kampen mod tilbagefald

Jesus brugte Guds ord imod djævelen. Det må vi også gøre.

Kære forhenværende helbredte kvinde.

Det, du har oplevet, er et tilbagefald. Sådan vil jeg kalde det. Hos Paulus kaldes det et snigløb.

De, der oplever det, skal komme til forbøn igen. Sygdommen skal nemlig helst afvises hurtigt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Sygdommen kan billedligt talt få en fod i døren. Men den skal ikke have lov til igen at komme ind i vores legeme.

Jeg ved, hvor svært det er for den syge selv at stå imod, når sygdommen vil tilbage. Så er det, der er brug for forbøn og forbedere.

Jesus taler om det

Jesus taler faktisk om tilbagefald og tilbagefaldets mulighed. Det læser vi i Matthæus-evangeliet kap. 12, vers 43 – 45, her står:
”Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men finder den ikke.

Da siger den: Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det ledigt, fejet og prydet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første.”

Jesus taler her om en uren ånd. Men huset, han taler om, er et billede på mennesket og menneskets legeme.

Alle nedbrydende kræfter i menneskets liv opfører sig på samme måde som den urene ånd, også sygdom. Huset, der er ledigt, fejet og prydet er altså også et billede på mennesket, der er blevet helbredt for sygdom.

Den urene ånd forsøger at komme ind i huset igen, endda med forstærkning, med venner. Det lykkes nok, for der er ingen vagt ved huset. Huset er ubefæstet. Ja, døren står nok pivåben.

Sådan kan det gå med en sygdom, som man er blevet helbredt for. Den kan forsøge at vende tilbage. Lykkes det, så har vi det, jeg kalder tilbagefald.

Kan vi forhindre tilbagefald ?

Det lærer vi i Bibelen, at vi kan. Paulus skriver, at det gælder for kristne om at være klædt på til kamp.

Vores åndelige udrustning læser vi om hos Paulus i Efeserbrevet kap. 6, versene 10-17:

– ”I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.
Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå.
Så stå da fast, spænd sandheden som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium.
Overalt skal i løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile.
Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord.”

Brug Guds Ord

Hvordan skal vi altså stå djævelen imod? – Hvordan kan vi få sejr i kampen mod det onde, også mod sygdom?

Her er Jesus vores forbillede. Da han blev fristet i ørkenen, brugte han netop Åndens sværd, som er Guds ord, som sit våben.

Han overvandt djævelen med Guds ords kraft. Da forlod djævelen ham for en tid, står der i Mattæus-evangeliet kap. 4.

Det Jesus gjorde, bør vi alle gøre, når vi angribes af djævelen. Vi skal bruge Guds ord som vores våben.

Jesus sagde: – ”Vig fra mig, Satan, for der står skrevet.” – Vi kan gøre det samme, når vi bliver angrebet.
Når vi fx bliver angrebet af sygdom eller som i dit tilfælde, sygdommen vil tilbage, så kan vi tale imod sygdommen og smerten med Guds ord.

Vi kan fx citere og sige: – ”ved hans sår (Jesu sår) har vi fået lægedom”, eller som det står i den nyeste bibel-oversættelse: – ”ved hans sår blev vi helbredt.” ( Esajas Bog kap. 53, vers 5 ). Så svinger du Åndens sværd. Åndens sværd, som er Guds kraft.

Djævelen forlod ikke Jesus med det samme. Læg mærke til det. Men Jesus var udholdende i sin afvisning. Han gentog Guds ord flere gange. Det skal vi også gøre.

Kæmp videre

Vi skal være udholdende i kampen, som Jesus var det.
Jeg oplevede for år tilbage, at en kræftsyg mand blev helbredt fuldstændigt. Han var i en elendig forfatning, da jeg så ham første gang. Hærget af sygdommen.
Men han kom til forbøn flere gange, og kræften forsvandt. Han fik det rigtigt godt.

Jeg så ham ikke mere, før der var gået ca. et år. Da dukkede han igen op på et af mine møder. Kræften var vendt tilbage i fuldt omfang. Han ønskede endnu engang at blive helbredt for kræften. Jeg bad for ham. Men han døde.

Siden dengang opfordrer jeg syge, der er blevet helbredt, til at komme til forbøn igen som en slags vedligeholdelse af helbredelsen. Jeg prøver således sammen med den syge at sætte vagt ved legemets dør.

Jeg oplever herved også, at mange syge bliver bedre i stand til at kæmpe selv. Det er Helligåndens værk.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov.