Kristendom i en ny tid

Mogensen illustrerer mange store spørgsmål i forhold til dagens samfund med sekularisering, globalisering, flere og andre religioner end kristendommen, mødet med islam, de forfulgte kristne og kirkens ansvar samt kirkens og teologiens forhold til det politiske (”offentlighedsteologi”). Det omfattende materiale samler op på en del viden og giver et helhedsbillede, så læseren bliver bevidstgjort om dette fyldige stof for selv at tænke videre.

Der er ikke klare oplagte svar – men omfattende kildelister til hvert kapitel. Bogen er delt op i fire hovedafsnit: Kirke, mission, økumeni og offentlighedsteologi. De mange citater af både danske og udenlandske teologer på flere fremmedsprog giver bogen saglig bredde, men da bogen er stykket sammen af tidligere udgivet materiale, kan det skygge lidt for den røde tråd.

Kirken og mission

Mogensen beskriver relationer mellem kirke og mission: kirke uden mission, over en kirke med mission, til en kirke, der ER mission.

Ærkebiskop Rowan Willams forstår det sådan: ”Mission er at finde ud af, hvad Gud gør, og deltage i det”. Spændende er især de mange citater af den engelske missionær Lesslie Newbegin og fx hans tolkning af, hvordan man kan forestille sig Vestens kirker- i og som mission – i et sekulariseret multireligiøst samfund.

Udtrykket ”Missional” kirke forklares, bl.a. hvordan det har udviklet sig i Danmark. Der er stof om, hvordan menighedens udvikling kan se ud, og de forskellige typer af kirker og præsteroller afhængig af kirkens art.

Folkekirken og økumeni

Folkekirken i dag er udfordret, men hvordan håndterer man det så? Og hvordan er vejen fra kulturkristendom til tro og discipelskab? Mange perspektiver ridses op, og et afsnit giver nogle pejlemærker. Mogensen citerer fra Kirkeministeriets betænkning 1477 (2006), hvor ”kirkens opgave” er: ”Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser…”For at dette kan ske, forudser Mogensen, at det måske vil kræve ændringer i Folkekirkens struktur fremover.

Afsnittet om økumeni beskriver og har meget om dobbelt medlemsskab af kirker og måske endda tro. Her er også mange tidligere udgivne rejsebreve fra kirker uden for Danmark og om kirker globalt set.

Offentlighedsteologi

Det ser ud til at rumme mere, end de fleste har tænkt over i teologiske rammer – omend det fylder i hverdagen, men emnet er ikke færdigbehandlet. Mogensen efterlyser, at man i en dansk kontekst videreudvikler begrebet! Argumenterne for vægten mellem teologi, kirke og politik er mangfoldige. Mest af alt får man indtryk af, at det ikke lige lader sig sætte på formel eller skema.


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Et stort emne, som i dagens samfund kalder til eftertanke – netop fordi kristendommen er i en brydningstid! Hele bogens tema fortjener fordybelse, og diskussion, fx med et Newbegin citat:”… Troen på det evangeliske budskab er en personlig sag. Men budskabet er aldrig privat. Det er kollektivt og offentligt.”

Mogens S. Mogensen: Kristendom i en brydningstid – Kirke, mission, økumeni og offentlighedsteologi