Moderne mennesker kan godt tro på opstandelsen

Påskehøjtiden handler om Jesu opstandelse fra de døde. Det er dette budskab, kristendommen står og falder med. De seneste års målinger viser dog, at færre og færre danskere tror på opstandelse. Men det betyder ikke, at danskerne ikke tror på det overnaturlige. Ifølge en You Gov-undersøgelse fra 2016 tror dobbelt så mange danskere på reinkarnation som kristen opstandelse. 22 procent tror på reinkarnation, mens kun 11 procent tror på, at et menneske kan opstå fra de døde.

Når omtrent en fjerdedel af danskerne kan tro på reinkarnation, betyder det, at forestillingen om sjælens udødelighed ikke er helt død endnu. Men hvorfor er det lettere eller mere attraktivt at tro på, at sjælen vandrer videre, end at tro på at Jesus opstod fra det døde?

Reinkarnation er tæt forbundet med ideen om selvudvikling. Hvis man kan leve videre i andre skikkelser og blive genfødt, er det ensbetydende med, at man så at sige får en chance til. Flere muligheder, fortsat udvikling. I den oprindelige buddhistiske tro er genfødsel en slags straf.

Sjælen er endnu ikke klar at til at blive opløst i det store intet, Nirvana. Det er sjælens og personlighedens opløsning, som reinkarnationen retter sig mod. Det er det stik modsatte af kristendommens budskab, hvor Jesu død på korset og opstandelsen giver mulighed for helbredelse og genoprettelse af ethvert menneskes personlighed og identitet og at få evigt liv og lykke.

Den svigtende tro på opstandelsen skyldes altså ikke, at mennesker ikke kan tro på det overnaturlige, som mange teologer og præster mener, og derfor enten omfortolker eller tier opstandelsen ihjel. Moderne mennesker tror på mange forskellige overnaturlige fænomener indenfor den alternative verden.

Det er menneskets forståelse af sig selv, og hvem Gud er, det drejer sig om. Den formes ofte af andres tro. Hvad der mangler, er derfor mennesker, som tør tale åbent om deres tro på opstandelse. Både kirke og kristne har altfor længe undladt at tale lige så selvfølgeligt om opstandelse, som de nyreligiøse miljøer taler om reinkarnation og nærdødsoplevelser.

Da apostlene kom til ud til Jesu grav søndag morgen og opdagede, at den var tom, havde de også først svært ved at tro det. Men Jesus viste sig sidenhen for dem, og det gør han fortsat for nulevende mennesker, som han gjorde for fx journalist Charlotte Rørth, der har skrevet bogen “Jeg mødte Jesus”. Moderne mennesker kan godt tro på opstandelsen. Hvis de vil.