Kurt fik kald til mission i Danmark

”Var det mig, du mente?” er titlen på Kurt Dalsgaards biografi, som indirekte fortæller meget af den nyere danske kirkehistorie.

Bogens titel afslører forfatterens vilje til at adlyde Guds kald. ”Var det mig, du mente, Herre?” er nemlig titlen på en sang om at adlyde Jesu kald til mission.

Og Kurt Dalsgaard tog imod kaldet, som geografisk foregik ud fra forskellige adresser i Jylland og på Sjælland. Opgaverne var mangeartede: Landmandssønnen blev bl.a. skibsbygger, ansat på soldaterhjem, indremissionær og landssekretær for Dansk Bibel-Institut.

Igennem hele bogen mærker man Kurt Dalsgaards troskab og konsekvens overfor Bibelens budskab gennem de turbulente årtier både i folkekirken og i Indre Mission. Men hans egen rolle i begivenhederne fremgår kun meget indirekte i levnedsbeskrivelsen.

En ’jysk fremstilling’

Kurt Dalsgaard (født 1949) beretter om sin barndom på landet, om forældrenes kompromisløse tro – og om hårdt arbejde. Han fortæller om familiens forhold til Indre Mission og om moderen, der forlod Missionsforbundet og Sjælland for at støtte sin mands kirke og kald i Jylland.

Det er en stilfærdig fremstilling af begivenhederne, hvoraf nogle bliver omtalt flere gange undervejs.

Sagt med stor respekt bærer bogen præg af at være skrevet af en jyde: Ærlig, lun og ligefrem fremstilling, uden selvmedlidenhed og navlepilleri, uden overdrevne beskrivelser af de følelser, som må knytte sig til begivenhederne.

Sådan var det bare. Den unge Kurt forsøgte sig kun én gang med at gøre oprør mod sin fars krav. Det blev afvist med en enkelt bemærkning fra faderen. Så var det ungdomsoprør afsluttet!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Konsekvent tro

Kurt fortæller om sin fars ”kontante hverdagskristendom”, som fik ham til at afslutte en arbejdsopgave lige før midnat natten til søndag. Så måtte arbejdet fortsætte efter hviledagen. Moderen beskrives som opofrende og trofast; hun sled sig op for sin familie, mens hun glædede mange med sin smukke sang.

De samme karaktertræk viser sig i Kurts eget liv. Han var med til at starte Indre Missions Ungdom – i erkendelsen af, at KFUM & K, der tidligere blev betragtet som Indre Missions ungdomsarbejde – ikke var bibeltro, fx når det gjaldt manglende vækkelsesforkyndelse, accept af papirløse ægteskaber, kvindelige præster mm.

Kurt kom også til at præge Kbhs. Indre Mission og var gennem 22 år stærkt engageret i Dansk Bibel-Instituts arbejde.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I 2005 kom Kurt Dalsgaard med i en arbejdsgruppe, som diskuterede tidens svære teologiske spørgsmål, bl.a. om et ritual til vielse af homoseksuelle og præsten Thorkild Grosbølls afvisning af troen på en skabende og opretholdende Gud.

Det var en stor glæde for Kurt Dalsgaard, da han i 2006 var med til at samle den folkekirkelige højrefløj i Evangelisk Luthersk Netværk. Han udtalte i forbindelse med ELNs start, at man ikke behøver at være enige om alt. ”Jeg tror, vi skal øve os i at være uenige, men være enige om det væsentlige,” sagde han dengang. Kurt var næstformand i ELN gennem 10 år.

Netværket fik landets biskopper op i det røde felt, bl.a. da man ansatte DBIs rektor, Børge H. Andersen, som åndelig vejleder for præsterne efter indførelsen af ritualet for vielse af homoseksuelle.

Familien

Kurt Dalsgaard fortæller i bogen om sit lykkelige liv med hustruen Dorthe og deres børn og børnebørn.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Han fortæller varmt om Dorthes hjælp og støtte både på hjemmefronten og i tjenesten.

Lige før julen 1993 sprang bomben: lægerne havde fundet en stor svulst i Dorthes hjerne. Familien og venner fra hele landet bad for hende, og Dorthe kom godt igennem den syv timer lange operation. Hun fik nogle psykiske eftervirkninger, som kom til at binde ægteparret tættere sammen. Men svulsten hørte de ikke mere til de næste 22 år.

Den stilfærdige fremstilling rummer meget stof til eftertanke både om hovedpersonen og nyere dansk kirkeliv.

Kurt Dalsgaard:
Var det mig, du mente?
288 sider • 249,95 kr. • Lohse