Vi har frie valg hver dag

”Vi skal høste i rette tid, hvis vi ikke giver op.” Galaterbrevet 6:9

5. juni havde vi frit valg, som påvirker de næste 4 år i Danmark. Men hver dag har vi, som har Jesus Kristus som Frelser og Herre, frie VALG, som påvirker evigheden for “vores næste” – de mennesker du kender og møder! Men som Guds børn har vi ikke frit valg vedrørende, om vi udviser næstekærlighed, ligegyldighed eller fjendskab!

For nogle måneder siden skrev Grethe Skree fra Church of Love i Odense et læserbrev her i avisen, som opfordrede kristne til at dele Guds Ord med muslimer. I lyset af den kendsgerning, at muslimer vokser hurtigt i antal, og at danskerne ikke vokser i antal!

Jeg er langt henad vejen enig med søster Grethe, men jeg mener dog, at vores motiv for at dele Guds Ord med muslimer alene skal baseres på Missionsbefalingens næstekærlighed: “Elsk din næste som dig selv!” Og det er jo kun muligt, når vi “elsk(er) Gud af hele vores hjerte.”

Herren siger i Matthæus, kapitel 25, at hvad vi gør eller undlader overfor mennesker, det gør eller undlader vi over for Ham! Ja, vi må altid være på en Kærlig Kurs!

Lammet pga. menneskefrygt

Jeg var i 7 år lammet og tavs som en østers pga. menneskefrygt (vantro), selv om jeg var døbt med Helligånden. Da jeg omvendte mig fra den og bad Herren om frimodighed, forvandlede

Han hele mit syn på de ufrelste. Mulighedernes døre stod pludselig på vid gab. Herren gav mig tillid til Ham og taknemmelighed over min frelse samt de fantastiske løfter i Bibelen. Fx: “Den fuldkomne kærlighed uddriver frygten… ” samt “Brødre, I er kaldet til frihed…!” 1. Joh. Br. 4:18 og Galaterne 5:13.

Kald til at elske

Men det er altså ikke kun muslimer, som Herren påbyder os at elske. Nej, din indfødte danske næste har krav på samme holdning og behandling! Når vi overgiver os til Herren som levende ofre og finder Herrens perfekte vilje – så er vi klar til pløje, så og høste for Herren på Danmarken! I Ap. G. 1:8 står der, at vi skal være vidner for Herren, efter at Helligånden er kommet over os! Dette er formålet med Helligåndens komme. Han gør kujoner frimodige – det oplevede jeg selv 30. marts 1996!


Artiklen fortsætter efter annoncen:En god rapport fra en kristen bror, som vi samarbejder med i Missionsbefalingen er, at sidst i 2017 var ca. 1500 muslimer fra arabisk baggrund og ca. 1500 muslimer fra Iran og Afghanistan blevet frelst, siden de kom til Danmark i 2015. De har hørt evangeliet og fået traktater, Bibeldele, Nye Testamenter eller Bibler på deres modersmål! Og mennesker fra muslimske lande er ofte “kulturmuslimer”, og meget åbne for forbøn for sygdom m.v. Alt, hvad vi kan gøre over for både danskere og muslimer, der indeholder Herrens sandhed, retfærdighed og næstekærlighed, gør gavn! “Sædemanden sår Ordet,” Markus 4:14.

Verset fra Markus, kapitel 4 fik jeg for 22 år siden ved en missionskonference i USA. Jeg havde været frimodig i 1 år. Og da så jeg et syn – en stor rektangulær mark, og i øverste venstre hjørne begyndte jeg min vandring som kristen, og jeg sluttede den i nederste højre hjørne, enten ved bortrykkelsen direkte, eller ved døden først og så bortrykkelsen! Herren sagde til mig: “Dér, hvor du sår Guds Ord på din vandring som kristen, der vil SÆDEKORNET være frugtbart, og der hvor du intet sår, vil marken være ufrugtbar!”

Som Grundtvig skrev: ““Har hånd du lagt på Herrens plov, da se dig ej tilbage, men pløj din fure, så Guds sæd, er jorden dig for tør, så græd, vil gråden kvæle røsten, så tænk på gyldenhøsten!”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er nu på høje tid, at Herrens folk rejser sig som én mand og kommer i kampuniformen i kampen om sjæle til vores elskede brudgom, Jesus Kristus. Hver gang en sjæl bliver frelst, er det endnu en brud til vores elskede brudgom. Herren fortjener lønnen for sine lidelser på korset!

Og selv om du og jeg var de eneste, der adlød Herrens befaling, så er Han værdig til at vi gør det!

Gud er med dig, du Gudsmand og Gudskvinde i Danmark!

Til Herren al herlighed og alle sjælene på Danmarken!
(Forkortet, red.)


Artiklen fortsætter efter annoncen: