Jeg bliver ved med at sørge over min mand

Hvor er det svært at forstå, at vi som kristent ægtepar ikke kan dø samtidigt. Nu forstår jeg først helt sorgen ved udtrykket ”De efterladte.”

Kære Orla L.
Jeg vil lige skrive dette brev til dig.

Jeg kender dig nemlig og har mødt dig for nogle år tilbage på et møde i Karlslunde Strandkirke.

Her var jeg til forbøn, og det hjalp virkeligt.

Men desuden talte du om noget interessant, nemlig om livet efter livet. Altså om det evige liv.

Det budskab vil jeg gerne høre mere om, for jeg tænker meget på livet og på døden nu. Mere end jeg gjorde, da jeg mødte dig første gang.

Jeg tilhører ikke Strandkirken. Men jeg besluttede mig for at tage den lange tur dengang, og det har jeg ikke fortrudt, for din forbøn hjalp mig.

Jeg skriver nu til dig i anden anledning. Jeg har nemlig svært ved at finde glæden igen. Jeg mistede min mand før jul. Jeg fik virkelig svært ved at opleve glæden ved den glade juletid og ved det glade julebudskab.

Jeg oplever nu, hvor ufuldkomment livet her på jorden er med tab og sorg. Jeg oplever dødens mørke og håbløsheden ved savnet af min mand.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg ved, at min mand er hos Gud, og hos Gud er alting godt. Og jeg ved også, at døden er naturlig, og ingen kan undgå den. Sådan er det jo. Men det er noget andet, når den rammer så tæt på en selv.

På de modløse aftener trøster jeg mig med udtrykket ”Vores himmelske Far.”

Men hvor er det svært at forstå, at vi som kristent ægtepar ikke kan dø samtidigt. Nu forstår jeg først helt sorgen ved udtrykket ”De efterladte.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg har altid længtes efter renhed og kærlighed. Men det finder man ikke så meget af her på jorden. Jeg synes personligt, at livet har budt mig alt for mange skuffelser.

Jeg ønsker i denne svære tid at møde Jesus som min klippegrund. Det er så vigtigt for mig nu, hvor jeg føler, at så meget skrider for mig. Vil du godt bede for mig om det?

Jeg ved jo, at Jesus er trofast, når alt andet svigter. Mine forældre sagde altid om Jesus ”Han er med os i livet. Han er med os i døden. Han slipper os aldrig.”

Orla Lindskov, tak for denne mulighed, at jeg kan skrive til dig og bede om din forbøn.
Hilsen fra
En Efterladt


Artiklen fortsætter efter annoncen:SVAR:

Gud har lagt en længsel efter kærlighed og renhed i dit hjerte. Der er jo mangel på det her på jorden.

Gud har fortsat en plan for dig her på jorden

Kære Efterladte
Tak for den tillid, du viser mig, når du skriver dette brev til mig midt i din sorg.

Jeg vil bede om, at du i sorgens tid må møde Jesus som klippen, du kan stå på og finde hvile hos.

Men hvor er det svært at finde forløsende ord til dig og til andre, som har mistet deres nærmeste.

Som du skriver, så er der meget ufuldkomment på denne jord. Men Guds budskab til os er fuldkomment. Det indeholder lys. Det indeholder lys mod dødens mørke og håbløshed. Det giver os svar på livets og dødens spørgsmål.

I sit ord har livets Herre fortalt os om livet her på jorden. Men også om det liv, der kommer efter døden. Døden mister sin grusomhed i lyset fra hans ord. Dog vil døden oftest medføre sorg og savn. Sådan er det.

Du er inde på, at vi jo alle skal dø. Ja, det ved vi, døden er lige for os alle.

En del mennesker tænker: Mon døden er afslutningen på det hele?

Men hvis døden var afslutningen på det hele, så ville livet her på jorden være meningsløst, grusomt og uretfærdigt.

Men Bibelen fortæller os, at der er en Gud, der er en Skaber, der er en fader, som har en plan for os. Han har også fortsat en plan for dig her på jorden, og det selv om din mand ikke er her mere.

Som du skriver, så har Gud i dit hjerte lagt en længsel efter kærlighed og renhed.

Vil du da nogensinde finde den kærlighed og renhed? Det ægte. Der er jo mangel på det her på jorden. Hvor skal vi da finde det ægte?

Det svarer Bibelen på:

– Der kommer en tid. Der findes et sted, hvor vores hjerternes længsel opfyldes. Hjertet længes ikke efter død. Hjertet længes liv og fred, glæde og kærlighed.

Mennesket er nemlig bestemt til evigt liv. Det er det glade budskab til de troende.

Døden er ikke afslutningen. De dødes opstandelse vil finde sted, når Jesus kommer igen.

Det læser vi beskrevet af Paulus i 1. brev til Tessalonikerne kap. 4, versene 16 og 17.

For omkring 2000 år siden kom Jesus til jorden, og ved sin sejr over det onde og over døden, gjorde han de dødes opstandelse mulig.

Ingen ord vil kunne beskrive den glæde, der kommer til at være på opstandelses-dagen. På den dag skal vi møde Jesus. På den dag skal vi møde hinanden igen. Der kommer altså en ny morgen til dig og din mand.

Det betyder ifølge Paulus i 1. Korintherbrev kap. 15, versene 51 til 53, at ved opstandelsen får vi et nyt, fejlfrit og fuldkomment legeme, opstandelseslegemet. Det legeme er uden skrøbelighed, uden svaghed, uden sygdom, uden smerte og død.

Mange i dagens Danmark har forskellige forestillinger om livet og især om døden.

Nogle siger: ”Jeg har min egen tro om døden.” Det er ofte troen på, at der ikke er mere efter døden.

Men at tro på sin egen tro, det kan let vise sig at være som at stå på sand.

Troen på Jesus og på Jesu ord er derimod: at stå på en klippe. Også i døden.

Han er nær ved os, når vi står magtesløse overfor livet og magtesløse overfor døden.

Lad mig da afslutte med Det glade Budskab:

”Han er med os i livet. Han er med os i døden. Han slipper os aldrig.”
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

OPLEVELSER:

Kære Orla Lindskov
Tak for dit virke gennem Jesu kraft. Tak for at du har medvirket til at holde mig i gang.

Jeg var til et møde med dig i Valby for et par år siden. Det var et godt møde.

Nu er jeg 86, og jeg er ved god kraft og kan godt cykle 20-30 km.

Venlig hilsen og tak
N.H.

Kære Orla Lindskov
Inderlig tak for din forbøn og for salvedugen. Det har gjort en forskel i Jesu navn. Min mand snorker ikke mere.

Venlig hilsen
En glad kvinde