Al verdens glæde

Af Hans Erik Kongsø, cand polyt og præst

I B.S. Ingemanns kendte påskesalme ”Nu ringer alle klokker mod sky” står blandt andet disse ord: ” Al verdens glæde begravet lå; nu frydes vi alle dage: Den glæde, søndagssolen så, den har i verden ej mage.”

For Jesus lever stadig, og når vi modtager Jesu legeme og blod i nadveren, vil Jesus til stadighed komme til os og velsigne os med sin glæde i det evige liv ude i dagligdagen sammen med vore medmennesker. Det, vi tager imod, er afgørende for vor identitet: Jesus siger selv om nadveren: ”Den, som indtager mit legeme og blod har evigt liv, men den, som ikke gør det, har ikke liv i sig”.

Professor Eberhard Harbsmeyer skriver i KD. 23-12-2017 i artiklen om glæden bl.a., at al vor glæde stammer fra Guds glæde, og at vor glæde kun er et genskin af Guds egen glæde.

Når vi beder til Gud om hjælp, sender Gud os Helligånden, Ånden fra Paradiset, sandhedens og tilgivelsens Ånd, kærlighedens, enhedens, samhørighedens, fællesskabets og glædens, frydens og skabelsens Ånd. Jesus siger, jfr. Luk 11.13 : Når da I, som er onde, kan give Jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke Faderen i Himlen give Helligånden til dem, der beder ham?

Luther siger: Vi er alle samtidig syndere og retfærdige (simul justus et peccator). Det betyder, at vi skal ærligt erkende, at vi er syndere og bede om Guds tilgivelse for dette. Så vil Gud ved Helligånden hjælpe os med at bekræfte , at vi er totale syndere, og også give os vished og stor glæde i troen på, at vi samtidig også er totalt retfærdiggjorte af Guds rige nåde og ufattelige kærlighed trods al vor synd, som er blevet tillagt Jesus Kristus, vor Frelser og genløser.

Jesus siger også: ” Jeg efterlader jer ikke faderløse, for Faderen vil sende jer en anden talsmand, Helligånden, i mit navn. Han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer”. Ved sine gaver til os vil Helligånden velsigne os med kraft og glæde og dreje vore sind i retning af vor Herre Jesu kærlighed.

Paulus siger, jfr. Rom 4.17, om Gud, som gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til . Det gælder også de åndeligt døde syndere, som Gud ved Helligånden velsigner med tilgivelse, tro, håb og kærlighed. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer til at gå ud og bære frugt, så Faderen kan give jer hvad som helst, I beder om i mit navn.

Et andet sted siger Jesus: ”Når I beder, tro, at I allerede har fået det, så skal I få det”.
I Joh.15, 12 siger Jesus: ”Dette byder jeg jer, at I skal elske hinanden”. I Filipperbrevet kap. 2 står der: ”Gud er den, der virker i Jer, både til at ville og til at gøre Hans gode gerninger”. Derfor er det i virkeligheden ikke os alene, som gør de gode gerninger, men Gud selv, der udfører gerningerne igennem os.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I Johannesevangeliet kap 15, v.10 siger Jesus: ”Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til Jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen”.

DDS nr 289 v.3:

Du kærlighedens Ånd indgyd
I Herrens samfund kærlighedens fryd,
så vi glade vandre,
Jesus, mellem dine,
elskende hverandre,
som Gud elsker sine!
Herre, hør vor bøn!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Martin Luther 1524.
N.F.S. Grundtvig 1836.