Jeg vil ikke frygte!

Tonny Møllerskov
Sdr. Hygum,
Sønderjylland

Jeg har et billede, som har en broderet tekst, der er meget meningsfuld: “Gårsdagen er forbi – Morgendagen har du ikke set – I dag hjælper Herren!” Disse simple ord sætter alting i perspektiv. Uanset, hvad verden kan finde på: Herren har fuld kontrol!

Enhver, som ikke kender Jesus Kristus som sin Frelser og Herre, lever et liv i krise. Enhver, som kender Jesus Kristus som sin Frelser og Herre, bor i “Den Højestes skjul”. Salme 91:7: “Tusind skal falde ved din side, og ti tusind ved din højre hånd, men det skal ikke komme nær dig!”

Vores suveræne, almægtige Gud bruger alle omstændigheder – især kriser – til at gribe ind i fortabte sjæles eksistenser. Så Kristi Legeme kan stå klar som “fødselshjælpere” for frygtsomme og søgende sjæle, så de kan komme til Jesus Kristus! Krise-tider i verden er høsttider for Kristus-sjælevindere!

På verdens stormfulde pandemi-hav kalder Herren Jesus enhver genfødt kristen ud af tryghedszonens havn – for at fiske sjæle: “Følg mig, og jeg vil gøre jer til menneskefiskere.”

Disciplenes reaktion: “Og straks forlod de deres garn og fulgte ham.” (Matthæus 4:18-19). Vil du fiske sjæle?

Forestil dig, hvordan de u-frelste, som er uden håb og uden Gud, ser på pandemien? Denne grænseoverskridende, altid forandrede situation fylder folk med frygt og kan gøre dem rædselsslagne!

Nu må vi kristne under Helligåndens ledelse bede Herren om at føre disse beredte syndere til os – til en grænseoverskridende berøring med Jesus Kristus. “Tal sandheden i kærlighed!” Bed først, og forvent så, Herren bereder syndere!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Håb: I 1. Peter 3:15: “Vær altid rede til at give et svar til enhver, som beder jer om en grund til det håb, som er i jer.”

Er du en beredt kristen, der har Herrens kald og nød til at dele Guds Ord, forbøn m.v. med ufrelste? Er du som en livredder, klar til at give de ufrelste ”åndelig førstehjælp”, så de ikke går fortabt? Hvis ikke, bør du bede Herren sende vækkelse til dig. Omvendelse og tro fører til et liv som discipel og høstarbejder. Enten er en kristen aktiv for Jesus, ellers kræves der “starthjælp”!

Helligånden er Herrens kraft til at vidne om Jesus!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lad os være starthjælp med bøn, råd og hjælp til trossøskende, som vil i gang med at fiske for Herren. Vis dem, hvordan de uddeler traktater, starter en vidnesamtale, beder for syge m.v. “Se, jeg siger jer, løft jeres blik og se på markerne, for de er allerede hvide til høsten.”