Du kan sove trygt, selv om det stormer

Fred efterlader jeg jer, min egen fred giver jeg jer – ikke den fred som verden giver. I skal ikke være bange eller modløse. (Joh.14:27)

Det at Jesus kunne sove midt stormen, hvor bølgerne slog ind over båden fik mig til at forstå hvilken umådelig fred Jesus var fyldt af, skriver Hans Fhær Larsen.

Det er et løfte, der er til at tage og føle på, i en tid hvor lige det modsatte er det, der er mest nærliggende. Verden er fyldt af frygt, og Gud får skylden for at skræmme folk, Han får skylden for alt det onde der sker.

Det er totalt imod Guds natur at skabe frygt. Du kan være sikker på, at hvis nogen truer dig i Guds navn, så er det ikke Ham.

I Esajas 9:6, bliver Jesus kaldt Fredsfyrsten. I Romerbrevet 15:33 beskrives vor himmelske Fader, som Fredens Gud.

Galaterbrevet 5: 22-23 fortæller os, at Åndens frugt er fred.

Det er ok at slå fast at treenigheden bygger på Fred. Der er ingen uro og angst. Guds rige er nemlig ikke et spørgsmål om, hvad man spiser og drikker, men om den retfærdighed, fred og glæde, der kommer fra Helligånden. Paulus skriver også i Romerbrevet 8:6 … Syndens tanker fører til død, men

Åndens tanker fører til liv og fred. Der er bare en sådan fylde af fred.

Vil minde dig om Guds fred

Det er Guds fred, som jeg vil minde jer om nu. I Både Galaterne og Efeserbrevet, begynder Paulus med samme formaning … ”Må Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus Give jer Nåde og fred.” Med det antal gange denne hilsen bliver brugt i Ny testamente, tænker jeg om det ikke var en almindelig hilsen man brugte på ny testamentes tid? Hvordan ville det påvirke vores liv, hvis vi mødte hinanden med sådan en hilsen i dag? ”Nåde og fred til dig min bror… Nåde og fred til dig min søster! ”

Hvis vi faktisk udtalte denne velsignelse af nåde og fred til hinanden, ville det hjælpe, at minde os om, hvor vigtige disse ord er?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Desværre starter vi oftest vores samtaler med at stille produktive spørgsmål, som har en tendens til at styrke vores ideer og værdier, der kommer fra at gøre snarere end at være.

Mit mål med denne prædiken, er at minde os alle om den høje prioritet af fred i Guds rige.

I Romerbrevet 14:17, skriver Paulus: ”Der er i mig, ingen tvivl om at, Guds vilje for vores liv er at leve i fred.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den fred, som Gud har til os, er det ikke muligt at opnå ved egen kraft. Hans fred er en gratis gave som Jesus lovede os som en gave. Min fred giver jeg jer. Den eneste måde at erfare den fred, er at modtage den som gave. Vi kan ikke fortjene den. Vi vil ikke kunne gøre os fortjent til den, det er vores gratis gave, som Jesus betalte for på korset for 2000 år siden.

Midt i en rastløs, forældreløs verden, der fylder medierne os hver dag…midt i et religiøst system, der kræver, at vi gør mere og mere for at blive accepteret…midt i at vores dårlige samvittighed for dømmer os…og midt i at vores nærmeste anklager os og nyder at sætte grænser op i vores liv.

Vi kan stadig opleve freden

Midt i alt det, kan vi stadig opleve en fred der overgår al forståelse (Fil 4:7): ”Så vil I opleve, at Guds fred, som overgår al menneskelig forstand, vil beskytte jeres tanker og hjerter og bevare jeres tillid til Jesus Kristus.”

Den har ikke rødder i vores egen indsats, men kommer fra Ham der er freden selv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Beretningen om stormen på søen (Matt. 8:24): ”Da de var midt ude på søen, kom der pludselig en frygtelig storm, så høje bølger slog ind over båden. Men Jesus lå og sov, hvor Jesus sov i fred på trods af de voldsomme omgivelser.”

Det at Jesus kunne sove midt stormen, hvor bølgerne slog ind over båden fik mig til at forstå hvilken umådelig fred Jesus var fyldt af.

Min bøn for dig er, om du vil tage imod den del af din arv, der er Fred. Det er ikke noget, du skal stræbe efter, fred er en del af din nye DNA, fordi du er Guds barn og en fælles arving med din storebror, Jesus Kristus (Romerbrevet 8: 15-17):

”Den Ånd, I har fået, gør jer ikke til slaver, for så kom I blot igen til at leve et liv i frygt. Nej, Guds Ånd gør det klart for jer, at I er Guds børn. Det er Guds Ånd i os, der gør, at vi kan kalde ham vores far. Det er Guds Ånd, der bekræfter over for vores egen ånd, at vi virkelig er Guds børn.”

I Johannes 16:33 Jesus sagde disse ord til sine disciple: ”Jeg har sagt jer alt det her, for at I skal søge jeres fred hos mig. I denne verden vil I blive forfulgt, men vær ved godt mod, for jeg har sejret over verden!”.

Selvom vi vil opleve mange strabadser her i livet, har Jesus lovet os hans fred selv i de mest ødelæggende af storme af vores liv.

Guds fred er håndgribelig

Den fred, som Gud har til os, er meget håndgribelig, vi kan give den til andre også. Jesus sagde til sine disciple i Matt 10: 11-13 ”Når I kommer ind i en by eller en landsby, så spørg efter en gudfrygtig person, som er villig til at invitere jer indenfor. Bliv i det hjem, indtil I tager videre til den næste by. Når I kommer ind i huset, skal I sige: ›Fred være med hjemmet her!‹ Hvis det virkelig er et gudfrygtigt hjem, så vil jeres fred hvile over det. Hvis ikke, så vil freden vende tilbage til jer.”

De kunne rent faktisk give deres fred til dem de besøgte. Min bøn i dag er, at indholdet af Guds fred vil dække dig personligt og hvile over dig og din familie.

Uanset hvor stor den storm, der raser i dit liv i dag, vil Guds fred være større, og det er hans fred, der vil støtte dig selv i de mørkeste dale. Jeg vil slutte med velsignelse, at apostlen Paulus udtalt i den troende i Rom, da han skrev:

”Gud, som bringer fred, vil snart besejre Satan og lægge ham for jeres fødder. Jeg beder om, at vores Herres, Jesu, nåde må være med jer alle.” (Romerne 16:20)

2. Thess. 3:16: ”Jeg beder om, at fredens Gud må give dig sin fred, hvad der end sker. Herren være med jer alle.”