Læg kursen om!

I vores familie fylder det lidt, at vi har solgt vores faste holdepunkt på land, (vores hus med have) og skiftet det ud med et flydende hjem. En sejlbåd stor nok til, at det skal være vores hjem fremover. Den skal ikke ligge fortøjet til en kaj, men skal ud på det åbne hav omkring vores skønne Danmark, hvor vi skal nyde det dejlige land, vi bor i.

Bodil (min kone) og jeg har så fået papirerne i orden og taget duelighedsbevis. Så vi kan navigere rundt på havet, hvor der er en mere eller mindre flad overflade. Hvorunder der findes et meget varieret og kuperet terræn – der mange steder stikker så tæt op under overfladen, at der ikke er plads til at sejle, så går man på grund. (Et er søkort at forstå, et andet skib at føre)

Når du kikker på et kort, skulle det være lige til at lægge en lineal mellem 2 punkter og trække en linje. Aflæse kompasrosen, og så komme af sted.

Når du i virkeligheden hæver øjnene fra kortet, ser du ind i en virkelighed, hvor vind og strøm påvirker din kurs. Jordens nordpol flytter sig, bådens metaldele påvirker kompasset. Der er måske land eller lavt vand på linjen, det er ikke så ligetil.

Det er en god sammenligning med livet for os alle sammen.

Vi sætter os ned og planlægger livet. Når jeg bliver stor, vil jeg være brandmand, pilot, osv. Når du så bliver stor, ser verden noget anderledes ud.

Videnskabsmænd lægger kurs, jorden er flad. Så lægger de den om. Jorden er nu rund …..

Politikere lægger kurs. Så lægger de den om. Vi hører ikke meget til alle 2020 planerne, som vi har hørt om de sidste mange år. Nej nu er det 2030, 2050 osv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg kender én planlagt kurs, der ikke er blevet skrevet om i flere tusinde år. Bibelen. Den tager højde for vejr og vind, og misvisninger af enhver art.

Når jeg lægger kursen for mit liv, er det vigtigt at tage højde for så mange misvisninger og afvigelser som muligt.

Der er en misvisning, som bliver mere og mere negligeret: Den åndelige verdens indflydelse på verden. Det skinner igennem gennem religioner og åndsmagter. Vi skal bare forbyde religion, så ordner det sig alt sammen? Det er der flere stormagter, der har forsøgt sig med. Det er nærmest gødning til det religiøse at forbyde det.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den åndelige verden er en realitet. Vi bliver nødt til at tage højde for den, hvis vi vil sætte en pålidelig kurs. Passe på kloden, undgå krige, …

Hvis jeg som sejler siger, der er nogle misvisninger, jeg ikke vil tage højde for – de er for besværlige, eller jeg forstår dem ikke – så rammer jeg ikke målet og ender måske endda med at forlise.

Teori og praksis skal stemme overens, ellers er der en af delene, der lyver; og det er sjældent, at virkeligheden gør det. Der er retvisninger, misvisninger i vores liv, vi ikke forstår, men ret dig efter dem alligevel!

Joh. 14:6 Jesus svarede: ”Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kan nå målet (komme til faderen) uden gennem mig”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der er ting i livet, som vi bliver nødt til at navigere udenom, som kaptajnen på et stort amerikansk krigsskib, der sejlede mod et lys i horisonten, som lå lige på kollisionskurs. Han kaldte op og bad dem om at vige. De blev på kursen og holdt stædigt på deres ret til at holde kursen. Da han nærmede sig og kaldte op en sidste gang inden kollision, svarede den fremmede. ”Du bliver nok nødt til at vige. Jeg er et Fyrtårn”.

Alt er muligt, for den som tror

14 Da de kom ned fra bjerget, så de, at der stod en stor flok mennesker omkring de øvrige ni disciple, som var ved at diskutere med nogle jødiske skriftlærde.

15 Da folkeskaren så Jesus, blev de grebet af ærefrygt, løb ham i møde og hilste ærbødigt på ham. 16 Så spurgte Jesus dem: »Hvad drejer diskussionen sig om?«

17»Mester,« råbte en mand i skaren, »jeg bragte min søn herhen, for at du skulle helbrede ham. Han kan ikke tale, for han er besat af en ond ånd. 18 Hver gang den tager magten over ham, slår den ham til jorden, og så bliver han helt stiv, ligger med fråde om munden og skærer tænder.

Jeg bad dine disciple om at jage dæmonen ud, men de kunne ikke.«

19»Åh, I vantro mennesker!« udbrød Jesus. »Hvor længe skal jeg blive hos jer? Hvor længe skal jeg bære over med jer? Kom herhen med drengen.«

20 De førte drengen derhen, men aldrig så snart havde den onde ånd fået øje på Jesus, før den hev og sled i drengen. Den kastede ham omkuld, så han lå og væltede rundt på jorden med fråde om munden.

21 Jesus vendte sig mod drengens far: »Hvor længe har han haft det sådan?«
»Fra han var ganske lille,« lød svaret. 22»Den har tit prøvet at tage livet af ham ved at vælte ham ind i flammer eller ned i vand. Åh, vær dog barmhjertig og hjælp os – hvis du kan!«

23»Hvis jeg kan?« sagde Jesus. »For den, som tror, er alting muligt.«

24»Jeg tror!« råbte faderen. »Hjælp mig til ikke at være vantro!«

25 Nu så Jesus, at en masse mennesker kom løbende fra alle sider, så han skyndte sig at tale strengt til den onde ånd: »Du døve og stumme ånd, jeg befaler dig at komme ud af drengen og aldrig mere vende tilbage til ham!«

26 Ånden skreg vildt og begyndte igen at hive og slide i drengen, men til sidst fór den ud af ham. Drengen lå som livløs på jorden, og der gik en mumlen gennem skaren: »Han er død!«

27 Men Jesus tog ham ved hånden og hjalp ham på benene – og han blev stående.

28 Da Jesus kort efter var alene med sine disciple inden døre, spurgte de ham: »Hvorfor kunne vi ikke drive den dæmon ud?«

29»Den slags kan kun drives ud ved bøn og faste,« svarede han.

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk