Vi lever i en mangfoldighed af religioner, spiritualitet og grænselande

Religiøs mangfoldighed er en del af vores liv både i Danmark og udlandet, så det er værd at forsøge at forstå det ved at analysere og reflektere. Ikke bare for at fortælle andre om egen religion eller tro, men for at forstå samspillet i et multikulturelt og multireligiøst samfund, som det sker nu, og hvordan det kunne ske optimalt.

Grænselande

På mange måder er det en spændende bog, fordi den handler om komplekse, nuancerede aspekter, som menigmand næppe kender til. Det går langt dybere end til, hvem der har hvilken religion og tro samt hele spiritualitetens sfære. Samtidig peger Mogensen på de mange grænselande mellem religioner – også inden for den enkelte religion, hvad enten den er kristen eller ej. Der er kapitler om kristendom, islam, Luthers forhold til muslimerne, kampen om religionsfrihed i kristendommen og islam, religiøs forfølgelse og terrorisme, mission og dialog samt hvordan ”konversion” (dvs. omvendelse, konvertering) forstås og praktiseres.
Omvendelse, tro og kultur

Mogensen skriver om konversion mellem religioner. Her trækkes nuancerne op om forløbet, når migranter skifter religion og/eller tro og endda kan vælge at praktisere den på alternative måder – især når de udvandrer fra deres oprindelige hjemland eller i lande, hvor skift mellem religion og/eller tro er livsfarligt. Disse kapitler er værd at tage til sig for at forstå troens dybder og nuancerne i, at man kan skifte tro, men beholde sin religion som kulturel baggrund.

Forholdet mellem religion, politik og samfund er her i spil.

Mogens S. Mogensen er cand. mag. i historie og kristendomskundskab fra Aarhus Universitet 1976, MA i missiologi i 1989 og ph.d. i interkulturelle i studier i 2000 fra Fuller Theological Seminary, Pasadena.
Mission og dialog

Kapitlet om mission og dialog giver en glimrende analyse af, hvad disse begreber dækker over, for ordet ”dialog” kan for nogle have en negativ klang, mens ordet ”religionsmøde” måske er bedre, og så belyses spændingen mellem dialog og mission. En kenyansk forståelse er ’Ubuntu’ dvs. at dele evangeliet og alt andet!

Mogensen har en reflekterende tilgang med historik og analyser baseret på en lang række artikler gennem de seneste ti år. Her er mange citater fx i kapitlet Religiøs terrorisme fra: Jonathan Sacks: Ikke i Guds navn anmeldt i Udfordringen 4/8.2017; alt sammen inspirerende til selvstudier.

Det kræver dog læserens indsats for at forstå de mange nuancer, som ikke blot handler om den kristne tro, men forudsætter, at man skuer ud over verden omkring os i al dens indviklede mangfoldighed.

Mogens S. Mogensen: Religiøs mangfoldighed og religionsmøder. 250 sider. 200 kr.+ forsendelse (54 kr.)
Forlaget Intercultural.ck
Købes hos: mogensen@intercultural.dk – tlf. 2617 5712


Artiklen fortsætter efter annoncen: