Borgerforslag om forældres rettigheder undervejs

Foreningen ’Med Grundlov Skal Land Bygges’ har på en generalforsamling i Horsens stillet sig bag et borgerforslag, der nu er indsendt til Folketingets Administration.

Borgerforslaget sigter på at hindre fremtidige lovgivere i, at paragraf 67 om ’borgeres ret til at forene sig ud fra deres egen trosoverbevisning’ underlægges politisk magt.

Borgerforslaget henviser til den ’regnbuepjece’, som statsministeren på grundlovsdag 2018 fremlagde i København. Ifølge denne skal over et tidsrum af 36 måneder en udvidet, integreret sex-undervisning – uden forældrenes tilladelse – gennemføres i skoler og børnehaver. Der er afsat 25 mio. kroner til projektet, heraf 1,8 mio. til bekæmpelse af ’anderledes tænkende borgere’ (homofobi).

Forslaget omhandler også ’psykisk vold’ i forbindelse med troende forældres opdragelsesmønster.

Se mere på foreningens hjemmeside.