For at opsøge og frelse de fortabte

Vi mennesker er i udgangspunktet fortabte og mistede for Gud. Men Jesus sidder ikke bare passivt og venter på, at vi finder hjem. Nej, han opsøger os selv, fordi han ønsker at frelse os.

I beretningen om Jesu møde med Zakæus viser og siger Jesus, at han er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Det var det, han ville dengang. Det er det, han vil i dag. Og det er det, jeg vil reflektere lidt over i den her prædiken.

Først skal vi lægge mærke til de to ord for at. Det er nemlig nogle vigtige ord. For de fortæller os, at der nu siges noget om et formål. Og her er det formålet med Jesu komme til vores verden, det handler om.

Det var altså ikke tilfældigt, at Jesus kom. Nej, hans komme var planlagt og forudsagt og havde et helt bestemt formål: Han skulle opsøge og frelse det fortabte. Han er kommet for at gøre netop det.

Det næste, vi skal lægge mærke til, er ordet fortabt. Der er noget, der er fortabt. Noget, Gud har mistet. Og dette ”noget” er os mennesker, som han har skabt og elsker. Vi er i udgangspunktet fortabte. Mistet for Gud.

Men det betyder ikke, at vi er værdiløse. For så ville Jesus jo ikke komme for at opsøge netop os i vores fortabthed. Vi er altså i udgangspunktet fortabte, ja. Men vi er også i udgangspunktet elskede og værdifulde.

Det tredje, vi skal lægge mærke til, er ordet opsøge. Nogle gange taler vi om os selv eller andre som søgende mennesker. Og det er OK.

Men det er faktisk vigtigere at vide, at Jesus er søgende. Han sidder ikke bare passivt og venter et eller andet sted, som vi så skal finde frem til. Nej, han er aktivt opsøgende. For han er ikke ligeglad med det fortabte menneske.

Han ønsker at finde det fortabte menneske. Ja, han længes efter det fortabte menneske. Og derfor er han opsøgende.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Og for det fjerde skal vi lægge mærke til ordet frelse. I beretningen om Zakæus betyder det to ting: For det første betyder det, at Jesus vil have mennesker ind i Guds Rige. Og for det andet betyder det, at han vil have Guds Rige ind i mennesker.

Det fortabte menneske er i udgangspunktet udenfor Guds Rige. Og hvis ikke det frelses af Jesus, så vil det altid være udenfor Guds Rige. Afskåret fra liv, glæde og kærlighed, fordi Gud er livets, glædens og kærlighedens kilde. Det er det, vi kalder fortabelse.

Men Gud ønsker ikke det fortabte menneskes fortabelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gud ønsker det fortabte menneskes frelse. Han vil have det fortabte menneske ind i sit Rige. Og derfor sender han Jesus, som med sit liv, sine ord og mest af alt med sin død og opstandelse åbner døren ind til Guds Rige og inviterer det fortabte menneske indenfor.

Jesus vil frelse det fortabte menneske – altså have det ind i Guds Rige.

Men Jesus vil mere end det. Han vil nemlig også have Guds Rige ind i mennesker. Og det betyder, at han vil forvandle mennesker.

Når et menneske er frelst – altså hører til i Guds Rige. Ja, så skal det menneske også leve sit liv efter Guds Riges normer og værdier.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Guds Rige skal ind i mennesket og skabe liv og forvandling dér.

Til eftertanke

Jesus er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Det fandt Zakæus ud af den dag i Jeriko. Han havde måske troet, at han kunne sidde skjult i træet og diskret få stillet sin nysgerrighed. Men det kunne han ikke.

Jesus vidste, at han var der. Han så ham. Ja, han kendte endda hans navn og sikkert også hans situation. Og så inviterede han sig selv ind i Zakæus’ liv. Og sådan fik han Zakæus ind i Guds Rige og Guds Rige ind i Zakæus.

Det samme vil han i dag for dig, der læser den her prædiken. Han vil finde dig. Og invitere sig selv ind i dit liv. For han ønsker at få dig ind i Guds Rige og Guds Rige ind i dig.

Det afgørende er, om du ligesom Zakæus kravler ud fra dit gemmested, giver slip på den trygge distance og glad tager imod Jesus, når han inviterer sig selv indenfor!

Søndagens tekst: Luk. 19: 1-10

Zakæus kommer til tro på Jesus

1 Jesus og hans følge gik derefter ind i Jeriko. 2 Her boede en rig mand ved navn Zakæus, som var en højtstående skatteopkræver for den romerske besættelsesmagt. 3 Han var ivrig efter at få et glimt af Jesus, men han var ikke ret høj og kunne ikke se noget for de mange mennesker. 4 Derfor løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfigentræ et sted, hvor Jesus helt sikkert ville komme forbi.
5 Da Jesus nåede frem til træet, kiggede han op og sagde: »Skynd dig at komme ned, Zakæus! Gud vil, at jeg skal besøge dig i dag.«

6 Zakæus klatrede ned i en fart og inviterede glad Jesus med sig hjem til spisning, 7 mens folk forarget mumlede: »Enhver ved da, at den mand er en stor synder, og nu går Jesus med ham hjem!«

8 Under måltidet rejste Zakæus sig og sagde til Jesus: »Herre, jeg vil give halvdelen af, hvad jeg ejer, til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, så vil jeg give det firedobbelt tilbage.«

9 Da udbrød Jesus: »I dag er frelsen kommet til dette hjem, for denne mand har vist den samme tro som Abraham.10 Menneskesønnen er jo netop kommet for at opsøge og frelse de fortabte.«

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk