Meningsfuldt arbejde trækker sømand og vejleder til Grønland

Lisbeth og Søren Hansen, Tåsinge, er ansat som nyt bestyrerpar på Aasiaat sømandshjem i Grønland fra 1. juni 2019.

Lisbeth og Søren Hansen, Tåsinge, er ansat fra 1. juni 2019 som nyt bestyrerpar på Aasiaat sømandshjem i Grønland. De afløser Gyda og Anders Sørensen. Lisbeth er lærer og vejleder, Søren maskinchef til søs hos A1 Offshore.

Med de brede faglige kompetencer glæder de sig til at gå i land på øen Aasiaat, der har 3100 indbyggere. ”Vi har gennem længere tid ønsket at rejse ud og være i tjeneste. Det har fyldt os. Så det at kunne stå i en opgave, der kombinerer arbejdsliv og mission, er en mulighed, vi ser frem til.

Vi har bedt meget over det og stolet på, at Gud ville lukke døre, hvis det ikke var det, vi skulle.

Men vi har kun oplevet muligheder og masser af åbne døre i beslutningen,” fortæller Lisbeth, der glæder sig til samarbejdet med ægtemanden.

Ledelse, drift, økonomi, teknisk snilde og vedligehold er ikke fremmede for parret, hvilket de får brug for i det lille samfund nord for Polarcirklen. Desuden har de begge en stor tilknytning til den maritime verden, Søren som sømand, og Lisbeth med bl.a. joberfaring fra Svendborg Søfartsskole. De vil gerne være synlige i det maritime miljø og styrke et diakonalt arbejde i byen, men først vil de lande og lytte sig ind på, hvad de lokale medarbejdere, volontørerne og nuværende bestyrere byder ind med.

De vil lære af dem og så tage deres eget afsæt: ”Vi vil lytte rigtig meget for at finde ud af, hvad der allerede virker på det velfungerende og travle sømandshjem. Vi tager derop i tillid til, at Gud leder os og viser, hvad det er, vi skal. Vi går ind i opgaven med åbne øjne, og vi rejser derop med ydmyghed og respekt for grønlænderne,” siger hun.

Både Lisbeth og Søren trives i et mindre miljø, fordi de oplever, at der ofte er stærke fællesskaber. De bor også i et lille samfund nu, og det kan de lide:

”Vi trives, når der brug for alle i et fællesskab. Det giver en helt særlig samhørighed og skaber en villighed til at give af sig selv. Mindre og måske lidt isolerede steder bliver man ofte nødt til at finde en løsning selv, og så er der brug for alle inputs.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det nye bestyrerpar håber også på at kunne være betydningsfulde voksne for de danske volontører, der er på sømandshjemmet: ”Da vi ikke selv har børn, har vi fået lov til at være betydningsfulde voksne for børn og unge i vores private omgangskreds. Det holder vi meget af.

Vi vil gerne være medvandrere. I Aasiaat ser vi frem til at både udfordre og drage omsorg for de unge medarbejdere – og vi spiller gerne bolden tilbage til dem, når de afprøver deres potentiale,” slutter Lisbeth med et smil.

Begge er godt kendte med Sømandsmissionens arbejde. Søren sidder i styregruppen for Aggershøj på Ærø, og Lisbeth sidder i bestyrelsen for Sømandsmissionen. En post hun fratræder i forbindelse med ansættelsen som leder af sømandshjemmet i Aasiaat.


Artiklen fortsætter efter annoncen: