Hvordan bliver jeg befriet for frygt og angst?

Jeg aner ikke, hvor jeg skal gå hen med min frygt og smerte. Jeg trænger forfærdeligt til ro, hvile og tryghed.

Kære Orla Lindskov.
Jeg er en kvinde, og jeg er nok ca. midt i mit liv.

Jeg skriver til dig, fordi mit liv er vanskeligt og indviklet.

Mit liv er desuden fyldt med uro og smerte. Dels på grund af fysisk sygdom. Jeg er nu forfærdeligt plaget af allergi. Allergien er over mig hele tiden.

Men mit liv er også fyldt med uro og smerte på grund af, at mine familiemæssige relationer fungerer meget dårligt. Det vil jeg helst ikke komme nærmere ind på.

Jeg synes, jeg er hårdt ramt. Jeg har aldrig tidligere været syg eller lidt af allergi. Jeg er nu multi-allergiker. Den pludselige måde, allergien brød ud på, har skræmt mig.

Jeg er virkelig utryg. Nu frygter jeg for sygdom. Man hører jo også om sygdom alle vegne. Tidligere skænkede jeg aldrig sygdom en tanke.

Men jeg aner ikke, hvor jeg skal gå hen med min frygt og smerte. Jeg trænger forfærdeligt til ro, hvile og tryghed.

Nogle nætter, hvor jeg ikke kan sove, tænker jeg, om jeg er ved at blive skør.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Nogle dage er jeg tæt på at være bange og skræmt ved at skulle gå ud af min dør. Men jeg gør det alligevel. Jeg må jo overvinde mig selv og min frygt. Desuden har jeg også et arbejde, der skal passes.
Jeg synes, at livet og hele min tilværelse rummer fare. Jeg ønsker så inderligt at finde tryghed og blive befriet for frygt og angst. Jeg føler, at frygt og angst ligger som en tyngende byrde på mig.

Min mangel på tryghed hænger også nok sammen med, at jeg oplevede alt for lidt tryghed i min barndom hjemme hos mine forældre. Jeg føler nu, at barndommens utryghed er fulgt med mig.
Jeg har været til gudstjenester i Folkekirken og til andre kirkelige møder. Men jeg har hver gang følt, at jeg ikke har kunnet tage imod.

Jeg har ikke fået en kristen opdragelse. Men jeg søger det, jeg mangler. Det er derfor, jeg har skrevet dette brev til dig.
Med hilsen fra
”Gerda”


Artiklen fortsætter efter annoncen:PS:
En eller anden havde lagt et nummer af den kristne ugeavis Udfordringen i bussen her i København. Det er derfra, jeg kender din Brevkasse.

SVAR:

Gud lover at hjælpe den, der holder sig til ham

Hos Gud kan vi opleve en ejendommelig fred og tryghed, selv når utrygheden angriber os.

Kære ”Gerda”
Du slutter dit brev med at skrive, at du mangler noget.

Det er vigtigt, at du er nået til at forstå det. Det kan nemlig blive starten på noget nyt for dig.
Du fortæller om din barndoms utryghed og også om din nuværende utryghed. Du skriver også, at du savner hvile, glæde og tryghed.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg tror, det betyder, at du mangler det vigtigste af alt, nemlig Guds nærhed i dit liv.

I Bibelen er der en beskrivelse af, hvad det giver et menneske at leve i Guds nærhed. Det står i Salmernes bog, i Salme 91, i versene 1 til 6 og vers 9, og versene 14-16:

”Den, der sidder i Den højestes skjul, har sin bolig i den Almægtigstes skygge; han kan sige om Herren:

”Min tilflugt og min borg, min Gud, som jeg stoler på.”

Han redder dig fra fuglefængerens fælde, fra den hærgende pest. Han dækker dig med sine fjer, du kan søge ly under hans vinger; hans trofasthed er skjold og værn.

Du skal ikke frygte for nattens rædsler eller for pilen, der flyver om dagen, ikke for pesten, der breder sig i mørket, eller for soten, der hærger ved højlys dag.

”Du, Herre, er min tilflugt!” Den Højeste har du gjort til din bolig.

Sådan taler den person, der har skrevet salmen. Derefter kommer Guds svar. Det lyder sådan:

Når han holder sig til mig, vil jeg redde ham.

Jeg beskytter ham, for han kender mit navn. Når han råber til mig, vil jeg svare ham. Jeg er med ham i trængslen. Jeg befrier ham og giver ham ære.

Jeg mætter ham med et langt liv og lader ham se min frelse.

Dette sted fra det gamle Testamente lyder nok lidt gammeldags rent sprogligt. Men det rummer en dyb sandhed, nemlig den, at Gud ønsker, vi skal leve tæt op ad ham.

Vores liv her på jorden kan nemlig være vanskeligt og indviklet. Det kan være fyldt med uro og smerte.
Mange ting kan ramme os pludseligt, også sygdom. Det har du oplevet.

Men der findes i denne sorgens og lidelsens verden et sted, hvor det utrygge og bange menneske kan finde tryghed, ro og hvile. Det er hos Gud. Og ham kan vi søge i bøn.

Hos Gud kan vi opleve en ejendommelig fred og tryghed, selv når utrygheden angriber os.
Gud gør, at vi kan gå ud i den utrygge verden. Psykologer kan hjælpe os meget. Men kun Gud kan helbrede roden til vores frygt og utryghed.

Når du opholder dig hos Gud i bøn forandres dit syn på det, der omgiver dig, også dit syn på fortiden og på din barndom.

Ved bøn og hos Gud bliver dit liv ikke rosenrødt eller en dans på roser. Men du får det rigtige syn på det, der var i dit liv, og på det, der er nu.

Til slut lidt om bøn, hvis bøn er nyt for dig:

Du kan fx starte med at bede Fadervor. Derefter kan du gå videre og tale med Gud, som du taler med din bedste ven. Du kan tale med Gud om alt, og det er godt at slutte bønnen med Jesu navn.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

OPLEVELSER:

Kære Orla Lindskov
Jeg vil gerne meddele dig noget glædeligt.

Jeg har lidt ganske forfærdeligt af mundbetændelse.

Men efter jeg kom til forbøn på et møde i Valby og bagefter skrev til dig for at få en salvet dug, ja, så er min mundbetændelse forsvundet helt.

Det er for mig et virkeligt mirakel, og så den stille og næsten umærkelige måde, det er sket på.
Du bad for mig i navnet Jesus. Der er virkelig kraft i det navn. Jeg siger mange tak for hjælpen.
Hilsen fra
En taknemmelig.

Min kære ven Orla
Mit sår på min fod skulle passes hele tiden. Jeg havde haft det længe, og det ville ikke læges. Men efter jeg kom på et møde, og du lagde hænderne på såret og bad, så er det væk. Der er ikke engang blevet et ar.
Venlig hilsen
N.