Kreativ tilgang til troslivet

I Helle Viftrup Kristensens bog ”SkaberTanker – Tanker Skaber” lægger forfatteren op til en legende og kreativ tilgang til et reflekteret trosliv.

Bogen er en praktisk bog med forskellige kreative opgaver, som skal hjælpe læseren til at reflektere over troen – og leve den. Ja, det er næsten forkert at tale om den, der anvender bogen, som læseren.

Det ville være mere præcist at kalde ham eller hende for praktikeren, for bogen er bestemt ikke af den slags, man lægger sig passivt på ryggen og læser.

Bogen er bygget op af dobbeltsider med hver deres lille praktiske opgave. Fx er der på en side et stort hjerte, som man skal forsøge at udfylde med de ting, som fylder i ens liv – man kan skrive eller tegne – og derefter overveje og tale med Gud om det. Imens kan man se for sig, hvordan der strømmer blod fra hjertet med næring og affaldsstoffer. Dette kan man så anvende i overført forstand og spørge: ”Hvilken næring får du?” og ”Hvilke affaldsstoffer har du brug for at slippe af med?” Kapitlet – eller snarere opgaven – hedder ”Dit hjerte”. Et andet eksempel er ”Glæde”, som tager udgangspunkt i Joh 15,11:

”Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde bliver fuldkommen”. Forfatteren opfordrer her bogens praktiker til at male glæden i former, farver og bevægelse samtidig med, at man lytter til høj musik og måske danser en glædesdans. Og sådan fortsætter det med ideer.

Som det allerede fremgår af de to eksempler, kræver brugen af bogen mere end bogen selv; man må også ruste sig med alt fra farveblyanter, saks, papir til lim, men så er det også bare at komme i gang. I en kultur, hvor vi er vant til at tilegne os ikke bare viden, men også i for høj grad troen via forstanden, er det befriende og livgivende at få hele kroppen med i sin Gudsrelation og i livet i det hele taget. Dette kan bogen være en god hjælp til. Jeg tror, at hvis man for alvor går ind og bruger bogen, vil den kunne betyde en fordybelse af troen ad en for mange helt ny vej.

Helle Viftrup Kristensen er uddannet lærer og ansat på Børkop Højskole som leder for de kreative fag.

Selvom bogen henvender sig til voksne, kan jeg levende se for mig, at man vil kunne bruge adskillelige af bogens opgaver i en børneklub, i søndagsskolen eller i kristendomsundervisningen på kristne friskoler. For det er netop sådan, børn tilegner sig troen. Men det er på tide, at vi voksne ”vender om og bliver som børn” – det kan denne bog lære os. Og mon ikke mange vil opdage nye sider af dem selv og deres Gudsforhold ved at bruge bogen?

Helle Viftrup Kristensen: Skaber Tanker – Tanker Skaber
64 sider • 99,95 kr. • Lohse


Artiklen fortsætter efter annoncen: